Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu [ČSÚ] skončila lednová bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem ve výši 15,1 miliardy korun. Zahraniční obchod v lednu ale i tak meziročně klesl o 2,4 miliardy korun.  

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím ovlivnil především růst přebytku bilance s motorovými vozidly o 5,4 miliardy korun. A dále růst přebytku pryžových a plastových výrobků o jednu miliardu korun. Zmenšilo se i pasivum bilance se základními kovy.

„Nepříznivý vliv měl hlavně větší schodek obchodu s počítači a elektronickými a optickými přístroji o 6,4 miliardy korun a rafinovanými ropnými produkty o 1,3 miliardy korun, uvedl Vladimír Cába z odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Celkový vývoz meziměsíčně stoupl o 2,6 procenta, dovoz o 3,5 procenta. To podle ČSÚ ukazuje na postupný růst v obou kategoriích. Vývozy automobilů byly meziročně vyšší o 5,8 miliardy korun.

Zahraniční obchod v lednu a příštích měsících

Podle analytiků aktuální lednová data ale nebyla ještě plně zasažena dopady nákazy koronavirem SARS-CoV-2.

„V důsledku slabší zahraniční poptávky bude exportní aktivita v průběhu letoška podle našeho odhadu pokulhávat,“ upozorňuje ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.

Zmiňuje i obavy z toho, že v druhé polovině letošního roku lze očekávat recesi ve Spojených státech. Což bude mít za následek další zpomalení globální poptávky.

„Na druhou stranu nižší budou zřejmě i importy. A to v důsledku nižší investiční aktivity korporací,” upřesňuje.

Podle ní výsledky zahraničního obchodu by ale měla vylepšovat komoditní bilance. Po oznámení, že Saudská Arábie výrazně navyšuje těžbu a snižuje ceny ropy, se její ceny na komoditních trzích propadly až o 35 procent. To je nejvíce od války v Perském zálivu.

Za celý letošní rok analytici očekávají výsledek bilance zahraničního obchodu podobný jako v loňském roce. Tedy kolem 160 miliard korun. Rizika se však podle analytiků koncentrují ve směru spíše horšího výsledku.

Zahraniční obchod v rámci EU

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 [ještě s Velkou Británií] skončila v lednu 2020 přebytkem 72,6 miliardy korun. To byla zhruba stejná hodnota jako v lednu předchozího roku. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 2,3 miliardy korun a dosáhl 56,1 miliardy korun.

V lednu se meziměsíčně po sezónním očištění vývoz zvýšil o 2,6 procenta a dovoz o 3,5 procenta. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu [o 0,3 %] a dovozu [o 1,4 %]. Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 klesl vývoz o 0,3 procenta na 303,8 miliardy korun, zatímco dovoz vzrostl o 0,5 procenta na 288,7 miliardy korun.

Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here