Čeští zemědělci loni vydělali 17,5 miliardy korun

553
cesti_zemedelci
Foto: Pixabay.com

Česká zemědělská produkce loni dosáhla hodnoty 140,3 miliardy korun. Zvýšila se jak rostlinná, tak i živočišná produkce. Čeští zemědělci ale měli i rekordní náklady, jako jsou například náhrady zaměstnancům, pachtovné či nájemné. Uvedl to ve svém předběžném odhadu Český statistický úřad [ČSÚ].

Podnikatelský důchod po dvou letech recese vzrostl o 11,9 procenta na 17,5 miliardy korun. Podnikatelským důchodem čeští zemědělci měří odměnu neplacené práce, výnos z půdy patřící jednotkám a výnos z užití kapitálu. Jedná se tedy o zisk zemědělců.

Loni v produkci zemědělského odvětví převažoval podíl rostlinné produkce nad produkcí živočišnou. A to v poměru 56,5 procent ku 37,7 procent.

„Na hodnotě rostlinné produkce byly největší měrou zastoupeny obiloviny, technické plodiny a pícniny. V živočišné produkci převládala produkce mléka, chov jatečných prasat a chov jatečného skotu,“ říká ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Struktura produkce českého zemědělství v roce 2019

[Zdroj:ČSÚ]

Čeští zemědělci jsou závislí nejen na svém výkonu své produkci, ale zejména pak na objemu poskytnutých zemědělských podpor. Odhadovaný objem vyplacených dotací na výrobu za rok 2019 dosáhl 34,7 miliardy korun, což je o 5,3 procent více než v roce 2018.

Rostlinná a živočišná produkce

Ve stálých cenách [roku 2000] dosáhla zemědělská produkce v roce 2019 hodnoty 108 214,1 milionů korun. Proti předchozímu roku vzrostla o 1,5 procenta. V rostlinné produkci došlo v meziročním porovnání k nárůstu o 4,0 procenta na celkových bezmála 56 miliard korun. Hodnota živočišné produkce se naopak snížila o 0,9 procenta na částku necelých 47 miliard korun. Hodnota produkce ve stálých cenách je přímo ovlivněna objemem výroby.

Zemědělský trh v EU neexistuje, říká Zdeněk Jandejsek

Hodnota rostlinné produkce se meziročně zvýšila o 4,6 procenta na 79,2 miliardy korun. Do zvýšení hodnoty se promítla vyšší sklizeň obilovin, chmele, kukuřice na zeleno a siláž, zeleniny a brambor. Meziročně se zvýšil cenový index brambor, čerstvé zeleniny, ovoce s výjimkou hrušek a jablek. Klesly ceny obilovin, cukrové řepy, vína, chmele a luskovin.

Živočišná produkce meziročně vzrostla o 2,2 procenta na 52,8 miliardy korun. Vyšší meziroční index produkce vykazují všechny komodity s výjimkou skotu, vajec a ostatních živočišných produktů. Oproti přechozímu roku se snížil chov skotu a prasat a také klesla výroba mléka. Cenový růst nastal u prasat, drůbeže a mléka.

Čeští zemědělci: Náklady a ceny zemědělských komodit

Mezispotřeba, tedy hodnota výrobků a služeb vstupujících do výrobního procesu, vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 3,2 procenta. Z největší části je tvořena krmivy a spotřebou energií a maziv.

Hrubá přidaná hodnota, představující výsledný efekt zemědělství, meziročně vzrostla o 3,7 procenta na 44,9 miliard korun, což je po roce 2016 druhá nejvyšší hodnota,“ říká předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Podle něj na straně nákladů dosáhly rekordních hodnot jak náhrady zaměstnancům, proti předchozímu roku došlo k jejich navýšení o 4,3 procenta. Dále pak i pachtovného a nájemného, u kterých byl meziroční nárůst 1,8 procenta. Na druhé straně došlo ale i k nárůstu cen zemědělských komodit. Ten zvýšil objem tržeb a tím pádem byl celkový výsledek lepší.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here