Vláda schválila dotace na nájemné, odklad EET i pomoc s.r.o.

2379
dotace_na_najemne
Foto: Úřad vlády ČR

Vláda včera [4.5.] schválila záměr Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO] poskytnout podnikatelům, na které dopadla restriktivní preventivní opatření kvůli covid-19, dotace na nájemné za provozovny. Schválila i kompenzační bonus pro malá eseróčka, odklad EET nebo vyšší ošetřovné pro OSVČ.

Dotační program Covid – Nájemné počítá s tím, že by stát poskytl nájemcům dotace na nájemné ve výši poloviny jejich nájmu za provozovnu. A to za období duben až červen 2020. Výše dotace na nájemné by byla omezena na maximálně 20 milionů korun. Podmínka je, že nájemce dodá potvrzení od pronajímatele formou dodatku nájemní smlouvy. To musí obsahovat, že pronajímatel nájemci poskytl slevu ve výši 30 procent z výše nájmu. Nájemce bude muset také prokázat, například výpisem z účtu, v jaké výši platil nájemné před koronavirovou krizí. Splní-li žadatel uvedené podmínky, tak po obdržení dotace na nájemné zaplatí jen dvacet procent nájemného. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO] uvedl, že do týdne připraví finální podobu programu Covid – Nájemné, jež dotace na nájemné upravuje.

„Podpora bude platit od 1. dubna, ale zase jsme ho prodloužili až do 30. června, i když se třeba ty prodejny otevřou už na konci května. A to z toho důvodu, aby se to dobře počítalo, aby to bylo přehledné, aby to bylo jasné,” uvedl Karel Havlíček.

Úleva se bude vztahovat na všechny firmy, které byly kvůli vládním opatřením odstaveny od provozu a musely platit komerční nájem. Týkat se bude podniků, které zůstaly kvůli vládním opatřením zcela uzavřené. I těch, které prodávaly přes výdejní okénko nebo e-shop. Pomoc by podle Karla Havlíčka mohlo čerpat 150 000 až 200 000 podnikatelů.

Nejen dotace na nájemné, ale i pomoc pro malá s.r.o.

Vláda schválila i podporu pro malá eseróčka. O kompenzační bonus od státu tak budou moci požádat i společníci malých s.r.o., pokud splní podmínky a byli poškozeni v souvislosti s epidemií koronaviru. Tito společníci budou moci žádat o příspěvek 500 korun denně, stejně jako OSVČ v programu Pětadvacítka. Počítá s tím návrh novely zákona o kompenzačním bonusu. Kompenzační bonus ve výši 500 korun denně by měl být k dispozici pro jednatele malých s.r.o. zpětně od 12. března až do 8. června.

„Malým podnikatelům tak bude moci stát přispět částkou až 44 500 korun. Podmínkou je, aby společnost měla nejvýše dva společníky nebo i více. Ale jen pokud jsou v přímém příbuzenském vztahu. Firma také bude muset splnit několik dalších kritérií. Například, že nečerpá od státu jinou formu finanční pomoci,“ uvedla vláda.

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o. bude max. 44 500 Kč

Podmínkou je, že společnost s.r.o. má nejvýše dva společníky, pak mohou o podporu požádat oba. V případě více společníků mohou o podporu žádat za podmínky, že jsou v přímém příbuzenském vztahu. Stejně jako u Pětadvacítky nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění [s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. jako jednatel]. Dále nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem podle zákona o DPH.

Odklad EET

Vláda dále schválila novelu zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Zákonodárcům navrhne, aby se kvůli současné situaci elektronická evidence tržeb [EET] pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Znamená to, že by i nadále nemusely evidovat platby jak ty subjekty, jichž se povinnosti EET už týká, tak i ty ze třetí a čtvrté vlny, které měly s evidencí tržeb teprve začít.

„Ti, co již tržby evidovali, získají čas na případné aktualizace certifikátů. Ti, kteří měli začít evidovat v poslední vlně, budou mít více času na přípravu,” řekla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová.

Elektronická evidence tržeb byla původně pozastavena zvláštním zákonem Ministerstva financí ČR přijatým Poslaneckou sněmovnou 24. března. A to na období tří měsíců po skončení nouzového stavu. To by v současnosti znamenalo start EET 19. srpna 2020. Novela tohoto zákona, která odklad prodlužuje do 1. ledna 2021, nyní míří do Poslanecké sněmovny. Ta jej projedná ve stavu legislativní nouze. Podnikatelé tak po dokončení legislativního procesu této novely získají o dalších bezmála pět měsíců navíc.

Zvýšené ošetřovné pro OSVČ a ochrana zaměstnanců

Vláda souhlasila také s návrhem na navýšení dotace, kterou MPO poskytuje osobám samostatně výdělečně činným pečujícím o děti do 13 let i pečujícím o hendikepované osoby do 26 let. Podnikatelé dosud mohli v rámci dotačního programu Ošetřovné pro OSVČ získat 424 korun za den za druhou polovinu března. Ministerstvo už v tomto týdnu vyhlásí další dotační výzvu za duben. Současně i zvýší poskytovanou dotaci na 500 korun za den.

Do Sněmovny zamíří rovněž návrh zákona o některých opatřeních v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Návrh reaguje na přijaté vládní opatření z 24. dubna. Podle něj se nepřihlíží k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 24. dubna do 31. srpna. Kvůli tomuto opatření ale nemají zaměstnanci nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné mzdy. Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] proto navrhlo, aby se pro účely zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele považoval zaměstnavatel ve stavu platební neschopnosti také tehdy, pokud neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců.

–RED–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here