Na českých kolejích aktuálně vrcholí válka mezi ČD Cargo a ostravskou společností Rail Invest. Ta dříve zajišťovala pro ČD Cargo služby v oblasti správy vagonů. To ale skončilo. Výsledkem je trestní oznámení na aktuální vedení ČD Cargo. FinTag.cz zveřejňuje názor jednoho z insiderů ve sporu bývalých partnerů.

ČD Cargo, dcera státních Českých drah, která u nás provozuje nákladní vlakovou dopravu, je v posledním období terčem masivních útoků ze strany ostravské společností Rail Invest a Ostravských opraven a strojíren, které vlastní železniční miliardáři Rudolf a Petr Šuškové.

Firma bratří Šuškových byla mnoho let obchodním partnerem ČD Cargo. Pro firmu realizovala opravy železničních vagonů, jejich odkup a pronájem. Tato spolupráce skočila, když Rail Invest začala podle ČD Cargo porušovat smlouvy na dodávky, opravy a pronájmy vagonů. I proto nyní vede ČD Cargo s firmami propojenými s Rail Invest spory v celkové hodnotě kolem miliardy korun. A i proto ČD Cargo loni Rail Invest a firmy kolem něj umístilo na svůj black list i si našla konkurenčního dodavatele. Tou je slovenská firma SMK, která modernizace zajišťuje ve spolupráci s evropským lídrem vagonářského průmyslu Tatravagonkou Poprad.

Trestní oznámení na ČD Cargo

Od letošního jara ale začaly být kontrakty ČD Cargo s konkurenčním dodavatelem SMK terčem mediálních a politických útoků. Rail Invest na ČD Cargo podala kvůli smlouvě s SMK trestní oznámení. Jeho podstatou má být to, že zmíněné smlouvy byly uzavřeny za nevýhodných podmínek. Celková škoda pro státní ČD Cargo by údajně mohla dosáhnout až jedné miliardy korun, tvrdí Rail Invest. Smlouvy se přitom týkají pěti set vagonů Eas, které měla SMK od Carga odkoupit, kompletně je zmodernizovat a pak pronajmout Cargu. I když se jedná o komplikaci, která je sama o sobě varovným signálem pro maximální obezřetnost, cílem ČD Cargo je celou tuto kauzu co nejdříve prověřit, vyřešit a uzavřít. I proto úzce spolupracuje s policejními orgány.

Umístění na blacklist dodavatelů muselo být pro společnost Rail Invest citelné. Na ČD Cargo se proto začaly doslova valit stížnosti a udání na všechny možné úřady a orgány. Společnost Rail Invest si neúspěšně stěžovala i sněmovnímu Hospodářskému výboru, stížnost podala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který ji ale odmítl. Následovala stížnost na Drážní úřad, který ji rovněž zamítl.

Podle pozorovatelů jsou důvody, proč Rail Invest napadá svého někdejšího partnera, zřejmé. Je to dosažení změny ve vedení státní firmy, neboť její stávající vedení podle nich se skupinou Rail Invest dostatečně nespolupracuje. Což ve svém prohlášení Kampaň Rail Invest proti ČD Cargo / Manuál, jak odstřelit nepohodlné vedení státní firmy uvádějí i sami zástupci ČD Cargo.

Důležité je podle nich v celé kauze také načasování. V ČD Cargo totiž v nejbližších týdnech vrcholí otevřená soutěž na opravce přibližně dvou tisíc vagonů na další dva roky v odhadované výši kolem 900 milionů korun. A právě do ní se Rail Invest nemůže pro nezpůsobilost kvalifikovat.

Přes deset miliard za 12 let

To, že si Rail Invest stěžuje na ČD Cargo, kde může, je pochopitelné. Dnes již bývalý dodavatel ČD Cargo si totiž od roku 2008 vydělal u státní firmy celkem 10,5 miliard korun. To je skoro 20krát víc, než obdrží společnost SMK podle tolik napadaných kontraktů na Eas vozy. Podle pozorovatelů v této věci pak není bez zajímavosti, že i přes tak masivní příjmy Rail Invest trvale vykazuje provozní ztráty.

Ale jsou tu i další okolnosti. Uveďme několik nejvýznamnějších příkladů chování Rail Invest vůči ČD Cargo. Společnost Rail Invest se na základě mnoha smluv zavázala opravit pro ČD Cargo stovky vagonů. Opravy nabíraly postupně masivního zpoždění, které jen v roce 2018 dosáhlo neuvěřitelné tisícovky vagonů. ČD Cargo bylo nakonec nuceno uplatnit po Rail Invest smluvní pokuty převyšující 80 milionů korun. Rail Invest ale odmítla uvedené pokuty zaplatit. Aktuální je v této věci soudní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 7.

Nákup za 1,2 mld. Kč, pronájem za 1,4 mld. Kč

V jiném případě usiluje skupina Rail Invest o přisvojení 1 140 vagonů, za které jí ČD Cargo už zaplatilo 1,2 miliardy korun. Celá kauza přitom začala už před deseti lety tím, že si tehdy neznámá prázdná firma bez zaměstnanců Financial Found s oprávněním k pronájmu bytů a nebytových prostor jako jediný účastník tendru od ČD Carga odkoupila 1 140 vagonů, aby je obratem pronajala na 10 let za 1,2 miliardy Kč. Příznačné na celé věci je, že jakkoli se tento fantastický obchod odehrál před mnoha lety a za předchozího vedení státní firmy, s nímž měla ostravská firma, jak plyne z jejích zakázek a obchodů, více než dobré vztahy, zájmy podniku nyní v tvrdém boji před soudem vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 7 hájí lidé, kteří s touto věcí nemají nic společného.

Tím však výčet fantasticky výhodných obchodů se státní ČD Cargo v minulých letech nekončí. Ukázalo se totiž, že Rail Invest neplnila vůbec nebo jen s velkým zpožděním dodávky objednaných nových vagonů. Praxe také ukázala, že pokud nějaké vagony dodala, byly vesměs vadné, přičemž vady firma odmítala odstranit. Když bylo Cargo nuceno tuto smlouvu ukončit a vagony vrátilo, ponechala si Rail Invest jak vrácené vagony, tak všechny zaplacené peníze ve výši 60 milionů korun, a ty odmítá vrátit. Cargo se této částky domáhá opět soudní cestou.

O čem je kontrakt se společností SMK

Vraťme se však do současnosti. Podstata napadaného kontraktu ČD Cargo se společností SMK je jednoduchá. Státní společnost potřebovala vagony, kterých byl na trhu nedostatek. Ty si zajistila formou dlouhodobého tržního pronájmu za 13 eur na den s opcí následné koupě. To je vlastně obdoba operativního leasingu. Na železničním trhu v Evropě se nejedná o nic nestandardního. Prodejem starých neprovozuschopných vagonů za znaleckým posudkem podloženou tržní cenu sto tisíc korun za každý, si firma snížila pořizovací náklady pronajímaných vagonů. A také si zajistila rychlé dodání pronajímaných vagonů. To je žádoucí, protože dodací lhůty nových vagonů jsou řádově delší. Koupě nových vagonů by byla nákladnější. Jeden vagon vyjde na jednotky milionů korun.

Naopak použít své staré vagony bez kompletní přestavby a modernizace by nebylo možné. Nemohly by jezdit po celém území Evropy. Dále by i měly řádově vyšší náklady na údržbu a na generální revizní opravy. Sešrotování starých vagonů by představovalo nižší příjem, který by navíc nepřišel hned. Rozebrání tak velkého počtu vagonů je provozně, časově a nákladově náročný proces. Alternativní vagony k pronájmu nebyly na trhu za stejných cenových podmínek vůbec dostupné. Společnost Rail Invest nabízela denní pronájem použitých vagonů Eanos za 15-18 eur – oproti 13 eur za modernizované vozy od SMK.

Jaké jsou závěry a proč vznikla SMK

Co z toho vyplývá? Není pravda, že ČD Cargo nevýhodně prodalo staré vagony za cenu ani ne šrotu. Naopak státní společnost odprodala staré neprovozuschopné vagony za tržní cenu. A to za cenu, která byla stanovena na základě znaleckého posudku, který vyhotovil soudní znalec. A dále není pravda, že si státní společnost „obratem“ odprodané vagony zpět pronajala. Naopak kompletně předělané a zmodernizované původně staré a neprovozuschopné vagony byly řádně schváleny k provozu slovenským drážním úřadem a bylo jim přiděleno evropské identifikační číslo. Což jim zajistilo plnou operabilitu po celé Evropě podle platných evropských právních předpisů.

Na závěr dodejme, že společnost SMK je účelová společnost propojená s významnou skupinou Budamar Group. Ta v železničním byznysu dosahuje kumulovaného obratu ve stovkách milionů EUR. Podle informací od SMK bylo uspořádání s účelovou společností [SPV] pro konkrétní zakázku zvoleno ze strany bank podílejících se u něj na projektovém financování této transakce. A to s ohledem na finanční strukturu Budamar Group. Banky realizaci prostřednictvím společnosti SMK předem schválily.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here