Evropská komise [EK] tento týden [24.6.] předložila unijní rozpočet pro příští rok. Ten počítá s náklady ve výši 167 miliard eur. Rozpočet má doplnit dalších 211 miliard ve formě dotací. Za 133 miliard eur mají být poskytnuty úvěry. Celkem jde o 511 miliard eur [cca 14,6 bil. Kč].

Návrh rozpočtu EU na rok 2021 zahrnuje výdaje, včetně podpůrného programu Next Generation EU. Ty budou financovány prostřednictvím půjček na kapitálových trzích a vlastních zdrojů. Podle EK navržený roční rozpočet společně s Next Generation EU bude v roce 2021 mobilizovat značné investice. Cíl je překonat ekonomické problémy, které vyvolala krize covid-19.

Jedná se o první rozpočet po vystoupení Spojeného království z EU a konci přechodného období. Dále jde o první rozpočet v rámci nového víceletého finančního rámce na období 2021–2027. A v neposlední řadě první rozpočet předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové.

Financování pomůže obnově a modernizaci naší Unie tím, že podpoří ekologickou a digitální transformaci. Vytvoří pracovní místa a posílí postavení Evropy ve světě,” tvrdí komisař odpovědný za rozpočet EU Johannes Hahn s dovětkem, že k tomu je i zapotřebí dohoda o dlouhodobém rozpočtu a nástroji Next Generation EU.

Unijní rozpočet 2021 a jeho výdaje

 • 1,34 miliardy eur pro program Digitální Evropa na kybernetickou obranu Unie a podporu digitální transformace.
 • 3 miliardy eur pro Nástroj pro propojení Evropy ve prospěch moderní a vysoce výkonné dopravní infrastruktury za účelem usnadnění přeshraničních propojení.
 • 575 milionů eur pro program pro jednotný trh, 36,2 milionu eur, resp. 127 milionů eur pro programy na podporu spolupráce v oblasti daní a cel.
 • 2,89 miliardy eur pro program Erasmus Plus na investice do mladých lidí, jakož i 306 milionů eur pro kulturní a kreativní odvětví prostřednictvím programu Kreativní Evropa.
 • 1,1 miliardy eur pro Azylový a migrační fond a 1,0 miliardy eur pro Fond pro integrovanou správu hranic na posílení spolupráce v oblasti správy vnějších hranic a migrační a azylové politiky.
 • 55,2 miliardy eur pro společnou zemědělskou politiku a 813 milionů eur pro Evropský námořní a rybářský fond, pro evropské zemědělce a rybáře. Dalším cílem je posílit odolnost zemědělsko-potravinářského odvětví a odvětví rybolovu a poskytnout potřebný prostor pro řízení krizí.
 • 228 milionů eur pro Fond pro vnitřní bezpečnost a 1,05 milionu eur pro Evropský obranný fond na podporu evropské strategické autonomie a bezpečnosti,
 • 1,9 miliardy eur na předvstupní pomoc na podporu našich sousedů, včetně sousedů ze západního Balkánu.

Program Next Generation EU a jeho výdaje

 • 131,5 miliardy eur ve formě půjček a přibližně 133 miliard eur ve formě grantů budou poskytnuty členským státům. A to v rámci facility na podporu oživení a odolnosti jako součást nástroje Next Generation EU.
 • 17,3 miliardy eur pro program Horizont Evropa. A to s cílem zvýšit evropskou podporu výzkumu a inovací v oblasti zdraví a klimatu. Z toho pět miliard eur v rámci nástroje Next Generation EU.
 • 10,13 miliardy eur pro program InvestEU. To znamená na investice do udržitelné infrastruktury, inovací a digitalizace. Část finančních prostředků bude určena pro facilitu pro strategické investice za účelem vybudování strategické autonomie v klíčových dodavatelských řetězcích na evropské úrovni.
 • 8,28 miliardy eur pro nástroj na podporu solventnosti, jak navrhuje nástroj Next Generation EU. Cíl je řešit problémy v oblasti solventnosti životaschopných společností ze všech hospodářských odvětví.
 • 47,15 miliardy eur pro politiku soudržnosti, která bude dle návrhů v rámci nástroje Next Generation EU doplněna o 42,45 miliardy EU z iniciativy REACT-EU. Finanční prostředky budou určeny na dotace na zaměstnanost, režimy zkrácené pracovní doby a opatření v oblasti zaměstnanosti mladých lidí a likviditu a solventnost malých a středních podniků.
 • 9,47 miliardy eur pro Fond pro spravedlivou transformaci s cílem zajistit, že při přechodu na klimatickou neutralitu nezůstane nikdo opomenut. Z toho 7,96 miliardy eur bude poskytnuto v nástroje Next Generation EU.
 • 619 milionů eur na rescEU, mechanismus civilní ochrany Unie. Cíl je zajistit, aby Unie byla schopna reagovat na mimořádné události velkého rozsahu.
 • 1,19 miliardy eur na EU4Health, nový program v oblasti zdraví, který připraví Unii na budoucí hrozby v oblasti zdraví. Z toho 1,17 miliardy eur pochází z nástroje Next Generation EU.
 • 15,36 miliardy eur pro vnější partnery pomocí nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. Z toho 3,29 miliardy eur v rámci nástroje Next Generation EU.
 • 2,8 miliardy eur na humanitární pomoc. Z toho 1,3 miliardy eur z Next Generation EU.

Dlouhodobý unijní rozpočet EK předloží koncem května

Návrh rozpočtu na rok 2021 vychází z návrhu příštího dlouhodobého rozpočtu EU, který Komise předložila dne 27. května 2020. Jakmile Evropský parlament a Rada schválí VFR na období 2021–2027, včetně nástroje Next Generation EU, Komise odpovídajícím způsobem upraví svůj návrh rozpočtu na rok 2021 prostřednictvím návrhu na změnu.

Unijní rozpočet na rok 2021 činí [bez Next Generation EU] 166,7 miliardy eur v závazcích [-9,7 % oproti roku 2020] a 163,5 miliardy eur v platbách [+0,8 % oproti roku 2020].

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here