V odvětví kultury prozatím požádalo o dotaci z programu Covid – Kultura 117 subjektů. Celkem si zažádaly o 54 milionů korun. Výzva na předkládání žádostí o dotace končí 18. září, Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] ale zvažuje její prodloužení do 30. září. A plánuje druhou výzvu.

O podporu z programu COVID – Kultura žádají například divadla, hudební skupiny, festivaly, ale i kulturní památky, jako jsou hrady a zámky aj.

„Zájem v posledních dnech roste. Jde o častý jev vždy, když se blíží konec termínu. Doporučujeme s podáním žádosti nyní neotálet, současně jednáme o tom, aby se výzva prodloužila. Také řešíme parametry druhé výzvy tak, aby se v kontextu se zrušenými nebo přeloženými akcemi pro veřejnost pomohlo více subjektům, a to nejen těm, co pořádají akce kulturní,“ říká koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík.

Dodává, že MPO jedná s asociacemi, které zastupují pořadatele různých druhů veřejných událostí od veletrhů [MSV v Brně byl zrušen, update odkazu níže, pozn. red.], výstav přes kongresy, divadla až po koncerty a další.

Země živitelka je odložena. U MSV v Brně se neví

Co nabízí program Covid – Kultura

Dotační program Covid – Kultura připravilo MPO ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR [MK ČR] v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům v oblasti kulturního a kreativního průmyslu.

Podporu mohou využít na marně vynaložené výdaje v období od 1. října 2019 do 17. května 2020. A to ve spojitosti s organizací kulturních akcí, které se měly konat od 10. března 2020 do 31. srpna 2020. Avšak byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády přesunuty nebo zrušeny.

Alokace programu je 900 milionů korun. Podpora může příjemci pokrýt až 50 procent uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce. Maximálně může žadatel získat pět milionů korun.

Karlovy Vary dostaly další ránu. MFF Karlovy Vary letos nebude

Program je krok správným směrem

„Program Covid – Kultura je principiálně správným krokem,“ komentuje program výkonný ředitel festivalové asociace Festas Marek Vohralík.

Podle něj program alespoň částečně zmenšuje propast v tom, jak stát v současné situaci pomáhá kultuře dotované. A pak té, která za běžných okolností funguje nezávisle na státních subvencích a státu.

Všechny potřebné doklady k podání žádosti o čerpání podpory z programu [například čestná prohlášení] a formuláře jsou připraveny v informačním systému, přes který se o dotaci z programu Covid – Kultura žádá. K dispozici je i metodická podpora žadatelů o dotaci. A to na vyžádání od pondělí do pátku od 8:30 do 16:30 hodin, na e-mailu: kultura@mpo.cz či speciální informační lince 1212.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here