Ceny našich akcií porostou, říká prezident České zbrojovky

1201
Ceska_zbrojovka_Group_Lubomir_Kovarik
„Máme za sebou dlouhodobou historii růstu a ziskovosti, jsme silná a zdravá skupina. Proto u našich akcií očekáváme růst,“ říká v rozhovoru pro FinTag.cz prezident České zbrojovky Lubomír Kovařík. / Foto: CZG

„V roce 2019 činily naše tržby bezmála šest miliard korun. Výnosy za první pololetí roku 2020 dosáhly 3,4 miliardy korun. To představuje nárůst o 13,5 procenta oproti stejnému období loni,“ říká v rozhovoru pro FinTag.cz prezident a předseda představenstva Česká zbrojovka Group [CZG] Lubomír Kovařík.

Proč jste se rozhodli pro vstup na pražskou burzu? Proč jste si jako většina tuzemských firem raději nesjednali komerční úvěr?

Naším dlouhodobým cílem bylo stát se standardní obchodovanou společností. Pražská burza je pro nás přirozená volba – jsme česká firma, zaměstnáváme české občany. Výtěžek z prodeje akcií hodláme použít hlavně k financování nákladů spojených s rozšířením výrobních a distribučních kapacit ve Spojených státech, především v podobě plánované stavby nové továrny ve městě Little Rock v Arkansasu. Zbytek čistého výnosu by měl být použit k posílení provozního kapitálu a financování případných akvizičních příležitostí. Vstup na burzu jsme vyhodnotili jako nejvhodnější variantu financování našich záměrů.

Zvažujete nyní nebo zvažovali jste využít některých z Covid úvěrů, jež nabízí MPO či EGAP? Pokud ano, proč? Pokud ne, proč?

Vládní covid programy jsme zatím až na drobné výjimky nevyužili, protože jsme se doposud dokázali s pandemií vypořádat sami.

Vstup na burzu a veřejná nabídka akcií

Jste spokojeni s cenovým rozpětím nabídky u vašich akcií [290 až 370 korun za akcii] ve veřejné nabídce na pražské burze? Odpovídají hodnotě vaší společnosti?

Konečná nabídková cena za nabízené akcie pro drobné investory nepřekročí horní mez cenového rozpětí. V případě institucionálních investorů může konečná nabídková cena horní hranici cenového rozpětí přesáhnout. V rámci příprav projevili zájem jak domácí, tak i zahraniční investoři. Určitě tedy nepůjde pouze o lokální transakci. Je to spojeno s tím, že naše produkty směřují do více než 90 zemí světa. Jsme přesvědčeni, že nabízíme kvalitní cenné papíry zdravé společnosti se zavedeným výrobním programem a pod vedením zkušeného managementu.

Znamená to, že čekáte další růst ceny vašich akcií?

Máme za sebou dlouhodobou historii růstu a ziskovosti, jsme silná a zdravá skupina. Proto u našich akcií očekáváme růst. Předpokládáme, že konečná cena nabídky bude stanovena v rámci stanoveného cenového rozpětí na základě tržní kapitalizace společnosti ve výši 10,7 miliardy až třináct miliard korun.

Kolik akcií jste upsali, veřejně nabídli. Jak velká část vaší společnosti se nyní obchoduje na burze?

Naše společnost je sice od června formálně veřejně obchodovaná, s našimi akciemi se ale zatím v praxi neobchodovalo. To se po dokončení právě probíhající nabídky změní. Nabídka akcií zahrnuje veřejný prodej drobným investorům v České republice a dále neveřejnou mezinárodní nabídku určitým institucionálním investorům mimo USA. Co se týče objemu nabídky akcií, ta je tvořena až 6 911 638 nových akcií, které budou CZG vydány, a nejméně 2 024 621, nejvíce však 4 859 091 stávajících akcií firmy, které jsou v současnosti v držení společnosti Česká zbrojovka Partners SE. Což je společnost ze 100 % vlastnící společnost CZG. Minimální velikost objednávky je deset akcií. Maximální velikost objednávky není omezena. Cenové rozpětí nabídky bylo stanoveno na 290 až 370 korun za jednu akcii.

Jak dlouho mohou investoři podávat své objednávky na vaše akcie?

Časové období, během něhož mohou investoři podávat své objednávky, začalo 22. září 2020 s předpokládaným koncem 1. října 2020.

Česká zbrojovka Group a její ekonomické výsledky

Jak si stojí vaše společnost obecně finančně?

Jsme rostoucí společností. V roce 2019 činily naše tržby bezmála šest miliard korun. Výnosy za první pololetí roku 2020 dosáhly 3,4 miliardy korun. To představuje nárůst o 13,5 procenta oproti stejnému období loni. A to především díky vyššímu počtu prodaných kusů střelných zbraní. V prvním pololetí letošního roku jsme vyrobili a prodali více zbraní než ve stejném období loňského roku. Provozní zisk skupiny vzrostl meziročně o osm procent a za první pololetí letošního roku dosáhl hodnoty 675,8 milionu korun. Výsledek považuji vzhledem k celosvětovým dopadům pandemie covid-19 za velmi úspěšný.

Jak hodnotíte proces uvedení akcií na burzu? Jak dlouho vám trvala příprava IPO?

Příprava transakce trvala několik měsíců, což je obvyklé. Zpomalila nás jarní vlna koronaviru. Nejprve jsme vstoupili na hlavní trh Burzy cenných papírů Praha formou tzv. technického listingu, to znamená bez veřejné nabídky akcií. Nyní tedy proces vstupu dokončujeme. Proces to byl náročný a vyžadoval značné úsilí ze strany spousty lidí. A to jak na straně naší společnosti, tak na úrovni našich bankovních a právních poradců, kteří s námi na transakci spolupracují. Stačí, když se podíváte na náš prospekt, kde najdete veškeré detaily o naší společnosti. Vstup na burzu je potvrzením našeho odhodlání působit maximálně transparentně. Ozbrojené složky na celém světě jsou pro CZG klíčovým segmentem a otevřenost a spolehlivost dodavatelů je pro veřejné zadavatele zásadní.

Dopady krize covid na Českou zbrojovku

Dotkla se vás nějak výrazněji krize covid-19?

V souvislosti s covid-19 zavedla skupina v prvním pololetí roku 2020 několik opatření k minimalizaci rizika šíření viru mezi zaměstnanci. Tato opatření měla za následek dočasný pokles objemu výroby, Česká zbrojovka Group však do dvou měsíců od vrcholu krize dokázala výrobu v České republice opět navýšit. Po dočasném uzavření výrobního provozu Skupiny v Norwichi ve státě New York, USA, byla výroba produktů značky Dan Wesson v červnu 2020 obnovena.

Mnoho výrobců doplatilo na zavřené hranice a omezení pohybu i dodávek?

Ano, v našem případě pandemie zkomplikovala především dopravu zboží k zákazníkům, v mnoha případech ji znemožnila úplně. Hlavně v důsledku omezení nařízených v některých regionech a nedostatku volné nákladní kapacity mezinárodních letů. Také komplikovala subdodávky některých dílů od zahraničních dodavatelů. Zde však těžíme z vysokého podílu vlastní výroby na našem produktu. Dokázali jsme však dopady těchto omezení zmírnit přesměrováním dodávek a pokrytím zvýšené poptávky v dostupnějších regionech. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem našim zaměstnancům, díky kterým se nám podařilo nouzový stav úspěšně zvládnout.

Nový výrobní závod a centrála v Little Rock

Jaké výsledky si slibujete od výstavby nového výrobního a distribučního sídla ve městě Little Rock v americkém státě Arkansas?

Co se týče našeho nového výrobního závodu v Little Rock, ten bude rovněž sloužit jako centrála naší skupiny pro Severní Ameriku a jako druhý výrobní závod, vedle hlavního výrobního závodu v Uherském Brodě. Jedná se o součást našeho strategického plánu dále rozšiřovat své působení ve Spojených státech. A taktéž plánu vstoupit na trh dodávek pro tamější federální bezpečnostní složky. Dalším důvodem pro výstavbu závodu v USA je fakt, že chceme na americkém civilním trhu prodávat zbraně s legislativním omezením importu do USA, jako například pistole P-10 Micro.

Jak hodnotíte americký trh z hlediska vašeho byznysu?

Americký trh se zbraněmi je nejnáročnější, největší, co se týče počtu legálně držených zbraní a také nejvíce referenční trh na světě. Naše společnost CZ-USA působí ve Spojených státech amerických od roku 1997. Od roku 2005 vlastníme také americkou značku Dan Wesson, kde vyrábíme revolvery a pistole. V USA stabilně rosteme. Do USA míří okolo 50 procent produkce našeho uherskobrodského závodu. V první polovině roku 2020 bylo 69,5 procenta výnosů společnosti Česká zbrojovka Group vytvořeno právě v USA.

Jaké jsou podmínky proto, abyste mohli dodávat pro vámi zmíněné tamější federální bezpečnostní složky?

Pro dodávky federálním agenturám musí 75 procent výrobku pocházet z USA, dle legislativy zvané „Buy American Act“. Proto zde plánujeme výstavbu závodu.

Které další trhy jsou pro vás důležité?

Co se týče dalších trhů, naším cílem je růst zejména v segmentu ozbrojených složek. Prioritou jsou pro nás země NATO a EU. V tomto ohledu pak považuji za důležité zdůraznit, že k našemu podnikání přistupujeme transparentně a v souladu s národními i mezinárodními pravidly. Veškeré naše obchodní aktivity jsou také v souladu s etickým kodexem skupiny CZG a jeho dodržování vyžadujeme i po našich obchodních partnerech.

Daniel Tácha

Lubomír Kovařík vystudoval Vysokou vojenskou leteckou školu a absolvoval MBA na Sheffield University. V armádě byl pilot. Jeho vojenská kariéra skončila v polovině 90. let, kdy nastoupil civilní kariéru ve společnosti Aulis. Rok na to přešel do společnosti Škoda Praha jako výrobní ředitel. Ve Škodě Praha se postupně vypracoval na generálního ředitele. Později pracoval pro společnosti Eltodo EG a Mavel. V letech 2006 až 2017 působil jako generální ředitel České zbrojovky, a.s., a od roku 2018 je prezidentem a předsedou představenstva holdingu České zbrojovky Partners SE.

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here