Z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru, bylo letos možné podávat daňové přiznání za rok 2019 až do 18. srpna. Přesto, že tento termín již uplynul, finanční výkazy a výsledky svého hospodaření ve sbírce listin doposud nezveřejnilo podle datové agentury Bisnode 81 procent společností.  

Jakkoli jde o povinnost, ne každý majitel firmy je ochotný dávat všem k dispozici finanční toky v jeho firmě. To znamená vystavit na internetu účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích, výroční zprávu, zprávu o platbám vládám či rozvahu u mikro a malých účetních jednotek. Tato principiální nechuť se pak projevuje v přístupu k této informační povinnosti. Tu mezi lety 2016 až 2018 nesplnila nadpoloviční většina firem.

„Vzorec chování většiny podnikatelů je každý rok stejný. V řádném termínu výsledky hospodaření své firmy do sbírky listin uloží jen zhruba každý pátý. Pak podíl společností se zveřejněnými finančními výkazy narůstá, ale v delším časovém horizontu tuto zákonnou povinnost splní jen téměř každá druhá firma,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

 Podíl firem, které v letech 2014 až 2019 nesplnily informační povinnost [v %]
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Akciová společnost 77,34 47,89 41,75 37,38 35,26 33,26
Společnost s ručením omezeným 81,69 60,51 54,61 51,73 50,17 49,13
Celkem 81,47 59,84 53,90 50,91 49,29 48,16

[Zdroj: Bisnode, data k 31. 8. 2020]

Dodává, že za posledních pět let ani jednou finanční výkazy nezveřejnilo zhruba 150 000 firem. Což je asi třetina společností registrovaných v ČR. Podle ní dlouhodobé statistiky ukazují, že lepší přístup k plnění informační povinnosti mají akciové společnosti než společnosti s ručením omezeným.

Finanční výkazy: TOP 5 nejhorších i nejlepších oborů

Postoj firem ke zveřejňování finančních výkazů ve sbírce listin se podstatně liší v závislosti na jejich oboru podnikání, objemu tržeb nebo registrovanému sídlu. Podle aktuálních dat nejlépe informační povinnost za rok 2019 plní společnosti, které podnikají ve výrobě a rozvodu tepla. Zde výsledky hospodaření zveřejnilo 43 procent subjektů.

TOP 5 nejlepších oborů činnosti podle plnění informační povinnosti za rok 2019
Obor činnosti Neplnící firmy
Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením 67,64 %
Výroba elektřiny 65,36 %
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů 64,29 %
Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n. 62,83 %
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 57,33 %

[Zdroj: Bisnode, data k 31. 8. 2020, obory činnosti s více než 100 společnostmi]

Na opačném pólu jsou firmy, které se zabývají nákupem a následným prodejem vlastních nemovitostí. Mezi těmito společnostmi finanční výkazy zveřejnilo pouze osm procent firem.

TOP 5 nejhorších oborů činnosti podle plnění informační povinnosti za rok 2019
Obor činnosti Neplnící firmy
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí 91,62 %
Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 90,32 %
Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty 89,62 %
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost 89,58 %
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení 88,80 %

[Zdroj: Bisnode, data k 31. 8. 2020, obory činnosti s více než 100 společnostmi]

Firmy, které ignorují povinnost, podle výše tržeb

Z dlouhodobých statistik vyplývá, že čím společnost vykazuje vyšší tržby, tím je plnění informační povinnosti spolehlivější. Pokud firma generuje roční tržby vyšší než jednu miliardu, je podíl firem, které v tomto ohledu porušují zákon nižší než deset procent. Opačný trend lze sledovat u podnikatelských subjektů, které tržby neuvádí. V této skupině firem informační povinnost neplní zhruba 80 procent subjektů.

Podíl firem, které nesplnily informační povinnost v letech 2017–2019 dle tržeb

2019 2018 2017
neuvedeno 89,98 % 83,47 % 81,77 %
1 – 9 999 999 Kč 76,70 % 49,13 % 41,68 %
10 000 000 – 99 000 000 Kč 73,25 % 37,32 % 28,06 %
100 000 000 Kč – 999 999 999 Kč 64,95 % 19,71 % 13,42 %
 1 000 000 000 Kč a více 48,23 % 7,15 % 5,30 %

[Zdroj: Bisnode, data k 6. 8. 2019]

Praha je opakovaně region, kde podniká největší podíl firem, které se vyhýbají plnění informační povinnosti. Za rok 2019 finanční výkazy do sbírky listin neuložilo 84,4 procenta pražských firem, což je o 3procentní body nad celorepublikovým průměrem, za rok 2018 je hlavní město 7procentních bodů nad zbytkem republiky.

Podíl firem, které nesplnily informační povinnost v letech 2017–2019 podle sídla
2019 2018 2017
Jihočeský kraj 78,21 % 50,86 % 44,73 %
Jihomoravský kraj 82,12 % 63,32 % 57,96 %
Karlovarský kraj 79,93 % 54,65 % 49,19 %
Královéhradecký kraj 72,76 % 43,94 % 36,55 %
Liberecký kraj 82,17 % 62,23 % 57,23 %
Moravskoslezský kraj 78,74 % 43,91 % 32,11 %
Olomoucký kraj 77,94 % 49,51 % 42,87 %
Pardubický kraj 73,99 % 45,51 % 32,71 %
Plzeňský kraj 80,64 % 56,56 % 52,44 %
Praha 84,40 % 66,63 % 61,89 %
Středočeský kraj 79,62 % 57,74 % 52,13 %
Ústecký kraj 78,26 % 57,54 % 52,51 %
Vysočina 75,64 % 49,69 % 42,95 %
Zlínský kraj 79,34 % 55,54 % 48,12 %

[Zdroj: Bisnode, data k 31. 8. 2020]

Kdo má povinnost zveřejňovat finanční výkazy

Způsoby zveřejňování údajů z účetnictví upravuje § 21a) zákona o účetnictví. Povinnost zveřejňovat účetní závěrku, případně výroční zprávu, mají účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku. Nebo ty, kterým to stanoví zvláštní předpis. Od 1. 1. 2016 se tato povinnost vztahuje i na spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšné společnosti. Veřejný rejstřík je vedený rejstříkovým soudem v online podobě.

Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, zveřejňují příslušné dokumenty jejich uložením do sbírky listin veřejného rejstříku. Listiny jsou zasílány příslušnému rejstříkovému soudu v elektronické podobě ve formátu PDF. Každá jednotlivá listina se předává jako jeden PDF dokument. Není tedy možné rozdělit jednu listinu do více dokumentů ani sloučit více listin do jednoho PDF dokumentu. Dokumenty je možné zasílat na rejstříkový soud datovou schránkou, e-mailem, prostřednictvím online podání, webovou aplikací, popř. na technických nosičích dat. Zákon o účetnictví stanovuje výjimku pro některé účetní jednotky, které předávají výroční zprávu do Sbírky listin prostřednictvím České národní banky [ČNB].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here