Testování zaměstnanců na koronavirus je daňově uznatelným nákladem nejen v případě povinných testů, ale i dobrovolných. Covid testy musejí ale souviset s chodem firmy. Informaci zástupcům Hospodářské komory [HK] potvrdila vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová [ANO].

Podle Hospodářské komory je důležité, že podnikatelé včetně OSVČ nebudou mít v příštím roce finanční a administrativní problémy při podání daňového přiznání. Podnikatelům nevzniká nárok na daňovou uznatelnost testů na koronavirus pouze v případě, že jej firma zaměstnanci proplatí například jako benefit.

„Typickým příkladem takové výjimky by byla situace, kdy je test poskytnut jako forma příspěvku zaměstnanci na dovolenou ve státech, které vyžadují od Čechů negativní test na covid-19. Podobný postup platí, kdyby si OSVČ nechala udělat test kvůli vycestování za rekreací v zahraničí. Jinak ale budou finanční úřady tento náklad bez problémů daňově uznávat,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Covid testy si do daní mohou dát i OSVČ

Daňová uznatelnost dobrovolných testů na covid-19 se vztahuje i na osoby samostatně výdělečně činné. Musejí ale prokázat, že testování bezprostředně souvisí s jejich podnikatelskou činností. Podle viceprezidenta HK Tomáše Prouzy jistota daňové uznatelnosti i pro tuto skupinu, která dle jeho slov často v posledních měsících počítá každou korunu, je velmi důležitá.

„Je pozitivní, že po posledním jednání s ministryní financí můžeme do současné složité situace podnikatelů vnést alespoň dílčí jistotu. Firmy do dobrovolného testování investovaly statisíce až miliony korun, které budou moci daňově uplatnit,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Daňově uznatelné jsou i povinné testy na covid u zaměstnanců z rizikových evropských a většiny mimounijních zemí. Pokud tyto osoby test nepředloží, není možné je pustit do provozoven a na pracoviště daného zaměstnavatele. Jedná se o reakci na zvyšující se počty případů nákazy, ke kterým u zahraničních pracovníků dochází.

Informace k daňové uznatelnosti nákladů na povinné testy

  • U plátce daně [zaměstnavatele]: Náklady na povinný test na covid-19 zaměstnanců jsou povinným výdajem zaměstnavatele podle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jedná se tedy o daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů [zákon o daních z příjmů].

Na straně zaměstnanců jde o příjem ve formě povinného plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovených právním předpisem, který podle § 6 odst. 7 písm. e) zákona o daních z příjmů není předmětem daně.

  • U podnikatele: Souvisí-li povinný test covid-19 s výkonem podnikatelské činnosti, jedná se o daňově účinný výdaj dle § 24 zákona o daních z příjmů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here