Včera [15.10.] jednali zástupci bank s vicepremiérkou a ministryní financí Alenou Schillerovou [za ANO] o možnosti vyhlášení dalšího splátkového moratoria. To by znamenalo automatickou možnost odložit povinnosti splácet úvěry.

Podle České bankovní asociace [ČBA] banky včera ubezpečily ministryni financí, že jsou připraveny řešit situace, kdy jejich klienti nezvládají kvůli současné situaci splácet své úvěry. A to i po nadcházejícím listopadu, kdy již nebude platit zákonný odklad splátek. Tedy moratorium vyhlášené ministryní financí při jarní covidové vlně.

„Individuální pomoc klientům je v mnoha případech efektivnější než plošné úlevy,” uvedl prezident ČBA Tomáš Salomon.

Zástupci bank v minulých týdnech odmítli návrhy na prodloužení úvěrového moratoria z jarního období. Jak například navrhovala Hospodářská komora ČR [HK ČR].

„V tuto chvíli nevidíme důvod proto, aby bylo moratorium plošně obnoveno,“ uvedl v této souvislosti hlavní poradce ČBA Vladimír Staňura.

Aktivním zastáncem moratoria nyní není ani ministryně financí, která na tiskové konferenci vlády tento týden uvedla, že jeho obnovení není v tuto chvíli „na pořadu dne“. Naopak se s bankami nyní soustředí na podmínky u prodloužení Covid úvěrů se státní zárukou.

Státem zvýhodněný covid úvěr může vyjít dráž než běžný úvěr

V případě problému splácet, nabízejí banky komunikaci

Podle Tomáše Salomona banky již nyní finanční situaci svých klientů pečlivě sledují a v případě, že u úvěrovaného klienta detekují možný problém, samy jej kontaktují. Banky ostatně vyjednávaly na jaře ještě před účinností vyhlášeného moratoria poskytnutí 150 tisíc individuálně sjednaných odkladů splátek, popřípadě nabízely jiná řešení.

„Je nicméně potřeba, aby klienti bankám šli naproti a v případě, že tuší, že by se mohli dostat se splácením do potíží, svou banku sami co nejdříve kontaktovali,“ apeluje Salomon.

Banky se přitom připravují na případné finanční problémy u těch klientů, jež poškodí krize covid. Pro ně připravují speciální stránky a aplikace. Některé z nich již nyní nabízejí snížení výše splátky přes internetové bankovnictví. Avizují vznik speciálních klientských programů, které mají klientům pomoci různými způsoby.

„Obrátí-li se klient na svou banku s žádostí o odklad či snížení splátek, banka žádost individuálně posoudí. S přihlédnutím k jeho finanční situaci se pokusí nalézt oboustranně přijatelné řešení, které mu umožní překlenout nepříznivé dopady současné situace. Banky pro tento účel disponují potřebnými nástroji i kapacitami,“ vysvětluje Salomon.

Například Česká spořitelna [ČS] již nyní uvádí rubriku „Řešení situací zprávou” a „Kvůli epidemii koronaviru mám problémy se splácením”. V ní nabízí telefonní kontakt na pracovníky, kteří jsou nápomocní situaci s klientem probrat.

S bankou je třeba komunikovat

Odborníci doporučují klientům s bankou vždy komunikovat. Mohou tím předejít nákladným sankcím. Ukažme si to na příkladu u již zmíněné České spořitelny a jejího úvěru.

Zde platí, že je sankciován ten, kdo splátku úvěru či jiný peněžitý závazek neuhradí do deseti dnů po splatnosti. Takový klient zaplatí 300 korun za úhradu nákladů spojených s prodlením. Platí i další poplatky ve výši 900 korun, které jsou účtovány 40. a 70. den prodlení. Za každý den prodlení pak zaplatí i úroky ve výši REPO sazby zvýšené o osm procent dlužné částky.

„V případě, že se nám nepodaří najít řešení nebo splátku neuhradíte do data uvedeného na poslední upomínce, ztratíte výhodu splátek a zůstatek úvěru budete muset splatit jednorázově. Dluh pak můžeme předat k vymáhání advokátní kanceláři, postoupit jinému věřiteli nebo ho vymáhat soudní cestou,“ upozorňuje na svých stránkách ČS.

Současně ale znovu nabízí e-mailová a telefonická spojení na pracovníky, který řeší problémy právě s nezvládáním splácet úvěry.

Až šest procent úvěrů v selhání

Guvernér České národní banky [ČNB] Jiří Rusnok tento týden řekl, že očekává bezproblémový návrat ke splácení u dvou třetin až tři čtvrtin úvěrů odložených díky úvěrovému moratoriu. Také ale dodal, že oproti předchozím odhadům očekává vyšší počet takzvaných úvěrů v selhání [až 6 %]. Lze očekávat, že půjde o úvěry domácností a firem zejména z krizí covid poškozených oborů.

„S mnoha firemními klienty, a to zejména s těmi z oblasti pohostinství a ubytovacích služeb, kteří aktuálně využívají splátkového moratoria, jsou už banky v úzkém kontaktu a společně nastavují individuální splátkové plány nebo hledají jiná restrukturalizační řešení,“ potvrzuje Tomáš Salomon.

Z celkového počtu odložených úvěrů [necelých 359 tisíc] se dle údajů bank ke konci září klienti vrátili ke splácení u 120 tisíců z nich. Jde o klienty, kteří si splácení úvěrů odložili jenom o tři měsíce a pak také ty, kteří si své splátky odložili do konce října, ale v průběhu odkladu si to rozmysleli a začali se splácením dříve. Těch je zhruba 20 tisíc.

U zhruba 158 tisíců úvěrů si klienti odložili splácení pouze na dobu tří měsíců [resp. do 31. července]. 58 tisíc z nich si odklad splátek úvěrů prodloužili do 31. října. Podle průzkumu asociace dvě třetiny Čechů nechtějí možnost odkladu prodlužovat.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here