Ministerstvo financí ČR [MF ČR] prodloužilo daňové úlevy z jara a rozšířilo je o další. Zároveň vyzvalo podnikatele a živnostníky, aby využívali stávajících možností, které jim nastavení daňového systému přináší. Co nabízí podnikatelům a živnostníkům takzvaný Velký liberační balíček?

Zásadní změna oproti jaru je v cílenější podpoře. Automatické daňové úlevy platí jen pro ty z podnikatelů, jejichž činnost byla bezprostředně omezena vládním nařízením. Konkrétně jde o odložení platby daně z přidané hodnoty [DPH], daně z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu.

Daňové úlevy nyní mohou čerpat subjekty z těchto oborů:
 • Provozování restauračních zařízení a barů.
 • Provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték.
 • Pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení.
 • Pořádání svat. oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin.
 • provozování cirkusů a varieté.
 • Pořádání poutí a podobných tradičních akcí.
 • Pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí.
 • Pořádání veletrhů.
 • Provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť a wellness.
 • Provozování zoologických zahrad.
 • Provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Podnikatelé s nárokem na daňové úlevy musejí Finanční správě ČR [FS ČR] doručit oznámení [lze i e-mailem], že splňují podmínky čerpání podpory. Po zaslání oznámení budou mít odloženou platbu vybraných daní do konce letošního roku. Poplatníci, na které se takzvaný generální pardon ministryně financí nevztahuje, mohou o odklad platby daně zažádat individuálně.

Odklad daně schválí finanční úřad jen z vážných důvodů

Institut zpětného uplatnění daňové ztráty

MF ČR dále oznámilo, že pokud podnikatel za letošní rok očekává daňovou ztrátu, může si do výše této ztráty požádat o vratku daně z příjmů, kterou zaplatil ve dvou předchozích letech. Do patnácti dnů po podání žádosti o vrácení by pak měl mít peníze na účtu.

„Institut zpětného uplatnění daňové ztráty byl přijat právě pro tyto situace. Pokud tedy poplatník již dnes očekává za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018 a finanční úřad mu prostředky vyplatí přednostně. Podnikatelé tak dostanou rychlou pomoc v okamžiku, kdy ji nejvíce potřebují,” vysvětlila vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

Podnikatelé negativně zasažení koronavirem mohou nadále využívat i dalších podpor, ovšem vždy po prokázání důvodů souvisejících s koronavirem. Může jít například o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti.

Jaká podpora se nabízí

Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad. Týká se následujících situací:

 • Prominutí úroku z prodlení.
 • Prominutí úroku z posečkané částky.
 • Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení.
 • Vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku.
 • Potvrzení bezdlužnosti.
Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince.  To zahrnuje zejména následující situace:
 • Bezúplatné dodání zboží [ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.].
 • Bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce.
 • Bezúplatné dodání zboží zdravotníkům.
 • Bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro potřeby sociálních služeb.

V případě potřeby lze samozřejmě využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové zákony dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situace na straně daňových subjektů:

 • Možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky.
 • Možnost požadovat snížení či zrušení záloh.
 • Možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav.
 • Možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Úlevy ve vybraných daňových oblastech

 • Snížení sazeb DPH [sazba 10 %] například na točené pivo, na stravovací služby, ubytovací a kulturní služby, provoz lyžařských vleků, při vstupu na sportovní akce a do sportovních zařízení [včetně saun, fitness center či posiloven].
 • Snížení daně silniční u vozidel nad 3,5 t o 10 % přináší přímou redukci fixních nákladů jejich provozovatelům.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here