Státem zvýhodněný covid úvěr může vyjít dráž než běžný úvěr

477
covid_uver
Foto: Pixabay.com

Státem podporované úvěry z programu Covid – III mohou za určitých podmínek vyjít dráž, než vyjde běžný komerční úvěr. Důvod je poplatek za záruku, který platí komerční banky státní Českomoravské záruční a rozvojové bance [ČMZRB].

Ten činí v prvním roce trvání Covid úvěru 0,5 procenta p.a., v dalších letech jedno procento. Informaci potvrzují jak banky, tak podnikatelé. Vláda schválila podpůrný program Covid III letos 18. května. Poskytovatelem státní záruky na zvýhodněné úvěry od komerčních bank je Českomoravská záruční a rozvojová banka.

„Udělali jsme srovnání klasického komerčního úvěru od banky a zvýhodněného úvěru z programu Covid III. Na nákladech nás vyšel levněji komerční úvěr. Banka nám to odůvodnila tím, že za záruku musí zaplatit poplatek ČMZRB,“ uvádí pro FinTag majitel strojírenské firmy, jenž si ovšem nepřál být jmenován.

To, že banky platí ČMZRB za státní záruku v prvním roce 0,5 procenta p.a. a v dalších letech jedno procento p.a. z úvěrů Covid III jako poplatek za poskytnutí záruky potvrzuje člen představenstva a vrchní ředitel Corporate and Investment Banking Komerční banky [KB] David Formánek.

Zjednodušeně řečeno, covid úvěry, jsou zajištěny [státní] zárukou, a za tu se platí, protože stát na sebe přebírá riziko za nesplacení úvěru. Je to takový kvaziúvěrový stav mezi dlužníkem, komerční bankou a státem. Banky mu platí za záruku, která jim ale zase snižuje riziko, že úvěr nebude splacen,“ vysvětluje pro FinTag David Formánek.

Co na dražší covid úvěr říká ČMZRB

Ředitel odboru strategie a marketingu Michal Pluta říká, že většina záručních a úvěrových programů ČMZRB je až na pár výjimek [netýká se to klíčových programů/produktů] naprosto bez poplatků. A pokud budeme hovořit o úvěrových programech, tak ty mají v současné době úrokovou sazbu nastavenou na 0 % p.a.

„Programy jako Expanze-úvěry, Expanze-záruky, Úspory energie, Záruka 2015 až 2023, všechny COVID programy a jiné jsou bez vstupních poplatků pro konečné příjemce a úroková sazba u úvěrových nástrojů je nula procento. Ceníky jsou dohledatelné u každého programu zvlášť, záruky jsou poskytovány rovněž zadarmo bez jakýchkoliv poplatků,“ upřesňuje pro FinTag Michal Pluta.  

Dále zdůrazňuje: „Ty klíčové programy, jako Expanze-záruky, Expanze-úvěry, Záruka 2015-2023, Úspory energie, COVID programy a další jsou právě bez poplatků! Těmi okrajovými, které jsou zatížené nějakým poplatkem patří právě Jihočech, Inostart, Vadium, Záruka ZRS, ale žádostí v těchto programech evidujeme jen v řádech několika málo jednotek ročně.“

Poplatek za portfoliovou záruku

I přes vyjádření ČMZRB v aktuální výzvě programu COVID III se o jednom z poplatků mluví. A to konkrétně takto: Poplatek za portfoliovou záruku hradí každá spolupracují finanční instituce a ne konečný příjemce. Poplatek je definován ve Smlouvě o portfoliovém ručení na straně 4 [vzor smlouvy je přílohou č. 2 Výzvy].

„Úroková sazba, kterou má hradit Konečný příjemce [podnikatel] za poskytnutí úvěru, nepřekročí celkovou externí úrokovou sazbu, za kterou spolupracující banka nabízela k 28. únoru 2020 stejný produkt dluhového financování klientům, kteří v dané době byli ve stejné rizikové kategorii. Spolupracující banka se pak zavazuje, ve smyslu čl. 31 Dočasného rámce, že v největší možné míře přenese výhodu Finančního nástroje na Konečného příjemce/podnikatele,“ stojí ve znění výzvy.  

Z hlediska existence poplatku je již pouze určitým „bonusem“, že komerční banka samostatný poplatek za finanční nástroj nesmí v úvěrové smlouvě uvést [v důvodu či výši, viz text výzvy, str. 7].

Covid úvěr: Věc není tak jednoduchá

„Nemohu mluvit za všechny banky, ale samozřejmě náklad tam je, banka ho zohledňuje, ale proti tomu působí to, že riziko pro banku je menší. Jinak by riziko bylo pochopitelně vyšší,“ vysvětluje fungování poplatku za záruku David Formánek.

„Covid úvěry nejsou drahé, ale může se stát, že klasický úvěr vyjde levněji. Což je ovšem vždy otázka parametrů úvěrů. Například krátkodobé úvěry mohou v tomto ohledu vycházet u některých klientů levněji,“ upřesňuje.

Jako problém to ale nevidí. Důvod je, že dle jeho názoru hlavní výhoda covid úvěrů je možnost dlouhodobého splácení [max. 10 let]. To i proto, že praxe ukazuje, že covid úvěry mnohým firmám slouží hlavně jako rezerva likvidity. Mnoho firem si je sjednalo, ale s jejich čerpáním vyčkávají až pro případ, že by se plně vydaly ze svých zdrojů.

„Covid úvěr naopak těm firmám dává velký komfort. A to je ta hlavní výhoda covid úvěrů,“ vysvětluje David Formánek.

Které programy ČMZRB jsou zdarma, které ne

Pokud ředitel odboru strategie a marketingu Michal Pluta tvrdí, že většina záručních a úvěrových programů ČMZRB je až na pár výjimek naprosto bez poplatků, nabízí se otázka, které jsou s poplatky.

Těmi výjimkami jsou záruční program Vadium, který nabízí záruku za nabídku podnikatelům při vstupu do zadávacích/výběrových řízení. Dále je to program Inostart, který usnadňuje začínajícím malým a středním podnikatelům získat finanční prostředky na realizaci jejich inovativních projektů kdekoliv na území ČR. Dále program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce [Záruka ZRS]. Ten podporuje prostřednictvím bankovních záruk soukromé investice tuzemských podnikatelů na rizikových trzích v rozvojových zemích. Potom úvěrový program Jihočech pro drobné a malé podnikatele, včetně začínajících k financování projektů realizovaných v Jihočeském kraji. A také, jak vidno, Covid III, avšak ne s poplatkem pro konečného příjemce, ale pro komerční banku za poskytnutí záruky.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here