Podzimní kompenzační bonus za zákazy a omezení a zejména jeho podmínky čerpání často vyvolávají u živnostníků nejistotu. Ne všichni jsou si jistí, zda o kompenzační bonus mohou žádat. O kompenzaci přitom nyní mohou žádat například i provozovatelé obchodů, jež museli zavřít o nedělích, nebo dodavatelé surovin do restaurací, ale jen ti přímo navázaní.

Požádat o státní podporu za podzimní restrikce kvůli epidemii koronaviru mohou žádat živnostníci a podnikatelé, kterým vláda zakázala nebo omezila jejich výdělečnou činnost. Přičemž vykazovaná živnost musí být v období od června do září 2020 převažujícím zdrojem obživy žadatele. Oprávnění k žádosti mají dále podnikatelé a živnostníci, jejichž činnost není výslovně zakázaná, ale je minimálně z 80 procent na některou z uzavřených provozoven navázaná.

Kompenzační bonus za druhou vlnu epidemie činí 15 500 Kč

Podzimní kompenzační bonus a zákaz prodeje v neděli

S platností od 28. října 2020 vláda zakázala v celém Česku maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v neděli, a to po celý den. Výjimku mají pouze čerpací stanice, prodejny na letištních, vlakových a autobusových nádražích. Dále i zdravotnická zařízení a lékárny.

Jelikož jde o omezení výkonu samostatné výdělečné činnosti z nařízení vlády kvůli zamezení šíření nového koronaviru, mohou i tito provozovatelé služeb či obchodů za nedělní uzavírky čerpat kompenzační bonus. A to v obvyklé výši. Tedy 500 korun za každou neděli, ve které nařízení zákazu platí.

Nárok na čerpání kompenzačního bonusu mají také dodavatelé surovin do uzavřených restaurací, barů, kaváren, dále i kadeřnictví nebo sportovišť. Vždy však musí jít o přímého dodavatele, který je na uzavřené provozovně závislý minimálně 80 procenty z jeho tržeb.

„Samotná skutečnost, že určitá osoba poskytuje služby subjektu, který splňuje podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus, neopravňuje tuto osobu, aby sama čerpala bonus. S takovýmto druhem ´řetězení´ nároku zákon o kompenzačním bonusu nepočítá,“ vysvětluje finanční správa.

V praxi to znamená, že na kompenzační bonus nemá nárok například obchodní zástupce uzavírající kontrakty s restauracemi pro přímého dodavatele. Stejně tak nemá na bonus nárok ani řidič, který do restaurace dodává suroviny pouze jménem dodavatele. Nárok by měl samotný dodavatel surovin, nikoliv však řidič.

Zaměstnaný živnostník vs. živnostník se zaměstnanci

O kompenzační bonus si na podzim mohou požádat i osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ], které jsou zároveň zaměstnanci a dostali od svého zaměstnavatele náhradu mzdy z programu Antivirus. Příjemcem náhrady z programu je totiž zaměstnavatel. Pro zaměstnance jde jen o vyplacení náhrady mzdy. A to není překážka pro načerpání kompenzačního bonusu živnostníky, kteří jsou současně zaměstnaní a pobírali či pobírají podporu z programu Antivirus.

Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že živnostník, který má třeba jen jednoho zaměstnance, a načerpá pro něj podporu z programu Antivirus, již sám nárok na kompenzační bonus za dny čerpání náhrady nemá. Zákon o kompenzačním bonusu totiž vylučuje souběh více podpor v jednom kalendářním dni.

Podzimní kompenzační bonus má dvě období

Aktuálně schválený program kompenzací se rozděluje do dvou bonusových období. První je v termínu od 5. října 2020 do 4. listopadu, což je celkem 31 dní. Za každý den omezení nebo zákazu načerpá žadatel 500 korun. Tedy nejvíce 15 500 korun za první období. Druhé bonusové období je od 5. listopadu do 21. listopadu 2020. Tedy v součtu trvá 17 dní a nejvýše mohou žadatelé dostat 8 500 korun.

„Žádost je možné podávat až do dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období,“ upozorňuje finanční správa, která má správu a výplatu kompenzačních bonusů pro OSVČ a podnikatele na starosti.

Sankce za neoprávněné čerpání bonusu

Žadatelé, kteří o kompenzační bonus požádali, finanční správa jim ho vyplatila a záhy se zjistilo, že na něj neměli nárok, musí přiznanou finanční podporu vrátit. Navíc je živnostník nebo podnikatel povinen uhradit úrok z prodlení za dobu nakládaní s penězi. Pokud takový úrok za jedno bonusové období v úhrnu nepřesáhne částku 200 korun, pak jej dle finanční správy živnostník nemusí hradit.

–VRN–

1 komentář

 1. Tohle bylo adresováno našemu panu senátorovi Sobotkovi. Dole je jeho odpověď.
  Mám poslední 4dny a potom se ze mne stane mimo jiné bezdomovec.
  Ještě jednou se omlouvám, ale rozeslání těchto proseb o pomoc je moje poslední naděje a šance.

  Dobrý den.
  Nejprve Vám gratuluji ke zvolení, ze kterého mám, jako Váš příznivec velkou radost.
  A teď proč opravdu píšu a v této době Vás obtěžuji.
  Letos v květnu jsem požádala o osobní bankrot, protože nastal čas, kdy se změnily zákony. Exekutorské úřady si nemohou přihlašovat nehorázné sumy a je povolen osobní bankrot OSVČ. Byla jsem ráda, že můj život bude mít zase řád a že budu mít možnost žít „oficiálně“.
  Jaro mi, jako malému pekaři – cukráři navázanému na hotely a hospody v Peci a okolí, přineslo problémy, ale díky kompenzačnímu bonusu a šití roušek pro obecní úřad, jsem je tak nějak zvládla. Omezení, která přišla na podzim mi, stejně jako spoustě dalších, přinesla stejné nebo možná i větší problémy.
  Ještě v říjnu jsem tak nějak zvládla plnit své finanční povinnosti a čekala na kompenzační bonus. Začátkem listopadu jsem začala na DPP pracovat. Nejsem zvyklá pouze sedět..
  Dnes jsem se dozvěděla, že na kompenzační bonus nemám nárok. Jsem v insolvenci. Tak začal kolotoč telefonů, kde jsem zjišťovala, co mám dělat. A z tohohle začarovaného kruhu pro mne vyšla tato smutná skutečnost. Kdybych, stejně jako mnoho lidí, kteří se dostali do dluhové pasti, nic neřešila s tím, že až jednou nebudu, moje děti odmítnou dědictví a bude po dluzích, byla bych dnes v pohodě a kompenzační bonus dostala. Tím, že jsem se veřejně přiznala ke svým dluhům a začala svou osobní situaci řešit jsem teď bez příjmu, bez možnosti hradit měsíční náklady a tím, mimo jiné, porušuji insolvenční zákon.
  Rozumím tomu, že firma v úpadku nemůže čerpat kompenzaci. Ale já přece nepodávala žádost o insolvenci za firmu. Já nemám firmu v úpadku. A rada na úřadech. …požádejte o půjčku… …je nám to líto, víme že to nemá logiku,ale víc vám nepomůžeme…
  Uvědomil si někdo, že pokud zákonodárci umožnili lidem, kteří jsou „zaměstnáni“ jako OSVČ, osobní bankrot, který má určité podmínky a teď jim doba a nařízení stejných lidí vzalo možnost vydělat si peníze a následně odepřelo pomoc, dostávají se tito lidé do horší situace, než kdyby nic neřešili?
  Jako OSVČ s exekucemi bych měla na kompenzační bonus nárok. Jako OSVČ s insolvencí nemám nárok na nic. Jako zaměstnanec, ať už s exekucí nebo s insolvencí bych v tenhle moment měla normální příjem a moje starosti by šly za majitelem firmy.
  Prosím Vás tímto, nejen za mne, ale i za další OSVČ, kteří jsou ve stejné pasti jako já, o posouzení, zda toto znění zákona nedožene lidi zpět k lichvářům a podobně, protože legálně se nikdo z nás k penězům potřebným k přežití a plnění svých povinností nedostane.
  Děkuji za Váš čas a odpověd
  Šárka Leichterová

  Vážená paní Leichterová. Chápu, že Vaše situace je zoufalá. Bohužel Senát není ten, kdo dělá zákony. Je to ministryně financí a vláda. Bohužel na tento případ se při projednávání nenarazilo. Bohužel není v mých silách to změnit.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here