Podle prognózy společnosti CRIF letos vznikne v Česku nejméně obchodních společností od roku 2014. Během prvních deseti letošních měsíců počet nových firem ale i tak stoupl o 22 387. Je to ale o jedenáct procent méně než před rokem a téměř o pětinu méně než v rekordním roce 2017.

Celkový počet nových společností by se letos měl pohybovat kolem 27 tisíc. Počet zaniklých společností by potom měl přesáhnout hranici 16 tisíc a být tak nejvyšší v historii ČR.

„Počet nových firem postupně klesá už od roku 2017. Letos se však k tomuto trendu přidal ekonomický šok způsobený dvěma vlnami uzavření ekonomiky. Největší meziroční propad v počtu nových společností jsme letos zaznamenali právě během nouzového stavu, ať už šlo o jarní měsíce, nebo o říjen,“ říká analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková.

 Počet vzniklých a zaniklých společností v letech 2017-2020

[Zdroj: CRIF]

V říjnu vzniklo o pětinu méně společností než před rokem

V říjnu tohoto roku vzniklo v ČR 2 177 obchodních společností, o 187 méně než v září a o 554 méně než před rokem. Letos v říjnu zaniklo 1 356 obchodních společností, o čtyři méně než v předchozím měsíci a podobně jako v loňském roce. V říjnu tak v České republice přibylo 821 společností, o 183 méně než v září a zároveň nejméně od letošního května.

„Nižší počet nových společností byl v říjnu způsoben opětovným zavedením nouzového stavu. Jeho vliv je lépe vidět v meziročním srovnání. Zatímco v září letošního roku vzniklo téměř stejně společností jako v září 2019, v říjnu jich vzniklo meziročně o pětinu méně. V říjnu totiž dlouhodobě vzniká více společností než v září. Letos je to například poprvé od roku 2012, kdy došlo v říjnu k meziměsíčnímu poklesu počtu nových firem,“ vysvětluje analytička.

Přesto není meziroční propad v počtu nových společností tak výrazný jako při jarním nouzovém stavu. V březnu a v dubnu totiž vzniklo každý měsíc přibližně o 700 společností méně než o rok dříve.

Počet firem podnikajících v obchodu nadále klesá

Nízký bude letos také poměr nově vzniklých a zaniklých společností. Ještě v roce 2014 připadlo během prvních 10 měsíců roku 46 nově vzniklých společností na každých 10 zaniklých. V roce 2017 už šlo pouze o 28 společností, v roce 2019 o 19 společností a letos pouze o 17 nových společností na každých 10 zaniklých.

Nejvíce nových společností na 10 zaniklých zaznamenalo letos odvětví doprava a skladování, konkrétně 25. Následovalo ubytování a stravování, kde šlo o 23 nových společností na 10 zaniklých. Naopak v obchodu se dlouhodobě počet společností snižuje. Letos zde připadlo na každých 10 zaniklých firem pouze 5 nových. Počet nových společností v jednotlivých odvětvích nicméně není zcela přesný, a to z důvodu rostoucího počtu firem, u kterých není vyplněn obor podnikání.

Na Karlovarsku vznikly pouze 4 nové společnosti

V rámci krajů připadlo nejvíce nových společností na 10 zaniklých v Olomouckém kraji a na Vysočině, konkrétně 36. Ve Zlínském kraji potom 29 a v Pardubickém kraji 27. Naopak v Karlovarském kraji se počet společností snížil, když zde vzniklo 235 firem a 530 jich zaniklo. Na 10 zaniklých společností zde tedy připadaly pouze 4 nové.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here