„Doplňkové penzijní spoření splňuje všechny předpoklady pro to, aby bylo základním stavebním kamenem spoření na penzi. Jeho důležitost poroste s tím, jak bude stále větším problémům čelit stávající průběžný systém důchodů,“ říká v rozhovoru pro FinTag.cz ředitel Conseq penzijní společnosti Richard Siuda.

Co jsou hlavní přednosti penzijního spoření se státním příspěvkem, penzijních fondů?

Možnost zabezpečit se na důchod vlastním spořením s podporou státu ve formě státního příspěvku a daňových úlev, ať už na straně účastníka nebo zaměstnavatele. Fondy jsou navíc regulované, mají jasně daná pravidla fungování, jejich portfolia musí být dostatečně diverzifikovaná, regulaci podléhají i náklady, které jsou s jejich provozem spojeny.

Jaký byl výsledek vašich transformovaných fondů loni? Jaký očekáváte letos?

V roce 2019 připsal náš transformovaný fond zhodnocení 1,5 procenta. Za rok 2020 bude zhodnocení nižší vzhledem k tomu, že ČNB snížila úrokové sazby zpět k nule. Očekáváme výsledek podobný spíše roku 2018, tedy kolem 0,5 procenta.

Jaký byl výsledek vašich účastnických fondů v doplňkovém penzijním spoření [DPS] loni? Jaký očekáváte letos?

Conseq globální akciový účastnický fond dosáhl za rok 2019 zhodnocení 19 procent. Za letošní rok je prozatím od počátku roku zhodnocení záporné ve výši 7,3 procenta a celkem od založení fondu v roce 2013 dosahuje 63 procenta, tedy 6,5 procenta p.a. Výnos Conseq dluhopisového účastnického fondu byl v loňském roce 4,8 procenta. Letos je prozatím 0,8 procenta. Od založení je to celkem 15,9 procenta, tedy 1,9 procenta p.a.

Kolik účastníků máte v transformovaných fondech?

K 27.11.2020 máme v transformovaném fondu 72 271 a v účastnických fondech 72 710.

Conseq: Klienty k přestupu do DPS již nenabádáme

Motivujete účastníky k přechodu do DPS?

Dnes už v podstatě ne. V počátečních letech po spuštění účastnických fondů jsme se klientům transformovaného fondu snažili aktivněji vysvětlovat rozdíly a výhody účastnických fondů, ale myslíme si, že kdo chtěl nad touto změnou uvažovat, ten už ji udělal. Kdo to neudělal dodnes, přestože byl svědkem podstatných rozdílů ve výkonnosti těchto odlišných investičních strategií, ten už změnu pravděpodobně neudělá ani dnes.

Jak u vás vypadá proces přechodu do DPS a jak dlouho trvá, co obnáší?

Proces převodu v rámci naší společnosti je bez výpovědních lhůt. Pokud klient zažádá o převod z Penzijního připojištění do Doplňkového penzijního spoření, je vznik nové smlouvy již od prvního dne následujícího měsíce po obdržení žádosti. Klienti mohou celý převod včetně sjednání nové smlouvy uskutečnit online na stránkách naší společnosti sami nebo s asistencí finančního poradce.

Nabízíte investiční strategie životního cyklu? Případně jaké, o které je zájem?

Ano, je to jeden ze základních faktorů, kterým se od počátku odlišujeme od konkurence. Naši klienti si mohou zvolit cílové datum, ke kterému chtějí své portfolio v posledních 10 letech programu postupně zkonzervativňovat [snižovat jeho kolísavost]. My pak následně provádíme přestupy mezi akciovým a dluhopisovým účastnickým fondem podle pevně stanoveného plánu.

Jak s ohledem na fungování penzijních fondů hodnotíte příspěvek zaměstnavatelů? Jsou ti dostatečně motivováni přispívat svým zaměstnancům?

Motivace na straně zaměstnavatelů je dostatečná. Spíše by měla být větší poptávka ze strany zaměstnanců po tomto benefitu.

Důchodová reforma není o finančních produktech

Vláda hodlá zavést nový Účet dlouhodobých investic, ten by byl dobrovolný, dotkne se nějak vašich služeb?

Ptáte-li se na Účet dlouhodobých investic, tak ten určitě našim klientům chceme nabídnout také. Avšak ne jako penzijní společnost, ale jako investiční společnost. To znamená, že v rámci tohoto účtu si budou moci klienti odkládat dlouhodobé prostředky se státní podporou nejen do penzijních fondů, ale také do otevřených investičních fondů, které nabízejí mnohem širší škálu investičních strategií.

Co očekáváte z hlediska penzijních fondů od důchodové reformy? Jakou roli by v ní penzijní fondy podle vás měly ideálně mít?

Důchodová reforma není o produktech spoření na stáří. Těch už nyní máme k dispozici dostatek a s uvedením Účtu dlouhodobých investic jich bude v podstatě nekonečná paleta. Reforma se bude týkat spíše toho, kolik prostředků se směřuje do průběžného pilíře penzí a kolik do spořicího, respektive, jak jsou občané motivováni k tomu, aby si na stáří více spořili, sami se tak více zabezpečili a nespoléhali se tolik na příjem z průběžného systému.

Daniel Tácha

Ing. Richard Siuda vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Během posledního roku studií byl [2001] přijat do společnosti Conseq Investment Management, a.s., na pozici portfolio administrátora. Po dvou letech přešel na pozici manažera prodeje zodpovědného zejména za školení externí distribuce a servis obchodním partnerům a klientům. V roce 2006 byl jmenován ředitelem pro prodej investičních produktů prostřednictvím externích distribučních sítí. Tentýž rok byl zvolen členem představenstva Conseq Investment Management. 2012 byl zvolen členem představenstva vzniklé Conseq penzijní společnosti.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here