Hospodářská komora ČR [HK ČR] upozornila na problémy, které českým firmám a živnostníkům způsobuje současná situace a nedostatečná podpora státu. Přitom zpřístupnila i podmínky podpory pro podnikatele a živnostníky v Německu.

Komora doporučila vládě, aby provedla revizi poskytované podpory podnikům a zajistila spravedlivý systém pomoci postiženým sektorům. Podle HK ČR je důležité, aby měly české firmy jistotu budoucí podpory zejména pro případ, kdy by začátkem příštího roku pandemie koronaviru opět zesílila.

„O postupu rozvolňování musí rozhodnout vláda… Musí ale také vzít na vědomí, že neustálé odklady otevření pro řadu podnikatelů znamená, že s jistotou už neotevřou vůbec, protože vyčerpali své rezervy a nemají z čeho hradit fixní náklady, které jim každým dnem vznikají, i když mají provozovnu uzavřenou,” říká prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Podle HK ČR je teď například nezbytné, aby se vláda zaobírala tím, jak se vypořádat se situací, kdy provozovny budou od stupně tři protiepidemického systému PES jen „polootevřené“. Vstup do 3. stupně protiepidemického systému pro podniky totiž znamená, že nemohou naplno realizovat prodeje, a i přestože budou jen zpola otevřené, mohly by ztratit jejich zaměstnanci nárok například na státní pomoc v programu Antivirus nebo právo na odklad daňových plateb.

„Mnoho malých firem a živnostníků se proto raději rozhodne ukončit činnost, neboť polovičatý provoz jim neumožní smysluplné ekonomické fungování,” uvedl viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Jaká je podpora v Německu

Vladimír Dlouhý upozorňuje, že na státní podporu dnes už nedosahuje mnoho tuzemských podniků. Avšak v zahraničí je podpora koncipována tak, aby přiměřeně pokrývala fixní náklady a umožnila tak přežití firem. Dle jeho slov je v ČR podpora zastoupena okrajově, přičemž se často nedostává ani těm nejpostiženějším firmám.

Za příklad efektivní podpory HK ČR uvádí Německo, které kompenzuje ztráty podniků i podnikatelů podle obratu. Podnikům poskytuje kromě Novemberhilfe [listopadové pomoci při uzávěře] i Überbrückungshilfe. To je překlenovací podpora pro období září až prosinec. Zároveň chystá třetí fázi podpor pro období leden až červen 2021.

V Überbrückungshilfe II se žádost podává přes třetí osobu [der prüfende Dritte], kterou je daňový poradce, účetní poradce či právní kancelář na úrovni jednotlivých spolkových zemí.

Pomoc je pro firmy všech velikostí, živnostníky, splňující alespoň 1 z těchto kritérií:
  • Výpadek obratu nejméně 50 % ve dvou po sobě jdoucích měsících v období duben-srpen 2020 oproti stejnému období minulého roku.
  • Výpadek obratu nejméně 30 % v průměru za měsíce duben-srpen 2020 oproti stejnému období minulého roku.

Podniky, které byly založené před 1. 4. 2019 a kvůli silným sezónním výkyvům dosáhly v období duben–srpen 2019 méně než 15 procent ročního obratu roku 2019, jsou splnění výše uvedených podmínek zproštěny. Existuje několik výjimek, kdy firmy nesmějí žádat. Například nesmějí mít sídlo mimo Německo. Žádost v současné fázi II může být podána pro max. 4 měsíce [září, říjen, listopad a prosinec 2020]. Výše podpory se stanoví podle očekávaného výpadku obratu pro tyto měsíce ve srovnání s těmi stejnými v loňském roce.

Výše podpory je odstupňována takto:
  • 90 % uznatelných fixních nákladů při výpadku obratu vyšším než 70 %
  • 60 % uznatelných fixních nákladů při výpadku obratu mezi 50 a 70 %
  • 40 % uznatelných fixních nákladů při výpadku obratu mezi 30 a 50 %

Pro firmy založené mezi 1. 9. 2019 a 31.10. 2019 se připočítávají pro srovnání i měsíce listopad 2019 až únor 2020. Maximální výše podpory je 50 000 EUR za měsíc. Odměna podnikatele není uznatelným nákladem. Osobní náklady, které nejsou pokryty kurzarbeitem, jsou zohledněny paušálem ve výši 20 % fixních nákladů. Žádosti se mohou podávat nejpozději do 31. ledna 2021.

Jak vypadá podpora u Novemberhilfe

Pak je tu Novemberhilfe v objemu až 15 miliard eur. Žádost se podává online přes daňového poradce, účetního poradce či právní kancelář na úrovni jednotlivých spolkových zemí. Živnostníci mohou podávat žádosti online i bez třetí osoby, a to do výše 5 000 eur.

Dotace je pro podniky všech velikostí, živnostníky, spolky aj., které splňují:
  • Přímé zasažení: podniky a živnostníci, kteří museli svůj provoz uzavřít na základě rozhodnutí spolkové vlády z 28. října 2020.
  • Nepřímé zasažení: podniky a živnostníci, kteří prokazatelně a pravidelně dosahují v důsledku výše uvedeného opatření nejméně 80 % obratu s přímo zasaženými podniky a živnostníky.
  • Zasažení přes třetí osoby: podniky a živnostníci, jejichž obrat je nejméně z 80 % zasažen výpadkem dodávek a služeb firem a živnostníků přímo zasažených opatřením.

Aby se zasaženým podnikům a živnostníkům pomohlo jednoduše a nebyrokraticky, Novemberhilfe je vyplácena jako jednorázový paušál. Aby pomoc byla rychlá, poskytne se dvoufázově, tedy záloha až 50 procent celkové výše žádosti, max. však 10 000 eur na jednu žádost, následně zbytek. Výše podpory je 75 procent srovnávacího obratu a bude počítána podle jednotlivých dní tak, jak byl podnik zasažen [přímo, nepřímo]. Srovnávací období je čistý obrat v listopadu 2019. Žádosti se mohou podávat od 25. listopadu 2020, do konce listopadu začnou výplaty záloh na podporu.

Změny v možnostech evropské podpory

Rozdíly ve způsobu podpory podnikatelů mohou být podle podnikatelů jedním z důvodů, proč růst české ekonomiky výrazně zaostává za ostatními zeměmi. ČR se totiž zařadila k zemím s nejpomalejším růstem ekonomiky ve třetím čtvrtletí, její ekonomika vzrostla jen o 6,2 procenta. Pomaleji se zotavovala už jen ekonomika Litvy. HDP celé EU se ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozím čtvrtletím přitom zvýšil o 12,1 procenta.

Evropská komise přitom v poslední revizi dočasného rámce veřejné podpory v říjnu rozšířila možnosti podpory o další nástroj [čl. 3.12 dočasného rámce]. Ten umožňuje státům kompenzovat podnikům nepokryté fixní náklady až do výše tří milionů eur na podnik. Na základě tohoto schématu nyní Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] připravuje program například na podporu veletrhů a kongresů, které mají vysoké fixní náklady a realizují ztráty, a stejný přístup má být použit pro celý systém státní pomoci v ČR.

„Aplikujme jednoduchou matematiku. Ať má při využívání možností daných dočasným rámcem každý nárok alespoň na 75 procent obratu dle německého vzoru a odečtou se od toho jakékoliv již poskytnuté kompenzace. Jako je třeba Antivirus, kompenzační bonus nebo nejrůznější dotační programy Covid. Nové nastavení evropských pravidel tomu dává prostor. A hlavně to bude jednoduché a spravedlivé,“ navrhuje Prouza.

Apel na co nejrychlejší testování

HK ČR dále vyzvala vládu k okamžitému zahájení testování pomocí antigenních testů. Testy podle ní musejí být na odběrných místech dostupné pro všechny občany a hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Údaje o testování pak musejí být zaznamenány v ISIN. Všem, kteří budou dobrovolně a pravidelně podstupovat testování, by mělo být podle návrhu HK ČR umožněno provozovat jejich podnikání nebo živnost.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here