„Letos očekáváme u povinného konzervativního fondu zhodnocení okolo 1,5 procenta, u vyváženého okolo pěti procent a u dynamického účastnického fondu okolo sedmi procent,“ říká v rozhovoru pro FinTag.cz manažer produktového vývoje Allianz pojišťovny Štěpán Hegar.

Allianz penzijní společnost nabízí transformovaný penzijní i účastnické penzijní fondy. Štěpán Hegar říká, že penzijní spoření má jasně definovaná pravidla a je pod velkým drobnohledem ze strany státu. Účastníci tudíž mají možnost se zabezpečit na stáří vlastním spořením a mohou rovněž využít státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a také mohou využívat daňové výhody při splnění zákonných podmínek.

„V poslední době je čím dál oblíbenější uzavřít smlouvu o DPS pro dítě,“ dodává.

Jaký byl výsledek vašich transformovaných a účastnických fondů loni? Jaký očekáváte letos?

Allianz TF dosáhl za rok 2019 zhodnocení 0,935 procenta. Vzhledem k letošnímu poklesu úrokových sazeb a výnosů dluhopisů očekáváme letošní zhodnocení lehce pod loňskou úrovní, okolo 0,80 procenta.

Účastnické penzijní fondy Allianz: Výsledky za rok 2019
  • Povinný konzervativní fond: +2,24 %
  • Vyvážený účastnický fond: +9,95 %
  • Dynamický účastnický fond: +15,77 %

Letos očekáváme u povinného konzervativního fondu zhodnocení okolo +1,5 procenta, u vyváženého okolo pěti procent a dynamického účastnického fondu okolo sedmi procent.

Kolik účastníků máte? Kolik z nich máte v transformovaných fondech?

Máme celkem 440 tisíc účastníků. Z toho je v transformovaném fondu 370 tisíc.

Motivujeme klienty k maximálnímu využití spoření

Motivujete účastníky k přechodu do DPS?

Při zavedení účastnických fondů jsme účastníkům vysvětlovali výhody přechodu do DPS. Dnes už však účastníky aktivně neoslovujeme.

 Jak u vás vypadá proces přechodu do DPS?

Běží dvouměsíční výpověď z transformovaného fondu, sjednává se nová smlouva o DPS a dochází k převodu prostředků z TF na DPS. Snažíme se spíše motivovat klienty k maximálnímu využití daňových výhod a státního příspěvku, je jedno v jakém produktu.

Jak s ohledem na fungování penzijních fondů hodnotíte příspěvek zaměstnavatelů? Jsou ti dostatečně motivováni přispívat zaměstnancům?

Příspěvek zaměstnavatelů je hojně využívaný a dnes již standardním benefitem zaměstnavatelů pro své zaměstnance. Motivace zaměstnavatelů přispívat svým zaměstnancům na PP či DPS může být samozřejmě vždy větší. Na trhu se například diskutuje povinné přispívání zaměstnavatelů na penzi, minimálně u některých profesí. A to samozřejmě podporujeme.

Strategie životního cyklu nenabízíme

Nabízíte investiční strategie životního cyklu?

Investiční strategie životního cyklu nenabízíme. Hlavní důvod je, že jejich vnitřní nastavení předpokládá aktivní zapojení asset manažerů. To je z hlediska poplatkové struktury a případné budoucí její změny pro penzijní společnosti „drahé“, anebo minimálně rizikové, protože by v budoucnu musely z těchto rozhodně dobrých nástrojů vystoupit. Neměly by dostatečné zdroje, jak jejich nákladovost platit.

Využíváte speciální marketingové akce pro nábor nových účastníků?

Na rok 2020 jsme chystali zajímavou marketingovou akci pro potenciální účastníky, bohužel celý svět ochromila pandemie viru covid-19 a Allianz penzijní společnost ji musela odložit až na příští rok.

Důchodová reforma

Co očekáváte z hlediska penzijních fondů od důchodové reformy? Jakou roli by v ní penzijní fondy podle vás měly ideálně mít?

Penzijní společnosti, jak už z názvu plyne, byly ze zákona zřízeny jako hlavní alternativa pro obyvatele ČR na spoření na důchod nad rámec prvního státního pilíře. Očekáváme, že se bude o důchodové reformě široce diskutovat a závěrem bude správné, co možná nejširší zapojení penzijních společností do tohoto mechanismu. V České republice mohou lidé sjednat mnoho produktů, které využijí při spoření na stáří, a to možná znamená, že se tříští jejich pozornost, aby si opravdu „rozumně“ spořili. Očekáváme od státu, že najde vhodné nastavení pro motivaci občanů, aby si spořili na stáří a nespoléhali pouze na příjem z průběžného důchodového systému.

Vláda hodlá zavést Účet dlouhodobých investic, ten by byl dobrovolný, dotkne se to nějak vašich služeb?

V současné chvíli nemáme dostatek informací, abychom mohli posoudit, jak se tato změna projeví. Obecně vítáme jakoukoliv další možnost spoření na důchod. Každá konkurence je pro trh zdravá, a jestli si lidé budou odkládat více peněz na důchod, tak to vítáme.

Daniel Tácha

Ing. Štěpán Hegar v minulosti působil v odboru pojištění ve společnosti J&T Leasingová společnost. Nyní je manažerem produktového vývoje Allianz pojišťovny.

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here