ČR dostane z unie v období 2021-2027 téměř bilion korun

418
2021-2027
Ilustrace: Pixabay.com

Česko bude moci v příštím programovém období 2021-2027 čerpat z evropských dotací zhruba 960 miliard korun. Proti původnímu návrhu z roku 2018 je to o 450 miliard korun více. Uvedla to ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová [ANO]. V současném období může Česko čerpat asi 620 miliard korun.

Klára Dostálová připomněla, že kvůli současné koronavirové krizi připravila EU některé dodatečné zdroje. Například z fondu pro podporu oživení a odolnosti Česko získá navíc 170 miliard korun. Ve fondu soudržnosti to bude asi o 40 miliard korun více.

„Také se nám podařilo vyjednat nový fond pro spravedlivou transformaci pro Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj. V něm je 42 miliard korun. Dále máme k dispozici modernizační fond, kde je zhruba 130 miliard korun. V roce 2018 jsme si říkali, že budeme muset vážit každou korunu. Teď jsme na opačné straně. Budeme muset mít dostatek projektů,” doplnila ministryně.

Upřesnila, že podobně jako současné programové období i období 2021-2027 začne se zpožděním, protože stále není schválená legislativa. Podle dřívějších informací se v příštím programovém období navíc změní současné pravidlo N+3 na N+2. To znamená, že dotace přidělené v daném roce musí stát vyčerpat nejpozději do dvou let, a ne do tří jako nyní. Právě tento instrument sloužil k dočerpání prostředků na konci programového období.

Jak budou rozděleny evropské dotace v letech 2021-2027

Zhruba čtvrtina celkové alokace pro období 2021-27 bude směřovat do výzkumu a inovací. Cílem bude zejména propojit výzkum ve veřejném a soukromém sektoru a posílit inovační kapacitu českých malých a středních podniků.

OECD upozornila na nízkou produktivitu českých firem

Velká část financí by měla směřovat na projekty podporující energetickou účinnost a využívání lokálních obnovitelných zdrojů energie. Další priorita v oblasti životního prostředí je zlepšení hospodaření s odpady, kde Česká republika výrazně zaostává co do podílu recyklovaného odpadu.

Programy pro období 2021-2027 spolufinancované z ESIF
  • OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost [MPO]
  • OP Jan Amos Komenský – [MŠMT]
  • OP Zaměstnanost+ [MPSV]
  • OP Doprava [MD]
  • OP Životní prostředí [MŽP]
  • Integrovaný regionální operační program [MMR]
  • OP Fond spravedlivé transformace [MŽP]
  • OP Technická pomoc [MMR]
  • OP Rybářství [MZe]

Po zkušenostech se suchem je určitě potěšující, že bude podporováno lepší hospodaření s vodou. Což znovu zahrnuje například obnovu a údržbu řek a rybníků, čištění městských odpadních vod, opatření k regulaci odtoku srážkové vody či zadržování vody v krajině.

I nadále bude z fondů EU financována dopravní infrastruktura. Dálniční napojení na Rakousko a Polsko stále chybí. Investice do infrastruktury jsou v Česku pod evropským průměrem. Zaostáváme v zavádění elektrických vozidel a dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, i v podpoře dalších alternativních pohonů. Počítá se s podporou digitalizace.

Financování regionů v Česku

Evropská komise dříve uvedla, že se v příštím programovém období zvýší podíl národního spolufinancování. V současné době je to 15 procent, zvýší se až na dvojnásobek. Pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský a Jihomoravský kraj a také Vysočinu to bude 45 procent.

„Chtěli jsme mít jen dvě kategorie regionů – více a méně rozvinuté, přičemž do těch více rozvinutých by spadala jenom Praha, jako je tomu doposud. Bohužel, Senát přehlasoval rozhodnutí vlády a pět krajů zařadil do kategorie takzvaných přechodových regionů. A tam je míra spolufinancování vyšší,” uvedla již dříve Dostálová.

Letos EK ke konci září Česku proplatila 48,8 procenta dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o 304,8 miliardy korun z celkově přidělených 624 miliard korun. Smluvně zajištěno má Česko 570 miliard korun, tedy 91 procent. Podle analytiků se čerpání proti minulému programovému období zlepšilo a Česko by tentokrát nemuselo nic vracet, rychlost čerpání má však negativní vliv na kvalitu projektů.

 –ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here