Bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila loni v listopadu přebytkem 32,2 miliardy korun. Meziročně jde o růst ve výši 20 miliard korun. Podle Českého statistického úřadu [ČSÚ] tak dosáhla listopadová bilance zahraničního obchodu rekordní hodnoty ve sledovaném měsíci.

Podle dat ČSÚ poprvé od začátku roku 2020 vzrostla i meziroční hodnota dovozu. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance u motorových vozidel [+8,8 mld. Kč]. Jejich vývoz stoupl o 8,4 miliardy korun.

Přebytek u kovodělných výrobků se zvýšil [+1,6 mld. Kč] a záporné saldo obchodu s potravinářskými výrobky se zmenšilo o 1,2 miliardy korun. Zmenšil se také deficit bilance s ropou a zemním plynem o 4,3 miliardy korun vlivem nižších cen na světových trzích a poklesu dovezeného množství.

„Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně meziročně větší schodek bilance s chemickými látkami a přípravky o 1,1 miliardy korun a farmaceutickými výrobky o jednu miliardu,“ uvedl ČSÚ.

Obchodní bilance dle regionů

Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v listopadu přebytkem 81,8 miliardy korun. Jde o meziroční růst ve výší 25,3 miliardy korun. Největší meziroční přírůstek aktiva zaznamenal obchod s Německem [+16,3 mld. Kč] a Slovenskem [+3,7 mld. Kč].

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 5,1 miliardy koruny na 47,8 miliardy korun. Nejvíce se prohloubil deficit obchodu s Čínou [-5,0 mld. Kč]. Přechodem z pasiva do aktiva se naopak zlepšila bilance obchodu s Ruskou federací [+3,0 mld. Kč].

Vývoz vs. dovoz a celkový stav

V porovnání s předchozím měsícem po sezónním očištění vývoz stagnoval, zatímco dovoz vzrostl o 0,6 procenta. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu [+1,4 %] a dovozu [+1,3 %].

Meziročně vzrostl vývoz o 8,1 procenta na 353,2 miliardy korun a dovoz o 2,1 procenta na 321 miliard korun. Listopad 2020 měl o jeden pracovní den méně než listopad předchozího roku.

V lednu až listopadu 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 172 miliardy korun, což představovalo meziroční přírůstek o 18,1 miliardy korun. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 6,2 procenta a dovoz o 7,1 procenta.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here