Produkční ceny pokračovaly v rychlém růstu i letos v dubnu. Ceny výrobců rostou již pátý měsíc v řadě. V dubnu rostly nejrychleji od listopadu 2011. Ceny zemědělských výrobců meziměsíčně vzrostly o 1,5 %. Ceny průmyslových výrobců stouply o 0,8 % a ceny stavebních prací o 0,2 %. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 1,3 %, ceny průmyslových výrobců o 4,6 procenta, stavebních prací o 2,5 procenta a tržních služeb pro podniky o 0,8 procenta.

 „Tento výrazný růst byl ovlivněn především cenami v odvětví koksu a rafinérských ropných výrobků a v navazujícím odvětví chemických látek a výrobků, kde se ceny meziročně zvýšily o 32,4 procenta,” uvedl vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.

Podle ekonoma Komerční banky [KB] Michala Brožky ceny průmyslových výrobců v dubnu oproti březnu rostly dvakrát rychleji, než se čekalo. Upřesnil, že meziroční tempo zdražování tak zrychlilo na 4,6 procenta z předchozích 3,3 procenta.

„Za polovinou nárůstu cen stálo odvětví chemických látek a výrobků. Což má souvislost s předchozím zdražení ropy. Dále citelně vzrostly ceny v odvětví výroby plastových, pryžových a nekovových minerálních výrobků. Zdražovalo se i v potravinářství nicméně zde jsou ceny v meziročním poklesu téměř o dvě procenta,“ upřesnil.

Ceny výrobců v dubnu meziměsíčně

V případě cen zemědělských výrobců vzrostly ceny jatečných prasat o 4,8 %, olejnin o 3,3 % a obilovin o 2,8 %. Ceny skotu se zvýšily o 0,8 % a mléka o 0,4 %. Naopak klesly ceny brambor o 4,6 %, drůbeže o 5,2 % a ovoce o 6,3 %.

Ceny v průmyslových výrobců stouply v odvětvích chemických látek a výrobků o 8,5 %. Dále pak u pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 1,4 % a dřeva, papíru a tisku o 2,2 %.

Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,6 %. Z toho ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,2 %.

Naopak klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,2 %. Avšak ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,9 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 2,9 %, za poradenství v oblasti řízení o 2,1 %. Za poštovní a kurýrní služby ceny stouply o 2,0 % a za vydavatelské služby o 1,2 %.

Naopak se snížily se ceny za informační služby o 3,6 %, za architektonické a inženýrské služby o 1,6 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,1 %.

Ceny výrobců v dubnu meziročně

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 4,6 %. To bylo nejvíce od listopadu 2011. Jak již bylo řečeno, vyšší byly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Významně se zvýšily ceny chemických látek a výrobků o 32,4 %. Z toho ceny základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku o 40,1 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků vzrostly o 7,5 %.

Snížily se ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,9 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 9,4 %. Naopak vyšší byly ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 7,5 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 6,9 % a průmyslových krmiv o 4,8 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 9,6 % a meziproduktů o 8,1 %. Klesly pouze ceny zboží krátkodobé spotřeby o 1,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,5 %. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 6,2 %.

Ceny služeb pro podniky a zemědělských výrobců

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 0,8 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 4,7 %, za služby v oblasti programování o 3,7 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 3,4 %. Vzrostly ceny za vydavatelské služby o 2,2 % a za poštovní a kurýrní služby o 2,0 %. Nižší byly ceny za informační služby o 4,1 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,0 %.

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 1,3 %. V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 7,4 %. Vyšší byly ceny obilovin o 12,4 % a olejnin o 6,6 %. Ceny brambor klesly o 25,2 %, zeleniny o 13,0 % a ovoce o 3,9 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 5,1 %. Klesly ceny jatečných prasat o 24,9 %, vyšší byly ceny vajec, a to o 2,3 %.

Produkční ceny v mezinárodním srovnání v březnu

Podle předběžných dat za březen meziměsíčně vzrostly průmyslové ceny v zemích EU o 1,2 %. Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 7,9 %. V Polsku byly ceny vyšší o 1,8 %, v Česku o 1,4 %, v Německu a v Rakousku shodně o 0,8 % a na Slovensku o 0,6 %. Ceny klesly pouze v Estonsku o 1,6 %.

Meziročně byly ceny v EU v březnu vyšší o 4,5 %. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 21,2 %. V Polsku se ceny zvýšily o 5,0 %, v Česku o 3,3 %, v Německu o 3,0 % a v Rakousku o 2,9 %. Ceny se snížily pouze na Slovensku o 0,6 % a na Kypru o 3,0 %.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here