Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP] evidovala k 10.5. žádosti o příspěvek na 2,6 milionu samotestů. Na jejich nákup přispívá zaměstnavatelům a podnikatelům z fondu prevence. O příspěvek VZP požádalo téměř 50 tisíc subjektů v celkové hodnotě takřka 161 milionů korun.

VZP k 10. květnu evidovala 2 682 490 provedených a vykázaných samoodběrových testů. Pozitivních jich bylo pouze 20 724, což je 0,77 procent z celkového počtu dosud testovaných pojištěnců VZP. Zaměstnavatelé i podnikatelé žádali o příspěvky na samotesty ve výši 160 949 400 korun.

„I přes ohromný počet žádostí a subjektů se VZP ČR daří tyto žádosti průběžně zpracovávat. VZP ČR již začala prvním subjektům finanční prostředky zasílat na jejich účty,” uvedla největší tuzemská zdravotní pojišťovna ve své zprávě.

Sady pro samotestování dokládají OSVČ i ve větším objemu

Maximální výše příspěvku je 60 Kč za jeden provedený samoodběrový test. Na jednoho pojištěnce lze čerpat 240 Kč vč. DPH [4x 60 Kč] za měsíc. Jednotlivé testy musí být provedeny jednou za sedm dnů. Tato lhůta platí po celé období bez ohledu na přechod mezi jednotlivými měsíci.

Žádosti se podávají za předchozí kalendářní měsíc

Žádosti o příspěvek se za předchozí kalendářní měsíc podávají vždy nejpozději poslední den měsíce následujícího. Příspěvek lze získat pouze na nákup testů uvedených v seznamu antigenních testů, pro které vydalo Ministerstvo zdravotnictví výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.

O příspěvek se žádá pouze elektronicky přes aplikaci na společných webových stránkách všech zdravotních pojišťoven www.samotesty-covid.cz, a to od 1. 4. 2021 zpětně vždy za uplynulý měsíc. Pro každého zaměstnavatele či OSVČ byl vytvořen jedinečný vstup.

Testování OSVČ i ve firmách řeší stránka Samotesty-covid.cz

Pro získání aktivačního kódu do aplikace musí mít zaměstnavatel či OSVČ datovou schránku. U OSVČ to musí být datová schránka podnikající fyzické osoby. Pojištěnci VZP mohou využít i další cestu prostřednictvím aplikace Moje VZP, kde se jim zobrazí aktivační kód potřebný pro přihlášení do aplikace na webu www.samotesty-covid.cz.

Kdo může žádat o příspěvek [nejen] u VZP ČR

Příspěvek na nákup samoodběrových testů čerpají společnosti podnikající v České republice, OSVČ, družstva, spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy.

Přehledně: Jak mají postupovat při samotestování OSVČ

Podmínky pro získání příspěvku jsou stejné pro velké zaměstnavatele i pro jednotlivého malého podnikatele, který žádá o příspěvek na samoodběrové testy sám za sebe. Do žádosti se uvádí obecné identifikační a kontaktní informace o žadateli a číslo bankovního účtu pro vyplacení příspěvku. Dále jméno a příjmení každého testovaného, jeho zdravotní pojišťovna, číslo pojištěnce, datum provedení testu a jeho výsledek. Příspěvek se tedy neposkytuje pouze na základě platebního dokladu o zakoupení samoodběrových testů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here