Alter Eko 2021: Pandemie covidu odstartovala novou epochu

437

Nad tím, co pandemie covidu konkrétně změní a jak k těmto změnám mají přistupovat firmy, ale i celá společnost, se zamýšleli hosté čtvrtého ročníku ekonomického fóra poradenské společnosti Alter Eko. To letos neslo název ALTER EKOnomické fórum 2021 a podtitul Kapitalismus [p]o covidu.

Hostem fóra byl jeden z nejvýznamnějších britských ekonomů a spoluautor knihy Greed is Dead John Kay [na foto vpravo, pozn. red.]. Mimo jiné upozornil, že covid-19 ukázal na nutnost spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Upozornil také na krizi politiky jako takové.

„Drolení se levice i pravice spojuji s nástupem nesystémových stran a politiků bez jasného programu a bez vizí. Problém je, že se nedostává centristických stran, které by byly ochotné hledat rovnováhu a udržitelná řešení přijatelná pro všechny,“ řekl.

Cestu k prosperitě vidí v diskuzi, pluralitě a spolupráci napříč regiony i uvnitř jednotlivých společenství. Kay rovněž upozornil na křehkost světové ekonomiky danou mimo jiné snahami podniků dosáhnout dokonalého fungování se stoprocentním využitím kapacit.

„Avšak určitá redundance, nedokonalost, je ale klíčem k posílení robustnosti systému. Firmy musí i na základě zkušeností s pandemií covidu-19, která mimo jiné narušila dodavatelské řetězce, uvažovat o modularitě, rezervách a celkově robustních řešeních, která se s nástupem nejistoty nezhroutí,“ upřesnil.

Myslet pozitivně je třeba více než kdy jindy

Pandemii nemoci covid-19 lze už dnes podle ekonoma Tomáše Sedláčka označit za událost, která odstartovala novou epochu lidstva. Lidé, společnosti a politici musejí pracovat s novými podmínkami a novými nástroji. Z hlediska technologií a digitalizace je podle něj nicméně dnešek stále jen malá ochutnávka toho, co přinese budoucnost. Klíčové je podle něj nastartovaných změn využít a vytěžit z nich maximum pozitivního.

„Pozitiva jakékoli změny musí převládnout nad negativy, jinak změna nedává smysl,“ upozornil ekonom a někdejší poradce Václava Havla.

T. Sedláček: Finanční systém potřebuje jednou za čas dolejt

Velký význam na nastavení mysli na stupnici negativní vs. pozitivní kladla i Lenka Nováková ze společnosti Microsoft. Ta se v ní soustředí na digitální transformaci korporátních zákazníků a rozvoj obchodních kanálů pro malé a středně velké podniky. Práce z domova byla dle ní pro většinu lidí učením se za pochodu a přinášela výhody stejně jako nevýhody.

„Kdo se více zaměřil na pozitiva, ze změn a posilování technologií jednoznačně těžil,“ řekla.

Digitalizace je jednoznačný trend

Účastníci konference potvrdili, že pandemie přinesla největší výzvy v oblasti digitalizace. A to ve výrobě, komunikaci a obecně nastavení procesů.

Právě potřebu „digitalizace myšlení“ vyzdvihl Aleš Špidla, prezident Českého institutu manažerů kybernetické bezpečnosti.

„Všichni hovoří o digitalizaci, chtějí digitalizovat, ale neuvědomují si, že digitalizace bez digitální transformace je bezzubá,“ upozornil.

Miloslav Kala: IT je dnes to samé, co byly dříve dálnice

Souhlasil však i s názorem, že digitalizace není všespásná, pokud jsou digitalizovány špatně nastavené procesy. Podle něj turbulentní doba si pro dosahování úspěchů dále žádá nejen nepřetržité vzdělávání se, ale i schopnost uvědomit si vlastní nedokonalost, která přináší touhu po neustálém zlepšování se.

Co si myslí stakeholdeři o přínosu pandemie covidu-19

Většina diskutujících se na fóru shodla, že se pandemie covidu-19 stala katalyzátorem nastartovaných megatrendů. Že přestávají platit osvědčené modely. Bude-li ale společnost otevřená změnám, novinkám a inovacím a bude-li nové trendy vnímat jako příležitost, nikoli jako hrozbu, dokáží se jednotlivci i firmy novým podmínkám přizpůsobit.

David Navrátil: Víc makat už nemůžeme, musíme modernizovat

Z diskuze vyplynulo i to, že zbožštění zisku za každou cenu by se mělo stát minulostí. Avšak jsou tady i sociální a politická rizika, která spolu s dalšími problémy vyvolají celospolečenské pnutí. A to se neobejde bez problémů. I proto je nutné, jak již bylo řečeno, volit pozitivní přístup a řešení, která budou ku prospěchu [skoro] všem.

Záznam veřejné části fóra „Kapitalismus [p]o covidu“, kde mluví Johnem Kay a panel, jehož se zúčastnil Tomáš Sedláček či Lenka Nováková, najdete na Youtube stránkách AlterEkoCZ [viz výše]. Bližší informace pak na webu: www.altereko.info.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here