Chystá se nová legislativa pro využívání šedé a dešťové vody

336
vody
Foto: Šance pro budovy

Při každém spláchnutí mizí kanalizací litry pitné vody. Aktuálně projednávaný zákon o ochraně veřejného zdraví by měl nově definovat užitkové vody. Pokud se tak stane, bude možné jednoduše povolit využití dešťové a šedé vody z umyvadel i sprch pro splachování, praní a závlahu. Ušetřit tím lze až 40 % pitné vody.

Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] by již letos mělo připravit vyhlášku, na jejímž základě se bude pomocí odběrů a rozborů prokazovat, že upravená srážková a šedá voda je zdravotně nezávadná a nepředstavuje hrozbu pro veřejné zdraví. Účinnost zákona je v plánu v roce 2022.

„Jasná definice užitkové vody v Česku doposud chyběla. Pokud chtěl stavebník do své budovy začlenit některý ze systémů šetrného hospodaření s vodou, musel získat povolení krajské hygienické stanice, čímž se celý proces výstavby zdržoval. Navíc neměl jistotu kladného výsledku,“ popisuje ředitel Šance pro budovy Petr Holub.

Díky ujasnění pravidel podle něj budou stavebníci vědět, jaké parametry má užitková voda splňovat, pokud ji chtějí ve své budově využívat k zalévání, splachování či například praní.

Ministerstvo životního prostředí [MŽP] změnu podporuje. Do již účinného vodního zákona a návrhu nového stavebního zákona začlenilo pravidla pro nakládání se srážkovou vodou.

Sněmovna poslala nový stavební zákon do Senátu

Vyhláška k zákonu o vodovodech a kanalizacích

S novým stavebním zákonem budou muset stavbaři dodržet hierarchii hospodaření s dešťovou vodou u novostaveb, případně větších renovací stávajících budov. Nejdříve je dle normy třeba zajistit vsakování na povrchu, odpar či akumulaci a využití jako užitkové vody v budově. Teprve pokud se prokáže, že něco takového není možné, může být povolen regulovaný odtok dešťové vody z pozemku. MŽP už k tomu připravilo metodický pokyn pro stavební úřady.

S novou legislativou by měla přijít i nová vyhláška k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Ta má zvýhodnit budovy se zelenými střechami, nově i malé až střední veřejné a komerční budovy. Ty pak ušetří přes 20 tisíc Kč ročně na srážkovném, pokud tedy mají zelenou střechu, která z velké části zamezuje odtoku vody do kanalizace. Dosud totiž neexistovala jasná pravidla a případné slevy na srážkovném závisely na dohodě vlastníka budovy s provozovatelem kanalizace. Bytové domy mají prozatím z poplatku výjimku. Účinnost přílohy č. 16 týkající se srážkovného Ministerstvo zemědělství navrhuje od 1.9. 2022.

Úspora vody v budovách je jednoznačně výzva

Česko má obrovský potenciál pro úsporu vody v budovách. Do této doby se zrealizovalo jen několik systémů recyklace šedých vod pro bytové domy. Jde o nový projekt Botanica K v Praze-Jinonicích a vestavby do stávajících bytových domů. Uvést lze například rekonstrukci panelového domu v Jiříkově. Systémy na recyklaci šedé vody využívají i některé hotely. Je to třeba Mosaic House v Praze, Bouda v Malé Úpě nebo Galant v Mikulově. A dokonce také administrativní budovy nebo nákupní centra [Centrum Černý Most v Praze].

Vůbec nejvíce systémů pro recyklaci vod se zavedlo v rodinných domech. A důvod je zřejmý. K jejich realizaci totiž není třeba žádat o povolení hygienu.

„Podstatná část těchto projektů byla podpořena z Národního programu Životní prostředí, takzvané malé Dešťovky. Zde bylo k 7.6. 2021 evidováno 70 schválených žádostí na pořízení techniky využívající přečištěné odpadní a srážkové vody v domácnostech,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec [ANO].

Dodává přitom, že z programu bylo od roku 2017 již podpořeno 10,5 tisíce žádostí v celkovém objemu dotační podpory ze strany státu ve výši cca 425 milionů korun.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here