2. výzva programu Covid – Nepokryté náklady startuje 28.6.

243
nepokryte_naklady
Ilustrace: Pixabay.com

Od 28. června do 13. září budou moci podnikatelé žádat o podporu z plošného programu Covid – Nepokryté náklady. Žádosti se budou, stejně jako dosud, podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

V aktuální 1. výzvě ze stejného titulu lze žádosti podávat do 19. července. Nadále platí, že všichni podnikatelé bez ohledu na sektor, mohou žádat o 60 procent nepokrytých nákladů za rozhodné období. O 40 procent nepokrytých nákladů pak žádají podnikatelé s majetkovou účastí státu nebo samosprávy.

Covid – 2021 startuje 12.4. Covid – Nepokryté náklady 19.4.

„Pokud podnikatelé žádali o podporu z programu COVID – Nepokryté náklady v první výzvě, není nutná nová registrace, budou využita data o identifikaci žadatele a podání žádosti se tak usnadní,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO].

O dotaci mohou žádat všichni podnikatelé, kterým v rozhodném období poklesl obrat alespoň o 50 % oproti stejnému období roku 2019. U 2. výzvy je rozhodným obdobím, tedy dobou, za kterou je možné podporu čerpat, letošní 1. duben až 31. květen.

„Pokud žadatel splňuje podmínku obratu pouze za duben, může podat žádost pouze za tuto dobu,“ upozorňuje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Za oba měsíce lze získat až 25 milionů korun

Za oba dva měsíce může jeden žadatel dostat podporu v celkové maximální výši 25 milionů korun. Pokud je rozhodným obdobím pouze duben, maximální výše dotace na jednoho žadatele je 15 milionů Kč.

Při podávání žádosti je třeba, aby zájemce o podporu uvedl již poskytnutou i očekávanou covid dotaci za překrývající se rozhodné období. Týká se to mimo jiné i programu Antivirus. Pokud žadatel čerpal kompenzační bonus, má v případě schválení žádosti z programu Covid – Nepokryté náklady povinnost odpovídající část dotace vrátit. Kombinace je naopak možná s ukončeným programem Covid – 2021.

Co je třeba doložit ve výzvě Covid – Nepokryté náklady
  • Upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy 2.
  • Výkaz o poklesu obratu v rozhodném období oproti srovnávacímu období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy 2.
  • Přehled veškerých dotací a prostředků, které žadatel získal, nebo o které požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto. Platí to za rozhodné období nebo jeho část v podpůrných programech notifikovaných v rámci odstavce 3.1 Dočasného rámce a prostředky z programů Antivirus A, B a A Plus, či dalších dotací na způsobilé výdaje, sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy 2.
  • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 2. Prohlášení je generováno z údajů v žádosti přímo v systému AIS MPO.

Oprávněným žadatelem je podnikatel – fyzická, nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání [živnostenský zákon]. Žádost se podává na identifikační číslo podnikatele.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here