Obchůdek 2021+ nabídne obchodům na venkově až sto tisíc

507
Obchudek_2021+
Foto: FinTag.cz

Provozovatelé koloniálů v malých obcích mohou nově čerpat dotaci až 100 tisíc korun. Umožní jim to nový dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO] Obchůdek 2021+. Dotaci získají ti, kteří mají obchod s potravinami a smíšeným zbožím v obci do tisíce obyvatel.

Podporu z programu Obchůdek 2021+ mohou provozovatelé koloniálu využít ve všech krajích České republiky kromě hlavního města Prahy. Obchod musí fungovat v obci do jednoho tisíce obyvatel. Anebo v obci do tří tisíc obyvatel, kdy ale v jejích jednotlivých částech nežije víc než 1 000 lidí.

„Maximální dotace z programu Obchůdek 2021+ pro jeden koloniál za jeden rok bude 100 tisíc korun. Rámcový program bude fungovat na principu výzev pro kraje. První MPO vyhlásí letos, poslední v roce 2025,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO].

Pomoc z programu bude sloužit na provozní náklady. Provozovatelé malých koloniálů z ní budou moci hradit mzdy zaměstnanců, nájem, vytápění, osvětlení, ochranné pomůcky aj. Aktuální rozpočet programu pro letošní rok je 39 milionů korun. MPO ale počítá s jeho navýšením až na 156 milionů korun do roku 2025.

Žádat o dotaci se bude na kraji

V praxi budou výzvy pro maloobchodníky vypisovat jednotlivé kraje. To znamená, že žadatel o dotaci se bude se svou žádostí obracet na kraj, ve kterém se malá prodejna nachází a bude to právě kraj, který finanční podporu poskytne. Aktuálně se upřesňují podmínky, za kterých se dotace vyplatí.

„Kraje a starostové vesnic budou garancí toho, že se podpora dostane přímo těm subjektům, které ji nejvíce potřebují a kde bude nejvíce přínosná,“ uvedl ředitel odboru podnikatelského prostření a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler.

Dodal, že důležitost venkovských prodejen a jejich udržení potvrdila i pandemická situace. Lidé, kteří žijí na vesnici, dle jeho slov ocenili možnost nákupů přímo v místě bydliště.

„Obchůdek 2021+ nepochybně podpoří nejen malé podnikatele, kteří provozují maloobchodní prodejny, ale také posílí občanskou vybavenost na venkově,“ řekl předseda představenstva Asociace českého tradičního obchodu [AČTO] Pavel Březina. Zároveň ocenil profesionální přístup MPO při přípravě samotného programu.

Peníze půjdou ze státního rozpočtu

Program Obchůdek 2021+ bude financován ze státního rozpočtu ČR. MPO nejdříve vyhlásí výzvu, kraje si požádají o podporu z ní, MPO krajskou žádost vyhodnotí a pokud bude vše v pořádku, vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace. Následně příslušný kraj vyhlásí Program na podporu provozu venkovských prodejen.

Podmínky programu Obchůdek 2021+ pro provozovatele obchodů:
  • Budova prodejny je ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec.
  • Budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec.
  • Budova prodejny je ve vlastnictví obce, ale prodejnu provozuje jiná podnikající právnická nebo fyzická osoba.
  • Budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje jiná podnikající právnická nebo fyzická osoba.
  • Prodejna musí být otevřena minimálně 5 dnů v týdnu, celoročně a musí zajišťovat minimálně prodej potravin.
  • V jedné obci, nebo její místní části nesmí být v době schválení žádosti více než jedna prodejna spadající do CZ-NACE 47.11. Toto potvrzení vydá obec na jejímž území se nachází maloobchodní prodejna žadatele.

Zájemci o dotaci se budou obracet na kraje. Ty pomoc nejprve předfinancují ze svého rozpočtu a o proplacení dotace si požádají ex post v rámci rozpočtového roku. Maximální dotace pro kraj jsou tři miliony na rok. MPO může stanovit spolufinancování programu příslušným krajem, kde se prodejna nachází. Program je schválen na roky 2021 až 2025.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here