Studentů ICT přibývá. ICT ovládá cca 210 000 Čechů

302
ICT
Foto: Pixabay.com

Aktuálně u nás pracuje asi 210 tisíc takzvaných ICT odborníků, kteří ovládají Informační a komunikační technologie. Jejich podíl na zaměstnané populaci činí okolo čtyř procent. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

Průměrná hrubá měsíční mzda těchto lidí loni dosahovala bezmála 62 tisíc korun. Byla tak o 23 tisíc korun vyšší než průměrná mzda všech zaměstnanců v Česku. Nejvyšší částkou jsou odměňováni ICT odborníci v Praze. Tam jejich průměrná hrubá měsíční mzda loni přesahovala 70 tisíc korun. Za Prahou pak následují Jihomoravský a Středočeský kraj, kde mzda ICT odborníků činila v průměru 58 respektive 52 tisíc korun. V ostatních krajích se jejich průměrná mzda pohybuje v rozmezí 43 až 48 tisíc korun.

Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků v roce 2020 dle zaměstnání [v Kč]
[Zdroj: ČSÚ]

Nejen mezi všemi zaměstnanci ale i mezi ICT odborníky si na lepší ohodnocení přijdou muži než ženy. V roce 2019 dosáhly ICT odbornice na 87 procent platu mužů, kdežto ženy zaměstnané napříč ostatními skupinami zaměstnání jen na 84 procent platu mužů. Významný rozdíl je i ve výši mezd mezi jednotlivými skupinami odborníků. Manažeři, inženýři a specialisté pobírají v průměru 73 645 korun, technici, mechanici a opraváři pak 45 552 korun.

Mezi pracujícími v oblasti ICT dominují muži před ženami. Zastoupení žen se dlouhodobě pohybuje okolo deseti procent.

Počet ICT studentů v Česku roste

V Česku loni studovalo ICT obory na vysokých školách 21 660 osob, což představovalo 7,2 procenta všech vysokoškolských studentů. Maximální počet vysokoškolských studentů ICT oborů byl v roce 2011 a to téměř 26 tisíc,“ říká vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ Eva Myšková Skarlandtová.

ICT odborníci v mezinárodním srovnání, 2020
[% zaměstnaných daného státu]

[Zdroj: Eurostat]

Mezi vysokoškolskými studenty IT oborů bylo loni 17 procent žen, mezi absolventy pak 19 procent. Pozitivní zpráva je, že v roce 2017 došlo k zastavení poklesu počtu těchto studentů, který trval od roku 2011. Situace se lepší i v případě vysokoškolských studentů bez ohledu na obor studia. IT obory na vysokých školách v Česku loni absolvovalo téměř 3 700 studentů, tvořili 5,8 procenta všech absolventů.

Mezi zahraničními studenty dominují Slováci

Dlouhodobý trend je rostoucí podíl v Česku studujících cizinců. Zatímco ještě v roce 2001 jich bylo pět procent, loni už skoro 29 procent. Mezi cizinci dle ČSÚ jednoznačně dominují Slováci. Ti s počtem 3 248 studentů ICT oborů tvořili více než polovinu cizinců studujících na českých vysokých školách. S velkým odstupem pak následují studenti z Ruska [1 081 osob, 17 %], Ukrajiny [535 osob, 8 %] a Kazachstánu [313 osob, 5 %]. Zastoupení více než sta studentů mají ještě Bělorusko a Indie, v desítkách ČSÚ počítá studenty z Vietnamu, Turecka, Ázerbájdžánu, Kyrgyzstánu, Číny a USA. Více informací je zde.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here