Vláda má jednat o mistrovské zkoušce. Ta má pomoci řemeslům

282
mistrovske
Ilustrace: Pixabay.com

Vláda má dnes [23.8.] jednat o mistrovské zkoušce. Pokud ji schválí, dojde ke změně zákonů o Hospodářské komoře ČR [HK ČR] a Agrární komoře ČR [AK ČR]. Mistrovská zkouška má pomoci obnovit v Česku dlouhodobě upadající řemesla. 

Mistrovskou zkoušku tak s největší pravděpodobností schválí až noví zákonodárci vzešlí z říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. Jde o klíčovou normu. Absolventi odborných škol [zejména u řemeslných profesí, pozn. red.] v Česku dodnes nemají možnost formálně doložit, že jsou mistry svého oboru. Mistrovská zkouška je důležitá i z hlediska zajištění dostatku učitelů v učňovském školství.

„Splnili jsme, co jsme slíbili. Nebylo to jednoduché, ale vše je připraveno ke schválení vládou,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček [za ANO].

Mistrovská zkouška má zpoždění. Zatím ji neschválila ani vláda

Dodal, že chce, aby výsledkem zavedení mistrovské zkoušky byl transparentní, jednotný a všeobecně uznávaný systém ověřování dovedností: „Úspěšné absolvování mistrovské zkoušky potvrdí, že daný člověk umí navrhnout a vytvořit mistrovské dílo. Je schopný řídit práci či vést zakázku a vykonávat povolání na nejvyšší úrovni i z hlediska provozně ekonomického.“ 

Skutečnost je, že výše jmenované je pro rozvoj řemesel v Česku důležité. Praxe ukazuje na mnoho tuzemských řemeslníků, kteří se nechají na práci najímat velkými firmami. A to hlavně proto, že nejsou sto vést vlastní živnost po provozně-ekonomické stránce. Výsledek je pak nedostatek kvalitních řemeslníků na trhu a frustrace těch, kteří je potřebují, to na jedné straně. Na druhé straně pak častá frustrace řemeslníků kvůli tomu, že jim velké firmy nedají tolik peněz, kolik by si mohli vydělat jako samostatní řemeslníci, kdyby ale zvládali řemeslo kvalitně provozovat sami. To značí nejen ho provozovat, ale také rozvíjet.

Mistrovské zkoušky zaměstnavatelé podporují

Zavedení mistrovské zkoušky schvalují i zaměstnavatelé. Na podobě jejího návrhu se mimo jiných podílela HK ČR, AK ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR [SP ČR]. Dále pak Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR [AMSP ČR], Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR [KZPS ČR] a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR [SPS ČR].

Co má přinést nová mistrovská zkouška

[Foto: HK ČR]

Mistrovskou zkoušku posvětila i Řemeslná rada, která se sešla na Ministerstvu průmyslu a obchodu [MPO]. Tu tvoří třicet cechmistrů a vrcholových představitelů českého řemesla z pětadvaceti cechů sdružených pod AMSP ČR.

Ve vybraných školách běží předmět Technika

V souvislosti s podporou v Česku dlouhodobě upadajících řemesel není od věci zmínit iniciativu MPO, aby na druhém stupni základních škol byl povinný předmět Technika. Ve školním roce 2019/2020 již začala na vybraných 30 školách výuka předmětu Rozvoj technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností v základním vzdělávání.

„Účelem pilotního projektu je systematické posílení rozvoje technického myšlení, prakticky aplikovaných dovednostní, jemné motoriky a technické tvořivosti s vazbou na nové technologie v rámci kurikula v základním vzdělávání,“ vysvětluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Dodává, že ve školním roce 2020/2021 bylo na 60 základních školách pokusné ověřování podle nového Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s pracovním názvem Člověk a technika.

MPO a MŠMT stojí za projektem Tour for the Future. Jde o pojízdnou učebnu techniky, která putuje po ČR a seznamuje žáky 8. a 9. tříd ZŠ s technikou a technologickým pokrokem.

–RED–

Aktualizace: Vláda dnes [23.8.] schválila návrh zákona na zavedení mistrovské zkoušky. Na twitteru to potvrdil ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Za zkoušku by měli lidé platit v průměru 25 000 korun. MPO navrhuje, aby byl zákon účinný od ledna příštího roku.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here