Průměrná mzda ve 2. čtvrtletí meziročně stoupla o 3 893 Kč

164
prumerna
Ilustrace: Pixabay.com

Průměrná mzda v letošním druhém čtvrtletí oproti loňsku vzrostla o 11,3 procenta. Po odečtení inflace vzrostla o 8,2 procenta. Medián mezd činil 32 408 korun.

V letošním druhém čtvrtletí činila podle Českého statistického úřadu [ČSU] průměrná hrubá měsíční nominální mzda 38 275 Kč. To je o 3 893 Kč [+11,3 %] více než ve stejném období roku 2020. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,9 procenta, reálně tak mzda vzrostla o 8,2 procenta. Objem mezd se zvýšil o 12,1 procenta, počet zaměstnanců vzrostl o 0,7 procenta.

„Růst průměrné mzdy o 11,3 procenta je výrazně ovlivněn loňskou nízkou základnou, kdy v některých odvětvích mzdy výrazně poklesly kvůli nástupu koronavirové krize. Také se zde projevil velmi různorodý vývoj v jednotlivých odvětvích, zejména pak jednorázová výplata mimořádných odměn zdravotníkům,“ uvedl ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ Dalibor Holý.

Medián mezd [32 408 Kč] vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 11,5 procenta. U mužů dosáhl 34 461 korun, u žen byl 30 026 korun. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 16 447 Kč až 63 731 Kč.

Průměrné mzdy podle odvětví a krajů

Nejvyšší růst mezd vykázalo odvětví zdravotní a sociální péče [43,8 %]. Zde se projevilo vyplacení mimořádných odměn za práci během pandemie. Vysoký růst byl dále v odvětví ostatní činnosti [19,2 %] a ubytování, stravování a pohostinství [17,3 %]. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy po očištění od sezónních vlivů 1,2 procenta. Nikoli ve všech odvětvích ale došlo k nárůstu.

Meziročně se průměrná mzda snížila v peněžnictví a pojišťovnictví [-o 1,6 %]. Nízký růst byl i v odvětví veřejná správa, obrana a dále povinného sociální zabezpečení [+0,8 %].

Průměrná mzda v prvním čtvrtletí vzrostla na 35 285 Kč

Z hlediska krajů se nejlépe daří tradičně lidem v Praze. Tam byla průměrná mzda ve druhém čtvrtletí 46 163 korun. Následuje Středočeský kraj s 39 832 korunami. Naopak Karlovarský kraj zůstává s průměrem 33 636 korun krajem s nejnižšími výdělky. Za ním je Zlínský kraj, kde průměrná mzda meziročně vzrostla o 13 procent na 33 856 korun. Nejvyšší meziroční nárůst zaznamenali statistici v Královéhradeckém kraji. Mzda tam ve druhém čtvrtletí stoupla o 14,3 procenta na 37 406 korun.

Průměrná mzda v prvním pololetí

V 1. pololetí 2021 u nás průměrná mzda dosáhla 36 807 korun. V meziročním srovnání činil přírůstek 2 519 korun [+7,3 %]. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,5 procenta. Reálně se mzda zvýšila o 4,7 procenta.

„Mzdový vývoj byl výrazně ovlivněn loňskou nízkou srovnávací základnou. Po sezónním očištění růst mezd ve srovnání s předchozím kvartálem dosáhl pouze 1,2 procenta. Což za nějakou překotnou dynamiku rozhodně považovat nelze. Navíc se na něm z velké části podílela výplata mimořádných odměn ve zdravotnictví,“ uvedla k výsledkům ekonomka Komerční banky [KB] Jana Steckerová.

Průměrná mzda v eurech je v SRN 101 578 Kč, v ČR 34 932 Kč

Dodejme, že růst mezd u nás odpovídá prognóze centrální banky, která očekávala jejich nominální růst o 12 procent.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here