V Česku dál propadá živočišná výroba s výjimkou koz a ovcí

207
zivocisna_vyroba
Foto: Pixabay.com

V Česku stále klesá živočišná výroba. Z plodin pěstovaných na orné půdě přibývají plochy oseté kukuřicí, řepkou a sójou. To na úkor pšenice, ječmene a brambor. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

Po deseti letech loni na podzim ČSÚ provedl plošný zemědělský cenzus. Ten přinesl strukturální data od 29 000 zemědělských subjektů od roku 2000 do roku 2020. První významná změna je, že zemědělských hospodářů v Česku ubylo o více než čtvrtinu [-26,0 %]. Zmizeli především ti, kteří se zabývali chovem hospodářských zvířat [-42,5 %].

  • Vývoj počtu fyzických osob v zemědělství: -31,9 %.
  • Vývoj počtu právnických osob v zemědělství: +47,7 %

Zároveň se od roku 2000 do 2020 zvýšila průměrná výměra zemědělských subjektů z 93 ha na 121 ha a podíl vlastní obhospodařované zemědělské půdy. Ten vzrostl z 8 % v roce 2000 na 27,3 procenta v roce 2020. Fyzické osoby již hospodaří na vlastní půdě téměř z poloviny [44,8 %], právnické osoby pak z jedné pětiny [19,8 %].

Co se u nás pěstuje a chová

V posledních dvaceti letech došlo i ke změně ve struktuře kultur na obhospodařované půdě. Od roku 2000 se snížil podíl orné půdy ze 75,9 procenta na 70,8 procenta. Podíl trvalých travních porostů přitom vzrostl z 22,8 procenta na 28,0 procenta.

Rozšířily se výměry vinic, naopak ubylo chmelnic a ovocných sadů. Z plodin pěstovaných na orné půdě přibyly plochy oseté kukuřicí, řepkou a sójou na úkor pšenice, ječmene, plodin sklízených na zeleno a brambor.

Zemědělský trh v EU neexistuje, říká Zdeněk Jandejsek

Drasticky pak za posledních dvacet propadla živočišná výroba. Stavy skotu poklesly o 9,3 procenta na 1 412 tisíc kusů. Stavy prasat klesly o 56,2 procenta na 1 510 tisíc kusů. Stavy drůbeže se snížily o 14,5 procenta na 25 629 tisíc kusů. Naopak vzrostly počty ovcí [z 65 000 ks na 174 000 ks] a koz [z 10 000 ks na 24 000 ks].

Stálí pracovníci v zemědělství ubývají

Z dat ČSÚ dále vyplývá, že u nás každoročně klesá počet pracujících v zemědělství. Ten se v období 2000 až 2020 snížil z 242 tisíc na 177 tisíc [-26,9 %]. V sektoru naopak z 16,9 procenta na 27,6 procenta vzrostl podíl nepravidelně zaměstnaných osob.

Evropská politika posílila české zemědělství, tvrdí Špidla

Na významu pak za posledních 20 let nabylo ekologické zemědělství. Počet ekologicky hospodařících zemědělců se zvýšil na více než desetinásobek a výměra takto obhospodařované zemědělské půdy na čtyřnásobek. Ekologicky je pečováno o trvalé travní porosty z 44,2 %, o ovocné sady pak z 23,7 %. Pouze pak jen o 6,3 procenta vinic a 3,6 procenta orné půdy. Ekologické chovy zahrnují nemalý podíl stavů ovcí [35,6 %] a také koz [29,6 %]. Více info zde.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here