V Česku končí zákaz vydávání víz a povolení k pobytu cizincům

290
povoleni_k_pobytu

Končí zákaz udělování víz a povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu žadatelům z mimounijních zemí. Od čtvrtka 30. září u nás začnou úřady opět vyřizovat žádosti bez omezení.

Vydávání víz a povolení k dlouhodobému pobytu pro cizince ze třetích zemí [mimo EU, pozn. red.] zakázalo z preventivních důvodů šíření koronaviru Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Výjimku z něj měli pouze sezonní a ukrajinští pracovníci. A dále například i ti, kteří pracují ve zdravotnictví, sociální oblasti a vysoce kvalifikované pracovní síly a jejich příbuzní. V ostatních případech museli úředníci vyřizování žádostí na dobu platnosti ministerského omezení pozastavit a další žádosti ani nepřijímat.

Udělování víz a povolení k pobytu zrušil soud

Změnu přineslo až rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 10. září, které opatření zrušilo s platností od následujícího dne. Své stanovisko soud zdůvodnil tím, že v procesu udělování víz a pobytů na území České republiky nemůže ministerstvo zdravotnictví odlišovat různé skupiny osob. MZ ČR tak upravilo, respektive v tomto případě úplně zrušilo další z téměř již třiceti soudně napadených mimořádných opatření.

„Od 30. září se nově připouští [bez omezení], aby zastupitelské úřady přijímaly a projednaly žádosti cizinců z třetích zemí o dlouhodobé nebo trvalé pobyty a o dlouhodobá víza,“ uvedlo MZ ČR.

Zjednodušeně řečeno od čtvrtka 30. září začnou zastupitelské úřady opět projednávat jak pozastavené, tak i nově přijaté žádosti o udělení víz a dlouhodobých pobytů od cizinců z mimounijních zemí.

Vyřídit pracovní povolení pro cizince trvá čtyři měsíce i déle

Dvojí kontrola vydávaných opatření snad pomůže

Snížit počty zrušených ministerstvem vydávaných mimořádných opatření má nově zavedená praxe. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha [za ANO] se tím zabývá Legislativní rada vlády. Avšak za dobu trvání pandemie zrušil Nejvyšší správní soud [NSS] již bezmála třicet vydaných opatření MZ ČR. A to i zásadních, jako je nošení roušek a respirátorů, uzavírku stravovacích zařízeních či povinnosti negativních testů na pracovišti.

NSS dal MZ ČR čtyři dny na lepší zdůvodnění opatření

Za zrušením nařízení většinou stálo nedostatečné odůvodnění vydaného opatření, které zasahovalo do základních práv občanů země. Ministr Vojtěch proto nechal ve svém úřadu provést interní audit, který měl prověřit, kdo daná opatření vydával a kde se chybovalo. Výsledkem auditu, který ministr okomentoval zhruba v polovině září, je snížení platů některých úředníků na ministerstvu. Zhruba dvacetiprocentní snížení služebního ohodnocení se dotklo i dlouholetého náměstka pro legislativu Radka Policara, který je za vydávaná opatření odpovědný. Dobu platnosti finančního trestu už však ministr neupřesnil.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here