O trvalý pobyt v ČR letos žádá rekordní počet cizinců

6844
trvaly_pobyt
Ilustrační foto: Pixabay.com

Letos si o trvalý pobyt v ČR podle ministerstva vnitra požádá rekordních 30 tisíc cizinců. Novinka je, že žadatelé o dlouhodobý pobyt si od ledna zaplatí za zkoušku z českého jazyka sami. Nyní jim poukazy na ni proplácí resort vnitra.

Změny přináší tento týden [30.8.] vládou schválená novela jejího nařízení, v níž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [MŠMT] rozšiřuje i uznávané zkoušky z českého jazyka nutné k udělení trvalého pobytu.

Zatímco před třemi lety v roce 2020 dostalo od Ministerstva vnitra ČR [MV ČR] povolení k trvalému pobytu v České republice zhruba 2 500 žadatelů, letos resort očekává více než 30 tisíc uchazečů o získání trvalého pobytu. Výdaje úřadu na proplácení poukazů k úhradě prvního kola zkoušky z českého jazyka letos kvůli náporu uprchlíků z Ukrajiny dosahují 20 milionů korun. Od změny si ministerstvo slibuje především úspory na výdajové straně svého rozpočtu.

Za současných podmínek ministerstvo vnitra vydává a proplácí poukazy na zkoušky z českého jazyka do částky 2 500 korun. Jde o maximální výši částky, kterou mohou školy za zkoušku požadovat. Od ledna 2024 se horní hranice podle nařízení zvýší na 3 200 korun.

Konec poukazů vychází podle předkladatelů návrhu z potřeby vyvolané přílivem uprchlíků z Ukrajiny. A rovněž velkého zájmu o zkoušku ze strany žadatelů, kteří přišli do Česka v režimu pro vysoce kvalifikované zaměstnance. Program v Česku funguje sedm let a první příchozí už mají nárok žádat o trvalý pobyt.

Lékaři, lékárníci a zubaři doloží znalost češtiny aprobací

K doložení znalosti českého jazyka při žádosti o trvalý pobyt žadatelé budou vedle dosavadní nižší úrovně zkoušky využívat i zkoušku z českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství. A dále také aprobační zkoušku o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Změna podle předkladatelů zjednoduší administrativu a přístup lékařů ze zahraničí do zdravotnického systému.

„Z důvodů vysokého zájmu cizinců o získání trvalého pobytu v ČR vláda schválila návrh MŠMT na zařazení aprobační zkoušky z ČJ nutné k výkonu zdravotnických povolání a jazykové zkoušky za účelem nabytí občanství jako rovnocenných k jazykové zkoušce pro účely trvalého pobytu,” informovalo po jednání vlády [30.8.] MŠMT na síti X.

Zájem Ukrajinců o kurzy češtiny IPVZ je obrovský

Navrhovanou změnu připomínkovala Česká konference rektorů [ČKR]. Podle jejích zástupců aprobační zkouška prokazuje příslušné vzdělání, nikoli však znalost češtiny.

„Aprobační zkoušku nelze dávat naroveň se zkouškou z českého jazyka. Aprobační zkouška může proběhnout v českém jazyce, ale jde o vysoce odbornou zkoušku,“ upozornila ČKR.

Vláda podpoří vysokorychlostní tratě a přivede nové cizince

Podle předlohy je mezi žadateli zájem o zkoušku z českého jazyka na úrovni A2 větší než o předpokládanou úroveň A1. Čekací lhůty jsou u ní výrazně delší než u zkoušky úrovně A1. Zájemci na její složení čekají přibližně pět měsíců. A přibývá také žádostí cizinců o uznání jiných standardizovaných zkoušek.

„Složili si je ti, kteří umějí dobře česky a kteří patrně v budoucnosti požádají i o státní občanství. Bohužel ani při koncepci nařízení vlády, ani jeho novely nebylo možno předpokládat, že v situaci, kdy se navýší úroveň zkoušky, budou chtít cizinci skládat ještě obtížnější zkoušky,” stojí ve zdůvodnění novely nařízení.

–ČTK/RED

14 KOMENTÁŘE

  • Vypadá to že ne. Občas jsem se díval na videa, která natáčí jistá Američanka žijící v Praze. Nechce se mně to hledat, abych napsal její jméno. Byla to videa o rozdílech života zde a v USA. Co zde považuje za lepší a naopak a jak sama říkala, jsou určeny také pro Američany, kteří jedou sem, tak aby věděli s jakými rozdíly se setkají. A z jednoho dílu jsem pochopil, že její babička, či prababička, pochází z Černé Hory a ona sama také o trvalý pobyt žádá. Přičemž, jak to vyznělo, žádná brnkačka to není. Měla tak trochu jízlivé poznámky k paní úřednici, protože tam jde už po několikáté. Ale poznámky, že jak má paní úřednici ještě více dokázat, že už je vcelku naturalizovaná, byly míněny spíše jen ve smyslu, aby video mělo trochu dramaturgie. Osobně jsem ve věci trvalého pobytu klidný. Ale problémem, a to velkým, jsou azyly. Včetně dočasné ochrany.

 1. Poněvadž máme čím dál více špatný, příliš rozdavačný sociální systém, pro ekonomické nájezdníky. To vše na úkor většiny slušného národa. Voliče 5hadů + gumyPP mezi ně nepočítám. Viz. … ze západní Ukrajiny, na počet obyvatel je tady těchto … daleko více, než v okolních státech. To vinou vlastizrádné 5kolky se svými pohůnky jako je i kontráš Pávek.

 2. Zrušit český jazyk ( světově naprosto bezvýznamný ) a přejít postupně na angličtinu.
  Nechápu proč přechod nezačal po sametové (hadrové) revoluci. Pozn. to hloupé lidstvo už dávno mohlo na této planetě mluvit jediným jazykem (esperanto nemělo šanci). Jak jednoduché.

  • Vážený pane, pokud považujete český jazyk jako světově naprosto bezvýznamný, je to Váš problém. Já jsem za mateřštinu vděčná, mám svůj rodný jazyk ráda. Pokud chcete, přestaňte ČJ používat mluvte, pište a komunikujte v anglickém jazyce a snad budete konečně sppkojený.

  • Začněte se učit čínsky, španělsky, rusky … to budou stejně žádané řeči jako už umírající amícká angličtina. Ta se totiž s pravou angličtinou nedá srovnat jak mě řekla sousedka, která půl roku žije v “jórku” jinak v Evropě, většinu ale v Česku, to kvůli dvěma dětem. (Začínala tam před 20 lety) Zfanatizovanými bezpáteřními havlisty vychvalovaný USA systém, totiž neplatí rodičům nic. Po porodu 2. měsíce a matko jdi makat, nedostaneš ani floka, pak školku zaplať natvrdo, dítěti nabal svačinu a přidej hračky … Opilci z balkonů při puči89 lhali a opět jen populisticky lhali, to nejen o “demokracii” v USA.

  • Chápete to příliš zploštěle. Jazyk není jen komunikační prostředek, ale souvisí a tvoří mnoho dalších projevů společenského života. Je to například kultura, která byla zachycena v psaném písmu a to samozřejmě v konkrétním jazyce. A s tímto jazykem i úzce souvisí. Můžete si vzít třeba humor, jako jeden z projevů kultury. Některé způsoby jazykového vyjádření humorné situace například do angličtiny nejsou přímo přeložitelné. Musí se překládat opisem a jejich konkrétní význam je tím dost zatracen, protože čeština má násobně bohatší vyjadřovací schopnosti. Ovšem za cenu její násobné složitosti. Přechodem na jiný jazyk by nemálo z toho zmizelo. Jsou dokonce názory a mnoho lidí to potvrdilo, že jazyk má také vliv i na způsob uvažování. Osobně si myslím, že jazyk je tímto uvažováním (bylo primární) dost tvořen a je tak trochu obrazem duševních pochodů jedinců konkrétním jazykem mluvící. Dále, jazykem se identifikují jinak názorově dost rozdílné skupiny lidí, to vidíte konkrétně v diskuzích, že by si kvůli názoru na politickou situaci kolikrát nejraději i oči vyškrábali a přesto se přes jazyk cítí naopak spojeni v jeden celek, národ. A jak známo, v jednotě je síla. Ono je toho více. Ale jazyk skutečně ani zdaleka není jen to a k tomu, aby mi prodavač v obchodě rozuměl, co mi má prodat.

  • Nevzdávejte to prosím! Lidé, kteří politiku sledují, mají zkušenosti a hlavně nějaký názor ze zkušeností vyplývající, by pak byli nahrazeni těmi, kteří by i z hnoje udělali něco mnohem horšího. Je to dnes skutečně těžká mizérie, ale rozhodně ještě není po dvanácté. V minulosti to bývalo kolikrát mnohem a mnohem dramatičtější (to je diplomatický výraz pro hnůj)!

 3. P. Mirek i Gerllrich opravdu to nevzdávejte, hlavně jděte k volbám. Dnes jediná možnost jak něco změnit ve prospěch vašich vnuků, možná i hloupých ? Kteří nevidí ani metr před sebe, poněvadž volili 5hyeny ! Znám spoustu takových jako vy, ani v rodině je nemůžu přesvědčit ať jdou k volbám ! Odpověď některých důchodců je na přesdr… nám je to jedno, my už nic od této popučové špíny nechceme jen v klidu dožít,… ale to není pravdou. Většina z nich zažila euforii s p. Dubčekem v roce 1968 a pak kolaps. To samé se stalo při puči89, euforie, oslavy … přišel den před Silvestrem89 a volbou všeho schopného … vény s jeho smečkou77 byl konec snů, ideálů … k lepšímu. Nastala diktatura havlistů. Spadli jsme do rukou Německa i USA, což nebylo o nic lepším. Jak se nyní ukazuje daleko horší totalitou. Pak se k nim přidali i vždy záludní členové z vatikánské sekty, poněvadž opět očekávali výhody a jejich bůh Mamon jim velel komu líbat ruce, aby z toho taky něco získali. Stejně jako za Musoliniho i Ády. Vše se vatikánské smečce povedlo, právoplatně odsouzený vězeň stvrdil podvod století= církevní restituce, poněvadž tohoto … pustili na 2. hod. z vězení !! Proč ? Účel podvodu byl splněn a dnes po tom vatikánská tlupa v 5kolce už nepátrá, všichni si pomohli k nezákonným majetkům. [redakčně upraveno]

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here