Evropský program ELENA se představil v Praze

133
ELENA
Ilustrační foto: EIB

Evropská investiční banka [EIB] uspořádala v Praze na konci loňského roku informační akci pro stakeholdery na podporu programu ELENA [European Local ENergy Assistance]. Ten je společnou iniciativou EIB a Evropské komise [EK].

Program pomáhá obcím a malým a středním podnikům v přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Akce v Praze byla již čtvrtá v pořadí v rámci evropské roadshow, kterou EIB pořádá právě na podporu programu ELENA. Tento program poskytuje granty na pomoc s přípravou projektů v oblasti udržitelné energie. Sem patří investice do energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na budovy a inovativní městskou dopravu.

„Cílem naší informační akce bylo zlepšit porozumění programu ELENA, podpořit nové aplikace a podpořit ty stávající,“ uvedli zástupci EIB.

Setkání v Praze se tak skládalo z prezentací se specifickým národním zaměřením, praktických zasedání a dvoustranných schůzek se zástupci EIB. Na konferenci dostali slovo představitelé EIB a klíčoví tuzemští stakeholdeři v dotčených odvětvích.

Co přinese program ELENA českým firmám

ELENA patří mezi programy pokročilé technické pomoci. Podporuje navrhovatele projektů, aby pokryli náklady spojené s průzkumy trhu, podnikatelskými plány a energetickými audity. Pomáhá při uzavírání smluv, které jsou potřeba k dokončení energetických projektů.

„Program ELENA pomáhá členským státům, aby splnily jejich klimatické cíle do roku 2030. Ty upřednostňují zvýšení energetické účinnosti,” zdůrazňují zástupci EIB a EK.

A co konkrétně přináší program České republice? Úspěšné projekty vedou například k investicím obcí do rozvoje klíčové infrastruktury. Jako je veřejné osvětlení, udržitelná veřejná doprava, obnovitelné zdroje energie a další. O podporu z programu ELENA zájemci žádají na udržitelné projekty v těchto klíčových oblastech:

  • Veřejné a rezidenční budovy.
  • Městská infrastruktura [osvětlení ulic, dálkové vytápění].
  • Veřejná doprava.

V období 2014-2020 podporu v těchto oblastech poskytoval programu Horizont 2020. V současném víceletém finančním rámci [2021-2027] podpora pokračuje prostřednictvím programu InvestEU. EIB pomáhá příjemcům grantů při vytváření programů s cílem co nejlépe využít získané investice.

Program ELENA funguje od roku 2009. Od té doby pomohl mnoha veřejným a soukromým subjektům realizovat projekty v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a udržitelné dopravy. Čímž se efektivně spolupodílí na snižování emisí skleníkových plynů.

–Adman’s Choice–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here