Dotace v praxi. Stát rozdává stovky milionů firmám na kreativce

529
dotace
Foto: Freepik.com

Národní plán obnovy vznikl jako reakce Evropské unie na pandemii covidu-19 a obnovu ekonomiky. Peníze z něj směřují na podporu zdravotní a sociální péče. Jsou tu ale i jiné programy. Jeden z nich nabízí firmám dotace na práci kreativců. 

Ministerstvo kultury ČR [MK ČR] letos vypsalo výzvu za sto milionů korun na podporu spolupráce malých a středních podniků nebo institucí s kreativci. Avšak jen těmi, kteří patří pod Celostátní galerii kreativců. Dotační výzva podporuje rozvoj kulturního a kreativního sektoru. V něm Národní plán obnovy [NPO], pod který spadá výzva na podporu kreativců, počítá s částkou 560 milionů korun.

Peníze do NPO jdou z evropských fondů. Ministerstvo kultury výzvu v programu na podporu kreativců vyhlásilo již loni. A zájem o peníze z ní byl značný. I letošní výzva už je takzvaně naplněna. Ve většině krajů došlo k překročení alokovaného objemu financí více než o 35 procent. Žádosti o dotaci ale mohou zájemci stále podávat [více v tabulce, pozn. red.]. 

Nedostatečné provázání mezi malými, středními podniky MSP a kreativců je převládajícím problémem nejen v České republice,“ uvádí jeden z důvodů podpory MK ČR.

Podle jeho zástupců dosavadní praxe ukazuje, že malé a střední podniky mají omezený přístup ke kapitálu i k poskytovatelům znalostí a inovací. Využitím služeb kreativců ale zvyšují vlastní přidanou hodnotu.

Poslední výzvu plánuje ministerstvo zveřejnit v roce 2025. Podle autorů programu nejvhodnějším nástrojem k řešení problémů jsou takzvané kreativní vouchery na měkké inovace. Tyto vouchery čerpají formou dotace malé a střední podniky, za ně si ale musejí objednat služby některého z členů Celostátní galerie kreativců. Tam se registrují například živnostníci v oblasti tvorby videa, marketingových strategií, webových designů apod. Jde tedy o nepřímou podporu oblastí kreativců skrze malé zakázky.

Komu a kolik ministerstvo kultury rozdá

Výše voucheru pro firmu, která si najme kreativce z Celostátní galerie kreativců, pokryje až 85 procent z celkových způsobilých nákladů na projekt/zakázku. To bez daně z přidané hodnoty [DPH].

  • Minimální výše podpory může být 50 000 Kč bez DPH.
  • Maximální výše podpory je 150 000 Kč bez DPH.

To znamená, že alespoň 15 % z celkových uznatelných nákladů ceny projektu pokryje žadatel z vlastních zdrojů. Případně i více, pokud cena překročí 176 470 Kč bez DPH.

Evropská komise schválila 17,5 miliardy pro Národní plán obnovy

Peníze příjemce dotace dostane až po dokončení realizace projektových aktivit. Až po proplacení výdajů předkládá žádost o proplacení spolu s doložením příslušných dokladů. Minimální celková hodnota projektu mezi žadatelem a poskytovatelem služby musí být vždy ve výši alespoň 58 824 Kč bez DPH. Žadatel o dotaci nesmí být současně kreativcem, poskytovatelem služeb.

Dotace pro mikrofirmy jako základ úspěchu

Podle ministerstva kultury mikrofirmy v Česku tvoří 80 procent všech ekonomických subjektů [bez OSVČ]. Podle OECD v ČR ale zaostává produktivita právě těchto mikrofirem za většími subjekty. Jedním z důvodů je omezený přístup malých a středních podniků ke kapitálu a poskytovatelům znalostí a inovací, vysvětluje resort kultury.

Malé a střední podniky popisuje jako firmy s méně než 250 zaměstnanci a ročním obratem nepřesahujícím 50 milionů eur [cca 1,27 mil. Kč]. Anebo bilanční sumou roční rozvahy nad 43 milionů eur [cca 1,09 mil. Kč].

Finanční objem podaných žádostí v aktuální výzvě na podporu kreativců v krajích k 12.2. 2024 spolu s alokovaným objemem pro každý kraj
Kraj Podané žádosti Alokace překročení alokace o v %
Praha 83 400 935,20 Kč 16 000 000,00 Kč 421%
Středočeský 15 100 920,50 Kč 13 000 000,00 Kč 16%
Jihočeský 9 511 763,90 Kč 6 000 000,00 Kč 59%
Plzeňský 6 798 742,60 Kč 5 000 000,00 Kč 36%
Karlovarský 3 876 065,00 Kč 3 000 000,00 Kč 29%
Ústecký 11 699 779,00 Kč 7 000 000,00 Kč 67%
Liberecký 8 043 181,00 Kč 4 000 000,00 Kč 101%
Královéhradecký 10 381 436,80 Kč 5 000 000,00 Kč 108%
Pardubický 6 458 945,50 Kč 5 000 000,00 Kč 29%
Vysočina 7 613 604,00 Kč 4 000 000,00 Kč 90%
Jihomoravský 50 578 075,00 Kč 11 000 000,00 Kč 360%
Olomoucký 10 182 537,60 Kč 6 000 000,00 Kč 70%
Zlínský 13 134 004,00 Kč 5 000 000,00 Kč 163%
Moravskoslezský 42 396 521,68 Kč 10 000 000,00 Kč 324%

[Zdroj: MK ČR]

Za pozornost stojí i to, že součástí dotačního programu se stala podpora pro vznik Komunikační platformy KKO [kreativců], kterou spravuje registr kreativců. Tímto krokem chtějí vytvořit jedno centrální místo v online prostředí. Do této platformy se zájemci hlásí pomocí Portálu identity občana.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here