Státem zvýhodněné půjčky pro mladé hypotéku nenahradí

391
pujcky_pro_mlade
Foto: Redakce FinTag.cz

Půjčky pro mladé do 36 let se zvýhodněnými úrokem i podmínkami začal od 15. srpna nabízet Státní fond rozvoje bydlení [SFRB]. Vyplatí se přitom hlavně tam, kde domácnost zvažuje hlavně rekonstrukci nebo modernizaci. Pro pořízení vlastního bydlení mají tyto zvýhodněné půjčky pro mladé mnohá omezení.

Fond poskytne půjčku až 1,2 milionu korun na koupi bytu. Maximálně pak 2 miliony korun na stavbu nebo koupi rodinného domu. Úroková sazba je vázána k základní referenční sazbě EU [nejnižší 1 %] s možností fixace na pět let. Zájemce láká především nízká úroková sazba. Ta byla v době otevření programu 1,12 %. Další výhodou je tradiční snížení jistiny o 30 tisíc korun za každé dítě, které se narodí v průběhu splácení úvěru. Nebo možnost přerušit splácení až na dva roky. Což lze v případě komplikované životní situaci, jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobé nemoci.

Půjčky pro mladé – první omezení

Podle zástupců fondu největší zájem o půjčky projevili zejména lidé z menších obcí. Ti, kteří mají rozestavěný rodinný dům a potřebují peníze na jeho dokončení. Na druhém místě se nejvíce dotazů týká půjčky na modernizaci. Tam je maximálně poskytovaná částka až 300 tisíc korun.

Půjčku fond poskytne pouze na výstavbu rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m². Při koupi bytu fond poskytne půjčku pouze pokud jeho podlahová plocha nepřesáhne 75 m². Při koupi rodinného domu bude půjčka dostupná opět jen v tom případě, když podlahová plocha domu nebude větší než 140 m².

Podmínky jsou nastaveny i pro výši čerpání půjčky. Rodina si může půjčit nejméně třicet tisíc korun a nejvýše tři sta tisíc korun na modernizaci bydlení a nejvýše dva miliony korun na pořízení rodinného domu. Ale i to má své háčky. V případě výstavby rodinného domu nesmí půjčka přesáhnout 80 % skutečných nákladů. Obdobně i při nákupu rodinného domu půjčka nesmí přesáhnout 80 % ceny domu, a to včetně ceny pozemku. Stejné je to u půjčky na byt [max. 1,2 milionu korun].

Žadatel dále v době podání žádosti o zvýhodněnou půjčku na pořízení obydlí nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí, ani nájemcem družstevního bytu, stejně tak jako jeho manžel či registrovaný partner.

Druhé omezení půjček pro mladé

Určitou naději na využití půjčky pro mladé od SFRB zájemcům o vlastní bydlení dává její kombinace s hypotékou. Ale je tu problém. Kombinovat zvýhodněné půjčky pro mladé s hypotékou lze jen za jedné podmínky. Tou je, aby banka přistoupila na skutečnost, že v katastru nemovitostí bude mít první vložené zástavní právo Fond a ne ona. Což banky vě většině odmítají a odmítat budou.

Ale i zde se nabízí řešení. I když kostrbaté. Z pohledu zástavy je možné kombinovat půjčku od SFRB s hypotékou, pokud ovšem klient bude mít další nemovitost k zástavě, v praxi třeba nemovitost rodičů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here