Manželé z Prahy uspořili během manželství 1,5 milionu korun. Přemýšleli, jak je investovat, aby neztrácely na hodnotě. Protože se nechtěli aktivně účastnit na zhodnocování peněz, zvolili podílové fondy.

První nabídka přišla z jejich banky. Nakonec se ale ukázala jako nevýhodná. Důvodem bylo, že bankovní poradce manželům nabídl puze fondy ve vlastnictví investiční společnosti jejich banky. A velice diskutabilní se ukázalo i jeho řízení investice. Nejdříve manžele z Prahy přesvědčil k vložení do několika fondů banky, které akorát rostly. Když ovšem začaly klesat, pár přesvědčoval k prodeji těchto fondu a nákupu jiných fondů ve vlastnictví banky. De facot tak manžele z Prahy nutil do realizace ztráty.

Manželé z Prahy se tedy rozhodli investovat s pomocí investičního poradce, s nímž se osobně znali. Postupovali takto:
  1. Z 1,5 milionu korun vzali 200 tisíc a vložili je na spořicí účet, aby měli k dispozici finanční rezervu pro případ nenadálých výdajů.
  2. 450 tisíc korun investovali do dividendového podílového fondu s cílem je zhodnotit o cca 3 % každý rok při investičním horizontu rozloženém na 8, 13 a 18 let. Což vyplývalo z doby, kdy se jejich děti stanou plnoleté.
  3. Zbylých 850 tisíc korun pak investovali do fondu korporátních dluhopisů. Ne ale najednou, ale v několika pravidelných investicích a za využití tří různých investičních strategií dle zvolených investičních horizontů.

Pokud vše dobře půjde, manželé z Prahy očekávají průměrný výnos ze svých investovaných peněz ve výši 5 až 6 % ročně – mínus poplatky za fond. Přitom počítají i s tím, že hodnota jimi investovaných peněz bude v čase kolísat.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here