Podílové fondy jako nástroj dlouhodobého spoření pro děti

597

Spoření pro děti pomocí investování do podílových fondů může dávat mnohem větší smysl než spoření pro děti ve stavebním spoření nebo na spořicím účtu. Což platí vždy, když rodiče chtějí dětem spořit do jejich plnoletosti, respektive 18 let.  

Pokud rodiče budou dítěti spořit prostřednictvím odkládání pravidelných měsíčních investic do některého z podílových fondů, celkem jistě by mu měli za dobu 18 let naspořit více peněz než, když by mu posílali ty samé peníze na spořicí účet. Anebo po dobu šesti leta na stavební spoření.

Důvodem je, že zatímco průměrný úrok u netermínovaných spořicích účtů vychází za posledních deset let na zhruba 2 % ročně, třeba u akciových fondů byl za stejných posledních deset průměrný roční výnos zhruba 6 až 7 %. Dále je třeba mít na mysli i zdanění, výnosy z investic nejsou po určitém čase daněny.

U spoření pro děti se nevyplatí otálet

Základní pravidlo při zodpovědném spoření pro děti zní – začít s ním co nejdříve. S delším časovým horizontem výrazně roste pravděpodobnost dosažení přiměřeného výnosu. Odborníci doporučují pro dlouhodobé spoření dětem zvolit nějaký spíše diverzifikovaný podílový fond. Vhodné mohou být i takzvané fondy životního cyklu. To znamená, že ze začátku fond investuje hlavně do rizikovějších akcií. Jak se ale blíží plnoletost dítěte, fond převede již zainvestované peníze do méně rizikových (ale  i méně výnosných) investic. Většinou do státních dluhopisů nebo termínovaných účty. To proto, aby rodiče měli jistotu, že dítě v období výplaty peněz dítě nepřijde o část zainvestovaných peněz. Hlavně kvůli aktuálnímu nepříznivému výkyvu na finančních trzích.

Důležité si i je rozmyslet, zda bude podílový fond napsán na rodiče či na dítě. Pokud na dítě, dítě si s naspořenými prostředky po dosažení plnoletosti bude moci udělat, co bude chtít.

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here