Životní pojistku je třeba správně nastavit. Jinak nebude fungovat

0
1273

Důvod mít životní pojistku není z pojišťovny vytřískat pár stovek za zlomenou ruku, ale ochránit svůj příjem ve chvíli, kdy nám zdravotní problémy znemožní vydělávat peníze. Mít kvalitní životní pojistku znamená mít správně nastavena pojistná krytí pro správná rizika.

Lidé mají pocit, že pojišťovna má plnit za každou drobnost, jinak je to špatná pojistka. Opak je ale pravdou, životní pojistku je třeba uzavřít hlavně kvůli vážným problémům. Na ty krátkodobé by měla lidem sloužit jejich vlastní finanční rezerva. Přesto ve svých pojistných smlouvách ale mnozí stále přeceňují krátkodobá zdravotní rizika a podceňují dlouhodobá rizika.

Jaké jsou typy rizik

Před každým uzavřením pojistné smlouvy by se měl klient pojišťovny zorientovat v typech rizik, kvůli kterým si životní pojištění sjednává. Měl by si klást otázku, co bude on nebo jeho rodina dělat, když se oan rizika naplní. Třeba dostane rakovinu a umře. Nebo bude mít autonehodu a do konce života zůstana na vozíku. Anebo příjde o práci kvůli závažné nemoci. Co z toho plyne?

Pro životní pojistku by mělo být vždy klíčové pojištění pro případ úmrtí z jakýchkoliv příčin a pojištění rizik, jako je invalidita, závažné onemocnění nebo trvalé následky. Přidat je možné i riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo krytí denních dávek z důvodu úrazu, nemoci nebo hospitalizace.

Životní pojistku určuje i výše pojistného krytí

Optimálně nastavené životní pojištění by mělo odpovídat přibližně 5 % čistého příjmů pojištěnce. Jen tak lze pojistit všechna důležitá rizika na odpovídající pojistné částky. Tedy částky, které pojišťovna bude muset vyplatit, když dojde k pojistné události. Požadavky na pojistné částky přitom většinou rostou s narozením dětí či pořízením vlastního bydlení (hypotéka), a naopak mohou poklesnout třeba v okamžiku, kdy už jsou děti velké a starají se samy o sebe, úvěr na bydlení je splacený. Zjednodušeně řečeno – pojistná částka u rizika umrtí nastavená na 100 000 Kč u živitele rodiny, situaci rodiny s čtyřmilionovou hypotékou neřeší.

Tipy a rady, jak nastavit životní pojistku

Odborníci doporučují dát více peněz do pojištění rizika invalidity než úmrtí. Důvodem je, že s invaliditou jsou  vždy spojeny vyšší životní náklady a jistý pokles příjmu. Pojištění invalidity má přitom tu „výhodu“, že v sobě zahrnuje už i invaliditu způsobenou úrazem nebo závažným onemocněním. To jsou jinak dvě samostatná doplňková pojištění, za která si musí klient připlatit.

V praxi ale bohužel toto málokdo docení. Naopak lidé, aby ušetřili, často raději sáhnou po pojištění rizika trvalých následků, ať už z důvodu nemoci nebo úrazu (100 až 200 Kč měsíčně) a oželí pojištění invalidity (cca 800 Kč měsíčně). Trvalé následky ale zdaleka nekryjí takový rozsah vážných problémů, jako pojištění invalidity.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here