Obchodování na Forexu: Ochrana kapitálu a pochopení Risk Reward Ratio

383

Obchodování na Forexu provází u začátečníků mnoho chyb. K těm vůbec prvním patří podcenění zásad money managementu. Nedostatečná ochrana kapitálu a neexistence obchodního plánu a strategie.

Uskuteční-li obchodník na Forexu například deset obchodů, z nichž budou dva ztrátové a osm ziskových, pak má procentuální úspěšnost 80 %. Což je vynikající výsledek pro obchodování na Forexu. Problém je, že takových výsledků málokdy začínající obchodník dosáhne. A to třeba z toho důvodu, že ze ziskového obchodu vystoupí příliš brzy a ze ztrátového obchodu nevystoupí ve víře, že obchod skončí v zisku. Skoro celý problém je přitom v tom, že neovládá základy money managementu.

Fixed Fraction

Zkušení FX tradeři se shodují v tom, že byť by byly schopnosti obchodníka na Forexu sebelepší, žádný neuspěje, pokud si neosvojí základní znalosti money managementu. Důvod? Money management není zaklínadlo z kouzelného lesa, ale souhrn velice praktických a prověřených obchodních zásad.

Pro ilustraci si uveďme třeba jednu z nejznámějších – Fixed Fraction. Ta stanovuje, že pro každý obchod nebude riskováno více než určité procento obchodního účtu. Například při účtu 10 000 USD s 2% riskem na obchod to bude znamenat, že v příštím obchodě nebude obchodník riskovat více než 200 USD.

Fixed Fraction pomáhá zvolit i výši obchodního účtu. Pokud si obchodník stanoví maximální procentuální a finanční riziko na jeden obchod, vyjde mu velikost potřebného kapitálu.

Risk Reward Ratio a obchodní strategie

Každý obchodník by si měl k obchodování na Forexu zvolit svůj vlastní přístup. Ve všech případech úspěch toho či onoho obchodního přístupu při obchodování na Forexu závisí na dvou základních věcech. První z nich je procentuální úspěšnost vypořádaných obchodů, tou druhou poměr rizika a zisku – Risk Reward Ratio (RRR). Kdo bude brát výše uvedené odděleně, úspěchu se nikdy nedobere.

Ukažme si to na konkrétním příkladu. Základní kapitál obchodníka je 10 000 USD. Jeho obchodní systém má procentuální úspěšnost 55 %. Úspěšnost 55 % znamená, že z 20 obchodů má 11 obchodů ziskových a devět ztrátových. Aby dodržel zásady správného money managementu, riskuje na každý obchod pouze 2,5 % kapitálu na účtu, tedy 250 USD. Přitom volí poměr rizika k zisku 1:1, což v praxi značí, že v případě zisku si připíše na účet 250 dolarů, v případě ztráty stejnou sumu odečte. (V námi zvoleném příkladu ale bude mít po 20 obchodech na účtu o 500 USD více než na začátku.)

Je třeba ale také vědět, že vysoké procento úspěšných obchodů nemusí vést nutně k požadovanému zisku. Záleží vždy na strategii. Jedna velká ztráta lehce smaže mnoho malých zisků. A obráceně – mnoho malých ztrát může vyvážit jeden velký zisk. V tomto ohledu platí, že každému při obchodování na Forexu vyhovuje něco jiného. A každý si musí najít to své.

Ochrana kapitálu

Míru rizika na Forexu ovlivňuje hodně věcí, ale vůbec tou nejzákladnější je velikost a počet otevřených pozic. Jednou z nejčastějších chyb u začátečníků přitom bývá otevření až příliš mnoha pozic najednou. V praxi to pak může kupříkladu při otevřených osmi pozicích s 2,5% riskem najednou znamenat celkové riziko ve výši 20% ztráty z celkového kapitálu na účtu. Doporučení přitom zní, mít v otevřených pozicích riziko 6 až 8% riziko ztráty z celkového kapitálu.

I při ochraně kapitálu lze pracovat s prověřenými zásadami money managementu. Jednou z nich je třeba takzvané pyramidování. Což je průběžné navyšování pozic v ziskových obchodech. Jde vlastně o opak průměrovaní cen v situaci, kdy jde trh proti obchodníkovi.

Jinou zásadou je takzvaný drawdown. Jedná se o propad kapitálu na účtu, který je nutný neustále sledovat. To proto, aby obchodník mohl zavčas přehodnotit svou obchodní strategii, pokud kapitál na jeho obchodním účtu významně klesá. Pokud totiž poklesne o více než běžně udávaných 2 % ukazuje to na špatný obchod a chybu. Chybou začátečníků v tomto případě je víra v to, že se vše v dobré obrátí a obchod ukončí v zisku.

Money management snadno a rychle

  1. Vždy ochraňujte svůj kapitál. Obchodníci by měli limitovat ztrátu na maximálně 2,5 procenta celkového kapitálu na jednu pozici.
  2. Vždy obchodujte ve směru větších trendů.
  3. Vždy používejte stop loss.
  4. Vždy zvažujte velikost obchodované pozice a diverzifikujte.
  5. Vždy mějte spočítaný risk/zisk.
  6. Vždy přestaňte obchodovat na nějaký čas, když ztratíte významná % ze svého kapitálu.
  7. Vždy sledujte drawdown kapitálu. Při poklesu o 20 %, přerušte obchody a přehodnoťte svou obchodní strategii.

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here