Celková důvěra v ekonomiku se na konci roku 2018 mírně snížila

263

Zatímco podnikatelé hledí do budoucna s obavami, spotřebitelé si závěr letošního roku užili. Aby ne, když růst kupní síly mezd se oproti loňsku téměř zdvojnásobil. I to sděluje aktuální zpráva Českého statistického úřadu [ČSÚ] s titulkem: Celková důvěra v ekonomiku se mírně snížila.

Zpomalení tempa růstu s výjimkou stavebnictví hlásí takřka všechny sektory. Důvěra v ekonomiku u podnikatelů v prosinci klesla o významných 1,4 %. Souhrnný indikátor důvěry v ekonomiku v prosinci meziměsíčně celkově poklesl takřka o 1 %. Jedinou výjimku tvoří spotřebitelé. U nich důvěra v ekonomiku v prosinci naopak stoupla [+2,3 %].

„U spotřebitelů se naopak nálada zlepšila. Očekávají, že se jejich vlastní finanční situace v příštím roce o něco zlepší a bude zde i prostor pro navyšování vlastních úspor,“ říká Jiří Obst z Českého statistického úřadu. 

Podle prosincového průzkumu ubylo obav spotřebitelů z toho, že by se zhoršila jejich finanční situace. Nezaměstnanost v ČR patří v rámci EU k nejnižším. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů na konci letošního roku ale již nižší než na konci roku 2017.

“Lidé vnímají budoucí růst cen energií, zejména elektřiny a plynu pro domácnosti,” upřesňuje Jiří Obst.

Růst mezd i cen

Ministerstvo financí odhaduje, že růst objemu platů a mezd by měl pokračovat i v roce 2019. Byť zpomalí z letošních 9,2 % na 7,5 %. Příčinou podle expertů úřadu bude i nadále nedostatek pracovní síly a zvyšování minimální a zaručené mzdy. [Rostoucí minimální mzda zaručuje hlavně jistý rostoucí příjem státu]. Na růstu se budou podílet i avizovaný nárůst mezd ve státním sektoru.

Spolu s rostoucími platy ale rostou i ceny. Spotřebitelské ceny ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostly o 2,4 %. Jejich růst navíc oproti počátku roku zrychluje. Zdražují zejména ceny bydlení a energií. Ty jsou hlavním faktorem ovlivňujícím ceny spotřebitelů. [Meziročně zrychlil růst spotřebitelských cen i v EU.]

Jak to vidí firmy

Nejvyšší obavy pro budoucnost vyjádřily v prosincovém průzkumu firmy v odvětví průmyslu. Indikátor důvěry poklesl o bezmála 2 %. Průmyslové podniky očekávají pro období příštích tří měsíců mírný pokles tempa růstu výrobní činnosti.

Nižší důvěru projevili i podnikatelé v maloobchodě. Ti sice očekávají z hlediska tržeb dobré následující tři až šest měsíců, ale oproti prosinci 2017 je jejich důvěra nižší. [V odvětví stavebnictví se důvěra meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,1 bodu na hodnotu 105,9.]

Automobilový průmysl

Obavy nejčastěji vyjadřují lidé z automobilového sektoru, který je pro český průmyslu stěžejní. Podle statistik Evropské asociace výrobců automobilů se unijní trh s prodeji nových aut propadá už třetí měsíc za sebou. Nové registrace vozidel poklesly na unijním trhu meziročně o 8 %. V Číně zaznamenali 14% propad v prodeji nových aut během jednoho měsíce. Sektor navíc výrazně ovlivňuje nová legislativa, která klade důraz na přísné ekologické limity.

Jak na tom byla česká ekonomika ve 3. kvartále 2018: Růst kupní síly mezd se oproti loňsku téměř zdvojnásobil

  • Meziroční růst hrubého domácího produktu [HDP] ve 3. čtvrtletí 2018 setrval na hodnotě 2,4 %. Podobně jako v předchozím kvartálu dynamiku táhla silná domácí poptávka. Výrazně rostly výdaje na spotřebu domácností i sektoru vládních institucí. HDP ČR na obyvatele přepočtený podle parity kupní síly je cca 90% průměru EU.
  • Meziroční dynamika zahraničního obchodu se zbožím byla ve 3. čtvrtletí silnější než v 1. pololetí. Od počátku roku však oslabuje dynamika vývozu do Německa. [Hodnota dovozu rostla od počátku roku rychleji než vývoz].
  • Inflace ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,4 %. Růst cen oproti počátku roku zrychlil. Rostly zejména ceny bydlení a energií, které jsou hlavním faktorem ovlivňujícím ceny spotřebitelů v letošním roce.
  • I ve 3. čtvrtletí počet volných pracovních pozic v nabídce úřadů práce rostl navzdory sezónním vlivům nepřetržitě 22 měsíců. Na konci září 2018 vyšplhal na rekordních 316 tisíc míst. Na jedno volné místo připadalo 0,7 uchazeče. Mezi kraji byl mírný převis uchazečů registrován pouze na Ústecku a Moravskoslezsku.
  •  Růst kupní síly mezd se oproti loňsku téměř zdvojnásobil [na rekordních 6,3 %]. Průměrná mzda rostla za tři čtvrtletí meziročně o 8,6 %. Její těžiště spočívalo v odvětvích s dominancí veřejného sektoru.
  • Koruna: ČNB v roce 2018 zvyšovala základní měnověpolitické sazby, což zdražilo zejména hypotéky. Mírně se zvýšily úrokové sazby na termínovaných vkladech, což o ně po několika letech propadů oživilo zájem.
  • Státní rozpočet: Saldo hospodaření státního rozpočtu dosáhlo v 1. až 3. čtvrtletí v pokladním plnění výše +16,8 mld. korun. Rozpočtového přebytku bylo v tomto období roku dosaženo již třetím rokem v řadě.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here