Z daní lze odečíst platby na životní pojištění při smlouvě uzavřené v režimu s daňovým zvýhodněním. Má to své podmínky. Jednou z nich je dodržení zákazu mimořádných výběrů finančních prostředků z pojištění v době jeho trvání. Jsou tu ale i další.

Pojistná smlouva musí být sjednána minimálně na 5 let trvání a minimálně do 60 let věku klienta. Nesmí se také jednat o rizikové životní pojištění, ale výhradně o takzvané rezervotvorné životní pojištění – investiční životní pojištění.

U rizikového životního pojištění je daňově uznatelný nákladem pouze platba pojištění rizika úmrtí. Naopak u investičního životního pojištění jsou všechna doplňková připojištění daňově uznatelným nákladem včetně takzvané investiční složky smlouvy.

Kolik odečíst z platby na životní pojištění

Celkově si pojištěnec může z daní odečíst 24 000 Kč ročně, čímž může ušetřit až 3 600 korun čistého ročně. Pokud ale dojde k ukončení smlouvy před 60. rokem věku pojištěnce, nebo se stane invalidním ve třetím stupni, musí doplatit všechny čerpané daňové výhody za posledních 10 let. Dodanit přitom bude muset i příspěvek od zaměstnavatele, pokud mu ten na pojištění přispíval.

Jak se vyhnout dodatečnému dodanění

Vyhnout se lze ale i dodatečnému dodanění. Je třeba požádat o výplatu peněžních prostředků z původní smlouvy na novou smlouvu, která bude opět splňovat podmínky daňové uznatelnosti.

Zcela jistě se ale nevyplatí sjednávat si pojištění jenom kvůli daňovým výhodám. Poplatky, které za pojištění zaplatí, mnohonásobně převýší jeho úspory na daních. Rozdíl v neprospěch klienta v první rok sjednání pojištění bude v řádu deseti tisíců korun.

Pokud jde o čerpání daňových výhod, je výhodnější využívat penzijní připojištění a jeho mladšího nástupce doplňkové penzijní spoření. Navíc se státním příspěvkem a bez poplatků za sjednání smlouvy.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here