Pravidla pro chov a cestování s domácími mazlíčky po Evropě se stávají čím dál komplexnější. Zvíře musí mít svůj cestovní pas a musí být povinně očkované proti vzteklině. K prokazování bude sloužit čip na těle zvířete. Některé z členských států požadují i potvrzení, že jsou zvířata odčervena. Nové povinnosti ale čekají chovatele domácích mazlíčků i na území České republiky.

Majitelé psů musí povinně od 1. 1. 2020 nechat svého psa označit mikročipem i na území České republiky. Kočky a fretky musí mít povinně mikročip, pokud cestují mimo území České republiky. Za nedodržení povinnosti načipovat domácí mazlíčky hrozí pokuty.

„V praxi to bude znamenat více práce pro veterináře, pro chovatele, a i útulky několik stovek navíc a pro státní veterinární dozor snazší odhalování nelegálních chovů, tzv. množíren,“ říká Radka Vaňousová, prezidentka Komory veterinárních lékařů.

Podle Vaňousové očipované zvíře bude možné minimálně snáze zkontrolovat. Zda bylo povinně vakcinováno, jakou vakcínou, zjistit majitele nebo chovatele, a tak třeba i lépe dohledat nelegální podnikatelské chovy.

„V případě, že chovatel tuto povinnost nedodrží a jeho pes poraní člověka, bude s ním zahájeno správní řízení, protože pokud zvíře nebude načipované, nemá platnou vakcinaci proti vzteklině,“ vysvětluje Radka Vaňousová.

Jak načipovat domácí mazlíčky

Načipovat domácí mazlíčky je třeba jen za použití mikročipů splňujících ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení [ISO 11784 a ISO 11785]. V případě, že aplikovaný čip nesplňuje jmenované požadavky, je majitel povinen zajistit ke kontrole odpovídající čtecí zařízení.

Označení zvířete mikročipem vyjde od 500 korun a výše. Součástí ceny je většinou i zápis do Národního registru majitelů zvířat, který ulehčuje vypátrání ztraceného zvířete.

[V minulých letech byla zvířata označována tzv. tetováním. Tetování je uznáváno pouze v případě, že je jasně čitelné. A dále, že bylo provedeno před 3. červencem 2011.]

Základní očkování

Majitelé psů, koček a fretek nesmí zapomenout, že jejich zvíře musí být očipováno ještě před očkováním proti vzteklině i před vydáním cestovního pasu.

Základní očkování proti vzteklině začíná zhruba na 400 Kč. Revakcinace probíhá po 1 až 3 letech. Existují ale i různé kombinace [psinka, parvoviroza, leptospiróza aj.] a další doplňková očkování například proti borelióze, psincový kašel, tetanus. Jejich cena začíná kolem 400 Kč a šplhá do tisíců korun v závislosti na druhu a kombinaci očkování.

[Výjimku z povinnosti očkování mají psi, kočky a fretky do věku 12 týdnů. Mláďata ale už musí mít cestovní pas a nesmějí přijít do styku s volně žijícími zvířaty, případně jsou-li provázeny matkou, na které jsou závislá. Druhou výjimkou jsou mláďata psů, koček a fretek ve věku mezi 12-16 týdny, kteří byli očkováni proti vzteklině, ale toto očkování ještě není platné.]

Veškeré doklady a ošetřovatelské úkony zajišťuje u psů, koček i fretek soukromí veterinární lékař. To platí i pro cestovní pas, potvrzení o očkování i odčervení.

Cestovní pas pro zvíře

Zvířata v zájmovém chovu musí cestovat s pasem. Což je jednotný doklad označený kódem země [Česká republika písmeny CZ] a pořadovým číslem přiděleným Státní veterinární správou. Pas je platný ve všech členských státech Evropské unie. Vydávání pasu zajišťuje opět soukromí veterinární lékař, který k tomu má oprávnění od krajské veterinární správy.

Zvířata v zájmovém chovu jsou psi, kočky a fretky, které se nepřesouvají za obchodním účelem. Přesun, jehož cílem není prodej ani převod vlastnictví zvířete. Po celou dobu přesunu musí být zvíře doprovázeno majitelem nebo osobou, uvedenou v identifikačním dokladu nebo s písemným zmocněním. Maximální počet zvířat druhů pes, kočka nebo fretka, která mohou majitele nebo oprávněnou osobu doprovázet je 5 kusů zvířat.

Povinnost naočkovat zvíře proti vzteklině

Od 12. týdne života musí být pes, kočka i fretka očkováni proti vzteklině. Očkování zajišťují soukromí veterinární lékaři a očkovací schéma závisí na očkovací látce.  Očkování přitom musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň jednu mezinárodní jednotku [norma WHO], nebo rekombinantní očkovací látkou.

Aby bylo očkování proti vzteklině platné při vycestování do členských zemí EU musí být 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem nebo ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování. Je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

Potvrzení o odčervení

Zvířata cestující do Velké Británie, Irska, Malty a Finska musejí být povinně ošetřeni proti echonikokům, tedy musí být odčerveni. Ošetření musí být provedeno ve lhůtě 120 až 24 hodin před vstupem na území státu a výkon musí být potvrzen do pasu. V pase musí být uveden přesný datum, čas, název přípravku a jeho výrobce.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here