Iniciativa Harmony oslovila v České republice již 26 zemědělských subjektů především ze středních a severních Čech a z Moravy. Ti pěstují a zpracovávají pšenici dle zásad dlouhodobé udržitelnosti. Za to dostávají i vyšší výkupní cenu pšenice.

Iniciativa Harmony vznikla ve Francii v roce 2008 v partnerské spolupráci zaměstnanců továren na výrobu pšeničných sušenek, mlynářů, pěstitelů mouky a zemědělských družstev. Na jejím vývoji se podílely i neziskové a výzkumné organizace.

Zemědělci zapojení do projektu uplatňují trvale udržitelné pěstební a zpracovatelské metody, šetří vodou, chrání půdu i biodiverzitu a snižují emise oxidů uhlíku. Odměnou za dodržování pravidel udržitelnosti je jim vyšší výkupní cena ze strany továren na výrobu pšeničných sušenek.

Jednou z podmínek je, že 3 % pšeničných polí musejí být ponechána pro osetí speciálně vybranými medonosnými květinami. Květinové pásy přinášejí potravu a stanoviště hmyzu, který je důležitý v boji proti parazitům, ale i v používání pesticidů.

Spotřeba pesticidů v ČR

Spotřeba pesticidů v České republice je 1,9 kg/ha. Ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi EU je spotřeba podprůměrná. Například Belgie používá až 8 kg/ha. Vysoká spotřeba pesticidů je i ve Španělsku, Francii, Německu [3,4 kg/ha] i Rakousku [3,1 kg/ha].

Podle odborníků platí, že snižování pesticidů v zemědělství za každou cenu může vyvolat opačný efekt.

„Současná zemědělská praxe se bez přípravků na ochranu rostlin neobejde. Samotné snižování spotřeby pesticidů automaticky neznamená přínos pro životní prostředí či zdraví potravin a neuvážený zákaz jedné látky může naopak vést ke zvýšení použití látek jiných,” říká Miluše Dvoržáková z České asociace ochrany rostlin.

Podle ní jde spíše o to, používat schválené a bezpečné přípravky správným způsobem. Důvodem je, že většina problémů s použitím přípravků se neváže k přípravku samému, ale k jeho špatné aplikaci.

Iniciativa Harmony a pšenice

V současnosti je do Iniciativy Harmony zapojeno 1 700 zemědělců, 13 mlýnů a 21 družstev z šesti zemí, Francie, Belgie, České republiky, Itálie, Polska a Španělska. V roce 2017 vyprodukovali 177 tisíc tun pšenice pro výrobu sušenek jednotlivých značek.

Iniciativa Harmony zahrnuje trvale udržitelné pěstební a zpracovatelské zásady, jako je minimalizace užívání pesticidů a umělých hnojiv. A to především kvůli výběru odolných odrůd pšenice, vhodné rotaci plodin, výsadbě meziplodin či specifické péči o půdu. Pokud dojde k využití pesticidů, musejí být tato ošetření cílená a odůvodněná.

„Zapojením do programu Harmony pomáháme dobré věci. Zároveň je to pro nás zodpovědnost, protože jsme uprostřed dodavatelského řetězce, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu. Ručíme za kvalitu sušenkové mouky Harmony, kterou dodáváme do závodů Mondelēz International v Čechách a na Moravě,“ říká Daniel Perner, majitel společnosti Mlýn Perner.

Jeho kolega, majitel rodinné farmy Statek Novák Jarpice-Kamenice, Petr Novák dodává, že finanční podpora v podobě vyšší výkupní ceny je příjemným bonusem. A to i za cenu, že na správné dodržování stanovených postupů dohlíží auditní orgány v pravidelných intervalech.

Boj proti pesticidům

V Evropské unii je používání pesticidů přísně dozorováno. Je možné používat pouze přípravky na ochranu rostlin, jejichž účinné látky kladně prošly hodnocením rizik. To znamená, že splňují požadavek na zajištění vysoké úrovně ochrany konečného spotřebitele a bezpečnosti potravin a jejich použití nebude v potravinách pro člověka představovat nepřijatelné zdravotní riziko.

Nezávislé hodnocení rizik provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin, na jehož základě Evropská komise a členské státy schvalují jednotlivé účinné látky a stanovují limity pro jejich množství u potravin.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here