Tržby internetových a zásilkových obchodů rostou od roku 2000 a neovlivnila je ani hospodářská krize. Online prodejci v posledních letech navíc zrychlují tempo růstu. Vyplývá to z výsledků šetření Českého statistického úřadu [ČSÚ].

V roce 2018 mělo v České republice 81 % domácností přístup k internetu, což je
o 14 procentních bodů více než v roce 2013. To se projevilo také ve větší oblíbenosti nákupů prostřednictvím internetu. Především s rozšířením chytrých telefonů se stalo internetové připojení v mobilní síti jednou ze základních služeb mobilních operátorů.

Vývoj tržeb ve stálých cenách [průměr roku 2015 = 100]

„V roce 2017 se v online obchodech prodalo zboží v hodnotě zhruba 85 mld. Kč, což představovalo 7,8 % celkových maloobchodních tržeb. To je téměř dvojnásobný podíl než v roce 2013,“ říká ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ Marie Boušková.

Zatímco v roce 2010 užívala internetové připojení v mobilu pouhá 4 % osob starších16 let, v roce 2013 to bylo 21 % a loni již 58 %. V domácnostech s dětmi byl podíl domácností s internetem 98 %, v domácnostech bez dětí pouze 74 %. Ve věkové skupině 16 až 44 let využívalo internet přibližně 98 % jednotlivců, v kategorii 45 až 54 let uvedlo využívání internetu 94 % osob. Ve skupině 55 až 64 let bylo 77 % uživatelů internetu.

Co se nejvíce prodává

Největší objem tržeb za zboží prodané online prodejci byl loni za počítače a telefony. Následovaly elektrospotřebiče a elektronika. O slova se ale hlásí i další zboží.

 „Zatímco v roce 2013 představovaly počítače a elektronika dohromady takřka 60 %, v roce 2018 tvořily pouze 40 % celkových tržeb uskutečněných prodejem přes internet. Třetí místo připadá na kosmetiku, která tvořila přes 10 % tržeb z internetu,“ upozorňuje vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností ČSÚ Jana Gotvaldová.

„Nejmenší zastoupení firem prodávajících přes internet je v prodeji potravinářského zboží, ale právě zde došlo v posledních letech k výraznému růstu podílu tržeb,“ doplňuje předseda ČSÚ Marek Rojíček.

V odvětví je více než 13 tisíc lidí

V maloobchodě prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby podnikalo v roce 2017 bez sta čtyři tisíce aktivních podniků a pracovalo v nich přes 13,5 tisíce osob. Proti roku 2013 se počet aktivních podnikatelských subjektů v tomto odvětví zvýšil o téměř jeden tisíc a počet zaměstnaných osob se zdvojnásobil. Téměř 38 % podniků využívalo k obchodování více forem prodeje svého zboží. Nejčastěji se jednalo o kombinaci kamenné prodejny a prodeje přes internet.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here