České stavební firmy čekají v příštích letech zpomalení a stagnaci. Premiér Andrej Babiš jim vytýká slova o stagnaci a říká jim, že v příštích letech nebudou stíhat. Důvod budou masivní i stavební státní investice. Vyplynulo to z tradičního každoročního Setkání lídrů českého stavebnictví 2019.

Podle ředitelů stavebních společností zaznamená české stavebnictví v roce 2020 i 2021 stále ještě růst. Avšak v roce 2021 bude růst už tak malý, že půjde už o mírnou stagnaci.

Jaký růst očekávají ředitelé stavebních firem v příštích dvou letech

„Pro rok 2020 můžeme očekávat růst celého odvětví o 1,7 procenta, pro rok další potom pouze o 0,5 procent,“ uvedl na Setkání lídrů českého stavebnictví 2019 ředitel společností CEEC Research Jiří Vacek.

Vycházel z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2019, kterou vypracovala jeho firma ve spolupráci se stavební Skupinou Saint–Gobain. Analýza vychází z odpovědí stovky ředitelů tuzemským stavebních firem.

Andrej Babiš nesouhlasí

Závěry analýzy na Setkání lídrů českého stavebnictví 2019 ostře odmítl premiér Andrej Babiš. Podle něj není na místě mluvit o stagnaci, protože problém není a nebude ve stavebních zakázkách, ale v kapacitách stavebních firem.

„Já jsem tady před rokem řekl, že nebudete stíhat. A měl jsem pravdu, protože ten veřejný investor, a to, vážení, jsme my, a to je ten stát, který bude v následujících letech masivně investovat právě i do stavebních zakázek. Ať to budou investice do dopravní infrastruktury nebo velkých nemocnic třeba v Praze,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Upřesnil, že už v příštím roce bude Vláda ČR investovat rekordních 88,5 miliard korun. Spolu s evropskými penězi to bude 146 miliard korun.

„My jsme zdědili rozpočet v roce 2014. To byly investice na 30 miliardách korun. Těch 88,5 miliard korun už příští rok je rekordní objem investic. A nejen to. My máme dlouhodobý plán. Ten bude i pro ty, co přijdou po nás. A ten plán je 20 tisíc investičních projektů za pět tisíc miliard,“ upřesnil.

Dodal, že v penězích „se topí“ i kraje, města a obce. A i ty by měly investovat. Zejména pak do bytů. Jako příklad zmínil Prahu, která má dle jeho slov 66 miliard korun na účtech.[Pozn. red.: Otázku z redakce Fintag.cz, jak bude v této věci instruovat  již nyní zvolné zástupce Hnutí ANO v regionech, premiér Babiš neodpověděl, ale přislíbil, že ji zodpoví písemně.]

„Prostě není pravda, že ubývají zakázky. Alespoň za stát ne. Od něj naopak budou investice jen růst. A já vám garantuji, že vy [stavební firmy, pozn. red.] nebudete stíhat. Nestrašme se stagnací a recesí. Alespoň já ji nikde nevidím,“ upřesnil.

O 50 tisíc lidí navíc

Zástupce stavebních firem premiér Andrej Babiš ujistil, že z hlediska stavebního sektoru není a nebude problém v penězích. Problém lze čekat spíše v kapacitách stavebních firem. A za vůbec největší problém uvedl to, jak neefektivně fungují naše ministerstva. Jak špatnou má Česká republika legislativu a jak pomalu ji je schopna měnit.

Vyjádřil se i k možnosti českých firem najímat zahraniční dělníky: „Samozřejmě, že se snažíme navyšovat kapacity zahraničních dělníků. Ta naše společnost to ale nepřijímá dobře. Takže my se budeme muset podívat i na naše nezaměstnané. Jak ty, kteří jsou na dávkách, dostat nějakým způsobem do práce.“

V této souvislosti dále uvedl, že si Vláda ČR uvědomuje, že z hlediska fungování trhu práce jsou problémem i pracovní agentury a zaměstnávání na černo. Třeba pracovníků z Polska.

Dále dodal, že by bylo skvělé, aby se české stavebnictví dostalo na svá čísla pracovníků, která měla v minulých letech. To znamená, aby mělo o cca 50 tisíc lidí více.

[Aktuálně je ve stavebnictví zaměstnáno 370 tisíc lidí. Každý sedmý zaměstnanec pracuje ve stavebním sektoru, pozn. red.]

Co řekli zástupci stavebních firem

Zástupci stavebních firem v následující debatě ocenili slova Andreje Babiše. Někteří z nich ovšem ale vyjádřili i zklamání z toho, že byť Vláda ČR slibuje budoucí investice a hovoří o zjednodušení stavebního zákona aj., firmy by také potřebovaly, aby mohly lépe plánovat velké stavební zakázky.

„Já jsem hrdý na to, jak Česká republika zvládá ekonomiku… Avšak je špatně, když se dozvím, jaké má vláda plány na rok budoucí, a mlhavě o jejich plánech na rok přespříští. To, že se u nás dlouhodobě velké stavby neplánují s předstihem je pro podnikatele velice zatěžující,“ uvedl spolumajitel brněnské projektové a konzultační kanceláře HBH Projekt Radovan Hrnčíř.

Podle něj je požadavek na lepší plánování ze strany vlády v oblasti jejích stavebních zakázek naprosto oprávněný. Pak dle jeho slov zmizí argumenty, že stavební firmy nemají kapacity na to, aby zvládaly uspokojovat poptávku po stavebních pracích. Uvedl, že v západních zemích EU stát velké investice plánuje sedm až deset let dopředu.

Nekoncepčnost i ve výstavbě tunelů

„V současnosti u nás nikdo neví, co bude. A žádný podnikatel si nedovolí investovat velké prostředky do strojů a lidí, když nemá dlouhodobou perspektivu v tom, co a kdy se bude stavět. A s tím samozřejmě souvisí i to, že mladí lidé pak nemají zájem studovat stavební obory. A to proto, že taktéž nevidí perspektivu,“ upřesnil.

Jeho slova následně doplnil i technický ředitel HOCHTIEF CZ Pavel Růžička. Podle něj je nutné dlouhodobě plánovat zejména v dopravním stavitelství. A to podle promyšlené strategie.

 „My se například vybavíme stroji na stavbu tunelů, které se tu ale staví jeden, dva roky, a pak už nic. Pak už se zase nestaví žádné tunely. A to pro nás není udržitelné,“ upřesnil.

Premiér Andrej Babiš na jejich slova reagoval tak, že počítá, že tato vláda vydrží do konce volebního období. A tudíž je na místě věřit jeho slovům i slovům jeho ministrů o tom, že vláda bude v příštích letech masivně investovat do stavebních zakázek.

Co říká analýza CEEC Research

Velké stavební společnosti jsou, co se týče výhledu do budoucnosti, optimističtější než firmy malé. V roce 2020 počítají s růstem o dvě procenta, malé stavební firmy počítají s růstem pouze o 1,6 %. Očekávání jsou téměř shodná se společnostmi zabývajícími se pozemním stavitelstvím i inženýrskými společnostmi [růst o 1,7 %, respektive 1,8 %].

Rok 2021 vidí stavební firmy velmi obdobně. Velké stavební společnosti počítají s růstem o 0,4 %, malé firmy a společnosti z oblasti pozemního stavitelství počítají s růstem shodně ve výši 0,5 %. Inženýrské společnosti předpokládají růst pouze ve výši 0,3 %.

V oblasti vývoje svých tržeb v roce 2020 jsou nejvíce optimistické velké a inženýrské společnosti. Ty pro rok 2020 počítají s nejvyšším růstem svých tržeb [růst o 4,4 %, respektive 4,1 procenta]. Růst tržeb o 3,4 procenta předpokládají firmy pozemního stavitelství. S nejnižším růstem tržeb ve výši tří procent počítají malé stavební společnosti.

Pád stavebnictví na 0,5 %

V následujícím roce 2021 mají ředitelé stavebních firem očekávání menší. Pozemní stavitelství a malé firmy předpokládají růst svých tržeb shodně o 1,9 %, velké firmy o 0,5 % a inženýrské společnosti dokonce pouze o 0,1 %.

Zajímavé je i to, že mnoho stavebních firem míří do zahraničí. Téměř třetina firem [30 %] realizuje své zakázky v zahraničí a desetina [10 %] firem to plánuje v budoucnu.

Nejčastěji realizují stavební firmy zahraniční zakázky na Slovensku [80 %], dále ve východní Evropě [32 %] a v Polsku [29 %].

V současné době mají stavební společnosti využité kapacity v průměru na 95 %. Pro následující kvartál počítají s využitím nižším, a to v průměru 86 %. Tato situace je dána zimními měsíci, kdy inženýrské společnosti nemohou tolik stavět, snižuje to tedy celkový průměr. V současnosti mají firmy nasmlouvané zakázky v průměru na deset měsíců dopředu, což je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku stejně pro polovinu firem [52 %]. Pětina firem [18 %] potom zaznamenala úbytek nasmlouvaných zakázek. A téměř třetina firem [29 %] naopak nárůst těchto zakázek.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here