Od 1. 1. 2021 do konce roku 2028 bude v Jihomoravském, Libereckém, Královéhradeckém, Jihočeském, Ústeckém kraji a Kraji Vysočina zajišťovat služby letecké záchranné služby společnost DSA. V Moravskoslezském a Olomouckém kraji pak slovenská společnost AIR – Transport Europe. 

Společnosti uspěly v tendru Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Firmy vybrala hodnotící komise MZ ČR v reakci na končící smlouvy a to v ročním předstihu.

„S tak rychlým výsledkem výběrového řízení jsem velice spokojen. Věřím, že dojde k rozvoji systému letecké záchranné služby a k její vyšší kvalitě a bezpečnosti,“ uvedl prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR [AZZS ČR] Marek Slabý.

Podle zástupců MZ ČR rozhodla o vítězích tendru cena. Za provoz letecké záchranné služby tak stát nově od roku 2021 zaplatí za osm let zhruba 3,8 miliardy korun. Současné roční náklady na osm základen provozovaných soukromníky odhaduje ministerstvo na 363 milionů korun, zhruba 45 milionů na jedno stanoviště. Státu se tak náklady za provoz záchranné letecké služby nově navýší zhruba o 112 milionů korun ročně [doposud vyjde provoz jedné základny na 45 milionů ročně, od následujícího roku na 59,4 milionů ročně]. Za osm let trvání smlouvy jde pak o téměř jednu miliardu korun navíc. Armáda podle dřívějších informací provozuje své základny za 60 milionů korun ročně, policie za 58 milionů korun.

Důraz na lepší dostupnost

Zadávací dokumentace veřejné soutěže vznikla ve spolupráci s širokou expertní komisí. Ta vycházela z dokumentu z roku 2018 „Současný stav a odborné, medicínské, provozní a technické požadavky na poskytování LZS v ČR v budoucnu“. Jedním z cílů bylo i zlepšení 24hodinového pokrytí. A to se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha [za ANO] také podařilo.

„Zvýšili jsme počet základen operujících v režimu 24/7,“ uvedl ministr s tím, že snahou bylo maximálně zefektivnit a zkvalitnit službu letecké záchranné služby tak, aby se stala ještě více dostupnou.

Nový systém provozování vrtulníků přináší sjednocení a standardizaci systému a fungování jednotlivých stanovišť. A to bez ohledu na to, kdo na nich vrtulník zajišťuje. Provozovatelé vrtulníků mají povinnost respektovat metodický pokyn „Minimální podmínky pro spolupráci provozovatele vrtulníku letecké záchranné služby a poskytovatele zdravotnické záchranné služby“.

„Metodiku jsme vydali z toho důvodu, že v ČR jsou vrtulníky provozovány několika různými provozovateli a bylo tedy nezbytné vytvořit jednotná pravidla pro všechny,“ upřesnil ministr.

DSA navýší kapacitu

Královéhradecká letecká společnost DSA uvedla, že je na rozšíření letecké záchranné služby [LZS] ze tří na šest základen připravena. Nynější počet pěti vrtulníků a 16 pilotů firma rozšíří na osm vrtulníků a přibližně 30 pilotů.

„Je to sice navýšení provozu záchranky, ale ne dramatické nevýšení provozu celé firmy. Již dlouho se na to připravujeme, není to jako blesk z čistého nebe,” uvedl místopředseda představenstva DSA Daniel Tuček.

Z celkových aktivit firmy DSA připadá na LZS zhruba pětina. DSA v minulosti leteckou záchranou službu provozovala v Ostravě a Brně, a obsluha většího počtu základen pro ni nebude nic nového.

Nyní DSA létá v Hradci Králové, Liberci a Ústí nad Labem, nově jí přibydou základny v Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně. V Českých Budějovicích by DSA měla podle něj působit na krajské základně na letišti Planá vybudované před několika lety. Dosud v jižních Čechách zajišťuje LZS armáda z vojenského letiště v Bechyni na Táborsku. V Jihlavě bude DSA v areálu místo dosavadního provozovatele LZS a v Brně by měla mít zázemí na letišti Tuřany.

DSA předpokládá, že od podzimu na nových základnách zahájí součinnostní výcvik, aby na nich 1. ledna příštího roku mohla plynule vstoupit do ostrého provozu.

Kromě LZS firma DSA provozuje aerotaxi, leteckou školu, v níž absolvují výcvik profesionální piloti až po kvalifikaci dopravního pilota, dělá i servis letecké techniky a další letecké služby.

ATE začne létat v Ostravě

Kromě DSA bude ze dvou základen provoz LZS zajišťovat firma Air Transport Europe [ATE], které k současné základně v Olomouci přibude Ostrava. Ve středisku Záchranné zdravotní služby Olomouckého kraje létá na základě povolení českého ministerstva zdravotnictví. Stejné povolení získá i pro Ostravu.

Air Transport Europe je slovenská firma, která je na trhu již od roku 1991. Leteckou záchrannou službu provozuje v sedmi operačních střediscích na Slovensku a v jednom v České republice. Její LZS je součástí integrovaného záchranného systému. V roce 1994 až 2018 uskutečnila 25 492 zásahů, při kterých její vrtulníky nalétali téměř 25 500 letových hodin. Od r. 2004 je členem EHAC [Evropského výboru VZZS a letecké záchrany]. V roce 2011 se stala členem Mezinárodní komise pro záchranu v horách ICAR-CISA. V zemích V4 jí patří prvenství v létání pomocí nočního vidění Night Vision Goggles při záchranných akcích.

Nyní běží odvolací lhůta

Tendr ministerstvo vypsalo loni v říjnu. Hlavním hodnotícím kritériem přitom byla výše nabídkových cen. Účastníci výběrového řízení mají nyní 15denní lhůtu, po kterou mohou podávat námitky na výběr dodavatele. Až po jejím skončení bude moci resort podepsat s vítěznými firmami smlouvy.

Podle zástupců MZ ČR byla veřejná zakázka na provozování letecké záchranné služby tvořena maximálně transparentně a ve spolupráci s těmi největšími odborníky. Cílem bylo maximálně zefektivnit a zkvalitnit tuto službu tak, aby se stala ještě více dostupnou.

 –ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here