České obce a města vlastní 993 společností. Ty zaměstnávají více než 50 tisíc lidí. Jejich základní kapitál dosahuje cca 109 miliard korun. Souhrnný roční obrat přesahuje 70 miliard korun. Nejvíce obecních společností v Česku má Ostrava. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Obecní společnosti nejčastěji podnikají v teplárenství, lesnictví, zemědělství, odpadovém hospodářství, dopravě, ale provozují i restaurace, hotely či obecní pálenice. Ve většině z těchto společností obce drží 100% majetkový podíl. V necelé desetině většinový podíl. Pětina má formu akciové společnosti, většinou ale jde o společnosti s ručením omezeným.

„Obce mohou služby pro obyvatelstvo zajišťovat různými způsoby, ať už jde o přímé poskytování služeb, jejich zajištění pomocí příspěvkové organizace, nákupem od soukromého sektoru nebo právě pomocí vlastních obchodních společností,“ vysvětluje analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková.

Dodává, že menší obce se často k provozování obecních společností spojují. Nejčastěji ke společnému provozování vodovodů, kanalizací a skládek. Existují i obecní společnosti, které vlastní deset a více obcí.

Zaměření obecních společností

Zaměření obecních společností je různorodé. Nejčastěji se obecní společnosti věnují teplárenství, správě lesů, odpadnímu hospodářství a správě obecních nemovitostí. Časté jsou také obecní vodárny nebo skládky komunálního odpadu.

Teplárenství se věnuje 16 % obecních společností, 13 % se zabývá lesnictvím, odpadnímu hospodářství se věnuje 11 % a stejné procento se zabývá správou obecních nemovitostí. Největší obecní společnosti se však zabývají dopravou. Dopravních podniků a provozovatelů lanovek a vleků je mezi obecními společnostmi pouze 46, tedy 5 % z celkového počtu. Jejich základní kapitál ale tvoří 41 % veškerého základního kapitálu obecních společností.

Kromě zajištění základních služeb a správy majetku se obecní společnosti věnují i dalším činnostem. Jde například o provoz restaurací, penzionů a hotelů. Některé obce pro své občany zjišťují také kabelovou televizi. Několik obcí se věnuje výrobě nápojů. V jejich rámci převládají obecní pálenice. Největší obecní společností je v tomto segmentu Měšťanský pivovar Strakonice, který zaměstnává vyšší desítky lidí.

Největší obecní společnosti

Mezi 15 největšími obecními zaměstnavateli je sedm dopravních podniků, čtyři nemocnice či lázně, dvě firmy zabývající se skládkováním odpadu, teplárna a vodárna.

„Právě vodárny patří po dopravních podnicích mezi firmy s největším základním kapitálem. Co do počtu tvoří vodárny devět procent obecních společností, na jejich základním kapitálu se však podílí šestnácti procenty,“ vysvětluje Věra Kameníčková.

Největší obecní společnosti a holdingy podle kategorie obratu
  • Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  • Dopravní podnik města Brna, a.s.
  • Dopravní podnik Ostrava a.s.
  • Pražské služby, a.s.
  • Teplárny Brno, a.s.
  • Pražská vodohospodářská společnost a.s.
  • Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
  • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
  • Pražská energetika Holding a.s.
  • Pražská plynárenská Holding a.s.

Zdaleka největším obecním zaměstnavatelem je Dopravní podnik hlavního města Prahy [DPP]. Ten zaměstnává téměř jedenáct tisíc lidí. DPP také patří k nejziskovějším obecním společnostem. Následuje Dopravní podnik města Brna, Dopravní podnik Ostrava a Pražské služby.

„Zisková je přibližně třetina obecních společností. Desetina je ztrátová a nadpoloviční většina buď nevykazuje ani zisk, ani ztrátu, nebo u nich ziskovost nelze zjistit,“ upřesňuje Věra Kameníčková.

Ostrava má nejvíce obecních společností

Nejvíce obecních společností, ve kterých má obec 100% nebo rozhodující majetkový podíl, vlastní Ostrava. Má jich 16. Následuje Praha s 15 obecními společnostmi, Brno se 13 a Zlín, který má deset společností.

Největší množství obecních společností vzniklo po rozdělení Československa. Celá třetina obecních společností vznikla v letech 1994-1998, dalších 24 % vzniklo mezi lety 1999-2003. Mezi lety 2004-2008 vzniklo 15 % obecních společností, pětina potom vznikla v posledních deseti letech a necelá desetina naopak vznikla ještě před rokem 1993.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here