Lidé a firmy budou moci bez sankcí posunout o tři měsíce termín pro daňová přiznání k daní z příjmu. To znamená do 1.7. Vyplývá to z liberačního balíčku Ministerstva financí ČR [MF ČR]. Cílem je zamezit koncentraci většího počtu lidí na finančních úřadech a poštách. I zmírnit dopady šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Přesné parametry balíčku představí ministerstvo v pondělí, jeho hlavní body ale představilo již nyní. Hlavním opatřením patří plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení. Termín pro daňová přiznání se posouvá do 1. července 2020.

„Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům [fyzickým osobám i podnikatelům] automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o tři měsíce později. A to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem,” potvrdilo MF ČR.

Hlavním cílem podle úřadu je zamezit na finančních úřadech a poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

Kontrolní hlášení

Změny se týkají i kontrolních hlášení. MF ČR umožní prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení. A to ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení. Podmínka je prokázání důvodů souvisejících s koronavirem.

„Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty [fyzické osoby i podnikatele],” uvedlo MF ČR.

K dalším opatřením patří. Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč v roce 2020. A to bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta ve výši 1 000 Kč.

„Ze strany Generálního finančního ředitelství bude provedena úprava pokynu tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení. A to bez časového omezení, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem,” upřesnilo MF ČR.

Úřad dále umožní plošné prominutí správního poplatku v původní výši 400 Kč za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodu souvisejících s koronavirem. A to do 31. července.

Nástup 3. a 4. vlny EET

Ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb účinné od 1. května. I zde ale dochází ke zmírnění podmínek.

„Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé, kteří byli dotčení koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti,” uzavřelo ministerstvo financí.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here