Většina pojišťoven nyní pracuje v omezeném provozu. Problém je osobní kontakt s klienty a zároveň snaha klientů se pojistit. Ať už třeba proto, že na to nyní mají čas nebo kvůli obavám z nemoci Covid-19. Případně i z toho, že budou mít nařízenou povinnou karanténu.

Ne každá pojišťovna však zájemce na Covid-19 pojistí. A zároveň ne každá pojišťovna klientům, kteří s ní už mají uzavřenou smlouvu o životním pojištění, pojistku vyplatí v případě, že onemocní infekcí Covid-19. Anebo třeba i potřebují peníze, když se ocitnou v karanténě či zůstanou doma s dětmi takzvaně na ošetřovném. Výjimky se ovšem najdou.

„Můžeme Vás ubezpečit, že neuplatňujeme žádné výluky na pandemie a epidemie. Pokud mají klienti sjednáno životní pojištění a v jeho rámci i pojištění pro případ nemoci, plníme v souvislosti s Covid-19 bez omezení dle konkrétních podmínek pojištění, které mají sjednané ve své pojistné smlouvě,“ uvádí na svých stránkách například pojišťovna Kooperativa.

Nabídka Kooperativy ale není ojedinělá.

„Ze sjednaných pojištění budeme plnit i v případě onemocnění Covid-19, dle uzavřené smlouvy a pojistných podmínek daného produktu. V pojistných podmínkách nemáme žádnou skrytou nebo generální výluku na plnění při pandemiích typu Covid-19,“ uvedla pro Fintag.cz mluvčí Generali Česká pojišťovna Ivana Buriánková.

Dodává, že v souvislosti se šířením koronaviru v České republice pojišťovna již 10. března vyšla klientům vstříc a rozšířila rozsah krytí u životního pojištění.

Životní pojištění uhradí i karanténu

Kooperativa uvádí hned několik základních příkladů, kdy se na ni klienti s uzavřenou životní pojistkou mohou obrátit o plnění z důvodu onemocnění Covid-19. Anebo i z dopadů preventivních opatření proti této nemoci.

Pracovní neschopnost: Pojišťovna plní i v případě, kdy zaměstnanec čerpá nemocenskou z důvodu karantény. Dobu karantény pojištěný prokazuje doložením příslušného formuláře ČSSZ „Potvrzení o nařízení karantény“ nebo „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“.

„Jako jedni z mála v případě pracovní neschopnosti vnímáme nařízenou karanténu s nárokem na nemocenskou jako pojistnou událost i v případě, že následně nebylo onemocnění diagnostikováno,“ uvedl pro Fintag.cz mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Obdobně to funguje i u Generali Česká pojišťovna. Za pracovní neschopnost uznává v rámci životního pojištění také karanténu, která byla nařízena kvůli onemocnění nemocí Covid-19 ošetřujícím lékařem, případně hygienickou stanicí. Avšak s jednou výjimkou.

„Pojistné plnění za nařízenou karanténu není možné vyplatit pouze v případě, že k nařízení karantény došlo na základě pobytu klienta v zemi nebo v regionu, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR [MZv ČR] nedoporučilo cestovat a toto varování bylo vydáno před cestou klienta do zahraničí,“ upřesňuje Ivana Buriánková.

Ve všech ostatních případech Generali Česká pojišťovna v případě karantény plní. Nařízenou karanténu s označením diagnózy [onemocnění COVID-19] klienti pojišťovně doloží na oficiálním formuláři.

„Ten vystaví ošetřující lékař případně právě hygienická stanice. Pojistnou událost související s karanténou lze nahlásit on-line prostřednictvím našich webových stránek,“ vysvětluje Ivana Buriánková.

Na stránkách je přitom možné přiložit i veškeré dokumenty, které pojišťovna potřebuje pro vyřízení pojistné události.

Jak je to u ošetřovného

Kooperativa na svých stránkách dále uvádí, že pojistku vyplatí i v případě zaměstnanců čerpajících ošetřovné. Podmínka je dodání potvrzení na příslušném formuláři ČSSZ Rozhodnutí o potřebě ošetřování [péče], včetně potvrzení zaměstnavatele [v případě dětí, které se nemohou účastnit výuky, potvrzení může vydat i jejich škola].

V tomto případě stejně tak plní i Generali Česká pojišťovna.

„Pokud musí rodič zůstat doma a pečovat o nemocné dítě, přichází rodina o část příjmu. Mají-li rodiče sjednané pojištění ošetřování dítěte, vyplatíme pojistné plnění od desátého dne ošetřování,“ uvádí Ivana Buriánková.

Ostatní rizika, jako je hospitalizace, invalidita, vážná onemocnění, úmrtí, aj, pojišťovny plní na základě podmínek sjednaných ve smlouvě. V případě Generali Česká pojišťovna budou-li klienti v souvislosti s onemocněním COVID-19 hospitalizováni, pojišťovna vyplatí pojistné plnění již od prvního dne hospitalizace, a to časově neomezeně.

Cestovní pojištění na karanténu v cizině

Zařazení do karantény v zahraničí: Pojišťovny dále plní i v případě, kdy byl klient zařazen do karantény, v jejímž průběhu jeho cestovní pojištění končí. Kooperativa uvádí, že v tom případě bude pojištěnému zdarma prodlouženo pojištění léčebných výloh na adekvátní dobu. Například po dobu vyhlášené či trvající karantény v cílové oblasti. V tomto případě se klienti mohou ozvat asistenční službě či na infolinku pojišťovny.

O umístění do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady na pobyt v karanténě. Cestovní pojištění se proto podle zástupců pojišťovny nevztahuje na náklady na tento pobyt ani na náhradu ušlé mzdy v souvislosti s karanténou, náklady na prodloužené parkování na letišti, náhradní dopravu do ČR, letenky apod.

Pojišťovna se vyjadřuje i k pojištění zájezdů do zahraničí. Uvádí, že s ohledem na krizová opatření Vlády ČR a v souladu s pojistnými podmínkami nelze nadále obavu z cestování či nemožnost cestovat do cílové destinace [či skrze tranzitní státy] kvůli Covid-19 považovat za nahodilou událost krytou tímto pojištěním. Zároveň s účinností od 17. 3. 2020 lze pojištění Storno sjednat s omezeným rozsahem krytí.

Jak jsou na tom ostatní pojišťovny

Ne všechny pojišťovny nabízejí plnění v případě problémů spojených s onemocněním Covid-19, nařízenou karanténou nebo ošetřovným. Podle odborníků je ovšem na místě, aby se klienti s uzavřenou životní pojistkou dotázali své pojišťovny, jak postupuje v případě, kdy se na ní obrátí s žádostí o plnění z důvodu potvrzení nákazy, karantény či ošetřovného.

 –DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here