Linet Group teď vyrábí už jen akutní a intenzivní lůžka

473
Linet_a
Foto: Linet Group

Český výrobce zdravotnických pomůcek Linet Group významně zúžil výrobu na akutní a intenzivní lůžka. Zároveň vyvinul řešení, které dovoluje optimalizovat léčbu pacientů trpících syndromem akutní dechové tísně [ARDS], tedy i nemocí Covid-19. Tu nabídl čtyřem českým fakultním nemocnicím.

Důvod zúžení výroby na akutní a intenzivní lůžka je skokový nárůst objednávek z celého světa. Firma aktuálně eviduje poptávku po 22 tisících lůžek. To je zhruba pětina celoroční produkce dvou závodů ve Slaném a Želevčicích a německé továrny wi-bo.

„Díky tomu dokážeme zvýšit objem produkce a realizovat dodávky do nejpotřebnějších míst, především Itálie, Španělska, ale také do Spojených států,“ říká výkonný ředitel Linet Group Tomáš Kolář.

Většina z lůžek zamíří na evropský trh, do USA a na Střední východ. Firma navíc uvolnila k okamžitému prodeji všechna svá dostupná lůžka. Včetně těch, která používala na ukázky a trénování obsluhy. Výrobní linky jsou vytíženy na maximální kapacitu. Klíčová lůžka se vyrábí ve dvou směnách.

Tomáš Kolář přitom říká, že ve firmě z výše uvedeného nepanuje vůbec žádná radost, protože ze skokového nárůstu objednávek je patrné, že nynější pandemie Covid-19 těžce poznamená celý svět.

Moderní řešení pro české nemocnice

Firma zároveň vyvinula s odborníky z 1. LF UK a KARIM VFN v Praze [pod vedením MUDr. Michala Otáhala, Ph.D., a MUDr. Mikuláše Mlčka, Ph.D., pozn. red] řešení, které dovoluje optimalizovat léčbu pacientů trpících syndromem akutní dechové tísně [ARDS]. A to i v důsledku Covid-19. Nyní společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu [MPO] připravuje nasazení tohoto řešení do čtyř fakultních českých nemocnic. Ve zkratce jde o využití plicního diagnostického zařízení EIT [Elektrická impedanční tomografie, pozn. red.] společně s platformou lůžek Linet v intenzivní péči.

„Poloha těla během umělé plicní ventilace je velmi důležitá, ovlivňuje totiž velkou měrou plicní mechaniku. Naše řešení umožňuje každého pacienta polohovat podle jeho individuálního aktuálního stavu a získat z tohoto polohování pro pacienta v kritickém stavu co největší užitek,“ vysvětluje šéf klinického výzkumu firmy Martin Ričl.

Upřesňuje, že EIT je zobrazovací metoda plic, která dokáže v reálném čase mapovat distribuci vdechovaného vzduchu do jednotlivých plicních regionů, a okamžitě informovat o efektu léčby. A tato technologie umožňuje zjednodušeně řečeno spolupracovat a ovládat i lůžka Linet [technologie ALT]. Problém ovšem je, že v Evropě je nyní podle zástupců Linetu dostupných pouze pět přístrojů EIT.

„Kontaktovali jsme Ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo zdravotnictví, abychom jim technologii ALT řízenou pomocí EIT představili. Nyní je více než kdy jindy třeba jednat opravdu rychle. Víme, kde přístroje jsou a potřebujeme je k nám co nejrychleji dostat,“ vysvětluje zakladatel Linetu Zbyněk Frolík.

I proto nyní Linet spolupracuje s krizovým štábem ČR, který připravuje dodávku těchto zařízení v nejbližších dnech. Unikátní technologii pro své pacienty získá VFN v Praze, FN u svaté Anny v Brně, FN Ostrava a FN v Hradci Králové.

Na vývoji tohoto řešení se kromě společnosti Linet významně podílely lékařské týmy z 1. LF UK a KARIM VFN pod vedením MUDr. Michala Otáhala, Ph.D., a MUDr. Mikuláše Mlčka, Ph.D.

Odpovědný přístup Linet Group

Linet vzorně funguje i při ochraně svých zaměstnanců. Každý má k dispozici roušky, které firma nakupuje i svépomocí šije z centrálně objednaných látek. Své provozy dezinfikuje a všem lidem, kteří přicházejí do objektu firmy, měří teplotu. Do vrátnic instalovala termokamery pro bezkontaktní měření. A i když firma musela omezit provoz firemní školky Linetka, tak mají všichni zaměstnanci možnost využít hlídání svých dětí. Zrušeny jsou obchodní cesty, všechny schůzky probíhají on-line. Dodejme, že Linet Group sídlí v nizozemském Dordrechtu a zaměstnává 1 900 lidí ve 20 společnostech a lokalitách.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here