Kompenzační bonus pro OSVČ by se za květen mohl zvýšit na 700 Kč a za červen dokonce na 900 korun za den. Žádat o něj by navíc mohli i pěstouni a lidé pracující na dohodu. Změny vládního návrhu na prodloužení podpůrného programu zvaného Pětadvacítka schválil včera [29.4.] Senát.

Zákon po senátní úpravě míří zpátky do Poslanecké sněmovny. Ta by měla o senátním návrhu rozhodnout během příštího týdne. S návrhem na zvýšení příspěvku pro OSVČ a další osoby přišel senátor Zdeněk Nytra [ODS]. Ten mimo jiné uvedl, že suma vydaná na tuto podporu by v celkovém součtu klesla s tím, jak se budou postupně rozvolňovat přijatá omezení. Další změnu navrhli senátoři Martin Červíček [ODS] a Tomáš Goláň [SEN 21]. Ti prosadili rozšíření okruhu lidí, kteří by mohli o kompenzační bonus požádat. Podpora by se tak mohla vztahovat i na činnosti s příjmy do 10 tisíc korun měsíčně, na dobrovolníky v pečovatelské službě a na pěstouny. Sněmovna již předtím rozšířila okruh příjemců o OSVČ, které současně s tím vykonávají zaměstnání jako pedagogové.

Alena Schillerová je proti

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová [za ANO] ani s jedním návrhem nesouhlasí. Varovala, že pro pracovníky finanční správy bude složité ověřovat například to, kdo má pracovní poměr na pedagogickou činnost. Může to podle jejích slov vést i k tomu, že někdo bude moci čerpat peníze z více míst. Dále se jí nelibí, že se kvůli vrácení zákona do Sněmovny prodlouží jeho schvalování.

Původní vládní předloha prodlužuje dobu poskytování kompenzačního bonusu tak, aby ho stát mohl vyplácet i po 30. dubnu, kdy měl příspěvek původně skončit. S ohledem na vývoj epidemiologické situace v Česku vláda navrhuje zavést i takzvané druhé bonusové období. To má trvat od 1. května do 8. června. V diskuzi je i třetí bonusové období, které by mohlo trvat až do konce srpna a týkalo by se osob zasažených opatřeními, jež má vláda v plánu rozvolnit až jako poslední. To se týká hlavně restauračních a dalších stravovacích zařízení.

Forma žádosti o kompenzační bonus zůstává

Forma podání žádostí o kompenzační bonus by měla zůstat stejná i pro druhé bonusové období. Pro jeho vyplacení stačí vyplnit jednostránkovou žádost a čestné prohlášení, kterým žadatel potvrdí splnění zákonem předepsaných podmínek. Bohužel Finanční správa ČR [FS ČR] v doposud podaných žádostech eviduje některé stále se opakující chyby nebo i to, že žádosti podávají OSVČ, které nárok na kompenzační bonus vůbec nemají. A to z důvodu souběhu podnikání a zaměstnání.

Jednou ze základních podmínek pro získání Pětadvacítky je, že osoba žádající o tento bonus je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona o důchodovém pojištění [typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor, znalec, architekt aj.]. Může jít jak o činnost hlavní, tak i o činnost vedlejší.

To znamená, že na výplatu kompenzačního bonusu Pětadvacítka může mít nárok i osoba, která je vedle výkonu samostatné výdělečné činnosti zároveň zaměstnána. V takovém případě se ale nesmí jednat o osobu vykonávající zaměstnání, ve kterém ji vzniká účast na nemocenském pojištění.

Mnoho OSVČ stále chybuje v žádosti o kompenzační bonus

Vyplaceno 9,5 miliardy korun

O příspěvek nyní mohou OSVČ žádat až do června. Zažádat o něj je možné i elektronickou poštou bez nutnosti mít zaručený elektronický podpis. Podle Aleny Schillerové dopady vládní předlohy na státní rozpočet za druhé bonusové období od 1. května do 8. června budou maximálně 13 až 14 miliard korun. K 27. dubnu obdržely finanční úřady 420 tisíc žádostí o vyplacení příspěvku. Celkem za dobu účinnosti tohoto opatření vyplatily 9,5 miliardy korun.

–ČTK/VRN–

2 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den, kde prosím naleznu formulář k žádosti o pětadvacítku na období květen až červen? Děkuji

  2. Dobrý den. Ja vypsala původní formulář jen změnila období a dnes odnesla na FÚ a paní kontrolovala a říkala že je to v pořádku.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here